Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dostępne na polskim rynku wykonawczym maszyny do wykonywania pali wierconych umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju ścian palowych. Umiejętne ich wykorzystanie może dać ciekawe, proste i ekonomiczne rozwiązania, co na konkretnych przykładach przedstawiono w artykule.
EN
The equipment to perform bored piles, which are available on Polish market, has a great possibility to perform different types of pile walls. It means, the skilful use of them, may result in simple, economic and interesting solutions. Some particular examples will be shown in this article.
PL
Przedstawiono doświadczenia z realizacji dwóch kładek o rozpiętości przęsła około 50 m, przekraczających rzeki górskie. Zwrócono uwagę, że największe znaczenie w przypadku takich obiektów ma szybkość realizacji przęsła nurtowego. W obu kładkach dobór materiałów i technologii realizacji miały zasadniczy wpływ na szybkość i koszty robót.
EN
This paper describes connection between the proper use of technology, materials and their influence on the realization of footbridges. The valuable experience of the contractor and the close cooperation with designer allow to build a footbridge with its full length of 82,7 meters and the main span 45 meters within 1,5 months.
PL
Przedstawiono współczesne możliwości konstruowania podpór mostowych posadowionych na palach wierconych w osłonie rury osłonowej oraz pali CFA. Podano charakterystykę stosowanych pali wierconych, omówiono technologię i kontrolę ich wykonania.
EN
An article shows possibilities which gives modern equipment to produce drilled piles (in cover tubes and CFA). Using this possibilities let to optimize foundation of bridges planning, which is presented on very simple examples. Making an attempt to find an answer to questions when and in which conditions we should design drilled piles and which efforts we have to use to ensure reliable work.
PL
Przedstawiono koncepcję prefabrykacji ścian oporowych, opartą na zasadach częściowej prefabrykacji. Omówiono technologię realizacji tych ścian oraz problem szczelności ich styków pionowych i poziomych. Podano przykłady rozwiązań ścian tradycyjnych, na palach oraz ścian wysokich. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz przykłady zastosowań w praktyce.
EN
The paper presents concept partly precast retaining walls. The process engineering, example of walls, results of measurements, leaktightness of vertical and horizontal connections are discussed.
PL
Omówiono praktyczne aspekty wykonywania pali wierconych. Zwrócono uwagę na czynniki wykluczające zastosowanie danej technologii, pomijane często podczas wyboru właściwej metody palowania na etapie projektowania. Opracowanie dotyczy pali CFA (Continous Flight Auger Piles).
EN
This paper describe the practical side of forming CFA bored piles. The authors take into consideration factors which preclude using a particular technologies and at the same time which are omitted by engineers while searching a proper method of drilling at the design stage. The study concerns CFA piles (Continous Flight Auger Piles).
PL
Artykuł ten jest kontynuacją tematu rozpoczętego w nr 03/2008 [18] niniejszego kwartalnika w tekście pt. "Uwarunkowania sprzętowe projektowania pali wierconych".
PL
Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie budowy częściowo prefabrykowanych obiektów łukowych różnych rozpiętości. Opisano wykonanie żelbetowego wiaduktu łukowego o rozpiętości 20,7 m i szerokości 14,55 m.
EN
The article is a description of using our hitherto experiences in building of partially prefabricated arch objects to realize large sized ferroconcrete vaulted constructions. Span length 20,70 m, high 8,85 m, breadth 14,55 m, scarf of construction 84°.
8
Content available remote Uwarunkowania sprzętowe projektowania pali wierconych
PL
W czasie licznych realizacji robót palowych w różnych miejscach kraju obserwuje się nieuwzględniane przez projektantów pali wierconych (w osłonie rurowej i FSC) parametry sprzętowe wpływające na konstrukcje pali. Artykuł ma na celu przybliżenie tych parametrów sprzętowych, które wpływają na uściślenie wytycznych normowych projektowania. Główny nacisk położono jednak na zagadnienie projektowania prefabrykatów zbrojeniowych do pali, gdyż z praktyki wynika, że na tym właśnie gruncie pojawiają się największe problemy.
PL
Opisano rozwiązanie konstrukcyjne estakady. Szczegółowo naświetlono problemy realizacji jej centralnej części w postaci trzech przęseł łukowych rozpiętości 103,84 m, w tym jednego usytuowanego na krzywej przejściowej i łuku poziomym.
EN
The construction of the arch part of flyover is described and realization problems of the central part of arch spans 103,84 m are presented.
PL
Omówiono rozwiązania i technologie wykonania ścian palowych. Podano przyktady zastosowań oraz zwrócono uwagę na celowość ich szerszego stosowania w praktyce budowlanej.
EN
The design and execution technology of pile-walls are characterized. Application examples are described and attention paid at the widely use of that walls in building practice.
PL
Most ma rozpiętość 39,00 m i całkowitą szerokość 8,04 - 9,60 m. Jest wykonany jako drogowy, w postaci ustroju kratowego z płytą dolną. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji mostu.
EN
The traffic bridge in the shape of truss structure with down deck has span 39,00 m and the total with 8,04 - 9,60 m. The structural solution and realization technology is described.
PL
Opisano przykłady realizacji mostów łukowych. Wyrażono pogląd, że tego rodzaju mosty średniej rozpiętości, charakteryzujące się korzystnymi wskaźnikami zużycia materiałów i zaletami estetycznymi, powinny być stosowane jako jednoprzęstowe mosty na nie uregulowanych rzekach górskich.
EN
Examples of arch bridges built by "Mostmar" enterprise are described. These medium span bridges with profitable material use factors are recommended for crossing not regulated mountain rivers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.