Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper studies the functioning of a thermal stress limiter for a 13K215 steam turbine in Połaniec Power Plant, which is a typical example of a 200 MW steam turbine retrofit. The share of renewable energy sources in the energy market is growing, leading to an increased demand for flexibility in conventional units, i.e., fast loading, fast unloading and fast start up etc. Thermal stress in steam turbine thick-walled elements, the steam turbine rotor in particular, is a major limit on the flexible operation of steam turbines. Therefore, steam turbine are usually controlled and protected by on-line stress control, i.e., a thermal stress limiter. In steam turbine retrofits in Połaniec Power Plant, each steam turbine was delivered by Alstom together with a thermal stress limiter implemented on a stand-alone PLC (Programmable Logic Controller). The thermal stress limiter for 13K215 steam turbine retrofits protects HP and IP rotors as well as HP and IP valve chests. The thermal stress limiter ensures safe operation of the steam turbine for the operating period required by the steam turbine owner. The thermal stress limiter also ensures the shortest possible steam turbine start up time for a guaranteed number of startups.
PL
Wskaźnik szybkości płynięcia (MFI) jest istotnym elementem składowym ogółu informacji odnoście tworzyw polimerowych wskazujących metodę przetwórstwa. Stanowi on też pewną wskazówkę przy doborze parametrów technologicznych w tym procesie. Wartość MFI jest podawana przez wszystkich producentów granulatów tworzyw termoplastycznych z przeznaczeniem do produkcji wszelkich przedmiotów wprowadzanych na rynek do sprzedaży i jest jednym z kluczowych wskaźników klasyfikującychtworzywa termoplastyczne. W pracy zaprezentowano wyniki badań wskaźnika szybkości płynięcia, jako szczególnej właściwości fizykochemicznejtworzyw termoplastycznych, dla kompozytów termoplastycznych na bazie polipropylenu połączonego z ciętym włóknem szklanym oraz talkiem w różnych ilościowo proporcjach.
EN
Melt flowindex (MFI) is an important component of the total information indicating right method of polymer processing. It is also a hint in the selection of technological parameters in the process. MFI value is given by all manufactures of thermoplastic granules for the processing of any object placed on the market for dale. This is one of the key indicators for classificationof thermoplastic materials. The paper presents results of the melt flowindex, as a specificphysicochemical properties of thermoplastic. In the paper are the results for thermoplastic composites based on polypropylene with a short cut glass fiber and talc in various amounts.
PL
Badano wpływ szerokości międzyrzędzi, prędkości siewu oraz szerokości szczeliny wysiewającej na nierównomierność dozowania kołeczkowym zespołem wysiewającym nasion pszenżyta ozimego odmiany "Woltario" w ilości 130 kgźha-1. Analiza korelacji czynników wykazała, że przy założonym poziomie istotności [alfa] = 0,05 istotny wpływ na nierównomierność dozowania nasion ma szerokość międzyrzędzi oraz prędkość siewu. W wyniku analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, które zawiera dodatkowo trzecią zmienną - szerokość szczeliny wysiewającej.
EN
The effect of interrows width, speed of sowing and width of sowing slit on non-uniformity of Woltario cv. winter triticale seeds dosed with pin sowing unit at 130 kg per ha was tested. Analysis of correlation coefficients performed at [alpha]=0.05 showed that significant effect on non-uniformity of seeds dosage was stated for width of interrows and speed of sowing. After regression analysis with step-wise procedure of non-significant factors elimination square equation with additional third variable - width of sowing slit was received.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.