Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The numerical analysis of the basic operating parameters of a low-NOx burner
EN
More importance than ever before is attached to reducing harmful gas emissions from industry, both in Poland and worldwide. Rising prices of gas emissions allowances, stricter criteria for suitability for use and the desire to protect the environment are driving the search for new technological solutions and logistics to deliver cost savings and lower emissions. The creation of an appropriate numerical model can translate into real savings as well as having other benefits. This paper presents a numerical analysis of the basic operating parameters of a low-emission swirl burner. The analyzed burner is a typical example of a burner with air staging. The burner was placed in a cylindrical combustion chamber. In the first stage, a cold flow analysis without reaction was performed showing the velocity profile, flow vectors and the flow of coal particles. Then calculations were carried out taking into account combustion of coal dust particles in the chamber. The analysis of combustion products, temperatures prevailing in the chamber and the content of nitrogen oxides is presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję analizy danych diagnostycznych (pomiary grubości ścianek rur ekranowych), której celem jest identyfikacja parametrów eksploatacyjnych kotła wpływających lokalnie na zużycie powierzchni ogrzewalnych i ograniczenie intensywności erozji.W celu wykonania analizy zebrano pomiary grubości ścian rur powierzchni ogrzewalnych (z obszaru odgięcia rur ekranowych w miejscu zakończenia obmurza) za okres trzech lat eksploatacji kotła fluidalnego. Zarejestrowane wyniki pomiarowe porównano ze sobą, i wstępna analiza danych, wskazuje, że intensywność erozji powierzchni ogrzewalnych nie jest równomierna oraz nie jest stała w czasie. Ustalenie zależności pomiędzy eksploatacją kotła a stopniem intensywności erozji powierzchni ogrzewalnych, ma w założeniu umożliwić wydłużenie czasu pracy kotła, lepsze planowanie postojów remontowych, zmniejszenie ilości postojów awaryjnych spowodowanych nieszczelnością rur ekranowych w komorze paleniskowej.
EN
The article presents the concept of analysis of diagnostic data (measurements of the tubes thickness), the purpose of which is to identify the boiler operating parameters affecting local tubes’ wear and limit the intensity of erosion of heating surfaces. In order to perform the analysis, measurements of the tubes thickness (tubes bending area at the end of refreactory) were collected for the period of three years of operation of the fluidized boiler. The recorded measurements were compared with each other, and preliminary data analysis indicates that the intensity of erosion of heating surfaces is neither even nor permanent in time. Determination of dependence between boiler operation and the intensity of wear tubes is intended to enable extend boiler working time, better planning of maintenance shutdowns, reduction in number of emergency shutdowns caused by leakage of tubes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.