Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work covers the welding of thermoplastic polymethyl methacrylate (PMMA) and concerns the assessment of the impact of the main welding parameters on joint strength. The strength test of welded joints made of thermoplastic material was carried out. The aim of the study was to determine the influence of the main technological parameters of welding, such as: temperature and welding speed, gas stream output, filler rod pressure, diameter and type of hot air gun nozzle on the strength of the obtained joint. The method of sample preparation and testing was performed in accordance with the guidelines of PN-EN 12814-2:2002 "Tests of welded joints in semi-finished products made of thermoplastics ‒ Part 2: Tensile test". Visual evaluation of welded samples and analysis of results obtained from the tensile test made it possible to draw conclusions about the influence of selected welding parameters on joint strength. The decisive influence on the strength of joints was caused by welding defects, in the form of lack of side wall fusion and porosity.
PL
Praca obejmuje zagadnienia spawania tworzyw termoplastycznych polimetakrylanu metylu (PMMA) i dotyczy oceny wpływu głównych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Przeprowadzono badanie wytrzymałościowe spawanych złączy z materiału termoplastycznego. Celem badania było określenie wpływu głównych parametrów technologicznych spawania takich jak: temperatura i prędkość spawania, wydatek strumienia gazu, docisk spoiwa, średnica i rodzaj dyszy palnika na wytrzymałość otrzymanego złącza. Sposób przygotowania próbek i przeprowadzenia badania wykonano zgodnie z wytycznymi PN-EN 12814-2:2002 "Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 2: Próba rozciągania". Ocena wizualna próbek po spawaniu oraz analiza wyników otrzymanych z przeprowadzonej próby rozciągania, umożliwiła wyciągnięcie wniosków na temat wpływu wybranych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Decydujący wpływ na wytrzymałość złączy mają niezgodności spawalnicze, w postaci przyklejeń brzegowych i pęcherzy gazowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.