Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilacz UPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
PL
W artykule omówione zostały najczęściej stosowane architektury zasilaczy UPS stosowanych do zasilania sieci komputerowych i urządzeń domowych.
EN
The article discusses the most commonly used UPS architectures used to power the computer and network appliances.
PL
Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia. Szczególnym problemem jest kwestia związana z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla zasilaczy UPS. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego zagadnienia.
PL
W artykule omówiono kwestie niezawodności zasilaczy UPS przy połączeniu równoległym. Zwrócono uwagę na zasilacze UPS montowane bezpośrednio w szafach IT. Przedstawiono koncepcje różnych układów zasilania według standardu Tier.
EN
The article presents the concepts of various power systems according to the Tier standard. They discussed issues of reliability UPS with parallel connection. Attention has been paid to UPSs mounted directly in IT cabinets.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
PL
W artykule omówiono kwestie emisji hałasu i odprowadzania ciepła podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych.
EN
The article discusses the problem of noise and heat dissipation during operation of power generator.
9
Content available remote Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie jednofazowego zasilacza UPS, który oprócz funkcjonalności typowej dla tego typu urządzeń odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji przesunięcia fazowego i wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano model opracowanej przez autorów części sterującej oraz silnoprądowej zasilacza UPS o strukturze typu VFI. W celu weryfikacji skuteczności działania proponowanego rozwiązania przedstawiono wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu dla różnych warunków pracy.
EN
The article presents the solution of the single phase Uninterruptible Power Supply (UPS), which except for a typical functionality for this kind of equipment, is distinguished by active compensation of a shift phase and higher harmonics, which are generated by other receivers, being connected to the same power network. The elaborated power circuit and also the control system of the presented UPS with VFI structure were described. In order to verify the effectiveness of the proposed solution, the chosen results of the simulation research is also shown.
PL
W artykule zaprezentowano strukturę oraz zasadę działania opracowanej koncepcji zasilacza UPS charakteryzującego się dodatkową możliwością aktywnej kompensacji równoległej, co jest zasadniczą różnicą w stosunku do powszechnie spotykanych tego typu urządzeń na rynku. Opisano zarówno model symulacyjny, jak wybrane podzespoły części silnoprądowej oraz sterującej układu eksperymentalnego (będącego jeszcze w fazie budowy). Autorzy przedstawią również wybrane wyniki badań obu modeli dla wybranych warunków pracy.
EN
In the article the elaborated simulation and exprimental model of the power electronics UPS converter with the possibility of active parallel compensation was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working of presented UPS structure were presented. Also the chosen simulation and experimental results for chosen points were analyzed.
EN
This work introduces the functionality of a three-phase uninterruptible power supply (UPS) with an additional active parallel compensation at its input. In this way both a phase shift and amplitude of higher harmonics of resultant power grid current can be reduced. The power circuit of the presented UPS conception is based on the VFI structure, which allows control parameters of UPS output voltage independently of UPS input current. In the work basics of UPS operation as well as results of the UPS simulation model research are presented.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie trójfazowego zasilacza UPS z dodatkową funkcją aktywnej kompensacji równoległej. Proponowane rozwiązanie umożliwia kompensację przesunięcia fazowego oraz wyższych harmonicznych wypadkowego prądu w danym węźle sieci elektroenergetycznej. Zasilacz UPS bazuje na strukturze typu VFI, która odznacza się separacją energetyczną wejścia od wyjścia zasilacza. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla podstawowych punktów pracy zasilacza UPS.
PL
Typowy zasilacz UPS w pierwszej kolejności dostarcza napięcie z sieci elektroenergetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego wewnętrzne podzespoły zasilacza mają za zadanie nadal dostarczyć energię elektryczną do odbiorników. Ważne jest przy tym szybkie przełączenie zasilania, tak aby nie doszło do przerwy w pracy zasilanych urządzeń.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.
PL
W artykule zostały opisane magazyny energii stosowane w zasilaczach UPS. Przedstawiono podstawowe źródła energii, takie jak baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, niklowo-kadmowych, litowo-jonowych, superkondensatory oraz masy wirujące i ich przydatność jako zasobników energii wtórnej do współpracy ze statycznymi zasilaczami UPS. Ze względu na dostępność, cenę, opracowane technologie produkcji i recyklingu, szerzej omówione zostały akumulatory bezobsługowe VRLA w technologii AGM.Przedstawiono zalety i wady akumulatorów VRLA, sposób ich doboru dla wymaganej mocy odbiorników i czasu autonomii oraz czasu ponownego ładowania w zależności od specyfikacji UPS i założeń projektowych.W drugiej części omówiono wymagania wentylacyjne przedziału i pomieszczeń z bateriami akumulatorów oraz podstawowe wymagania i zasady eksploatacji i serwisowania.
EN
The paper describes the energy storage used in UPS. Basic energy sources such as lead-acid, nickel-cadmium and lithium-ion batteries, supercapacitors and rotating masses and their application as secondary energy storage for integration with static UPS units are presented. Due to availability, price, developed production and recycling technologies, VRLA maintenance-free batteries in AGM technology have been discussed in greater details.There are also evaluated the advantages and disadvantages of VRLA batteries, the process of their selection for the required power of loads, the time of autonomy and recharge time depending on the UPS specification and design requirements.The second part discusses the ventilation requirements of the compartment and rooms with battery batteries as well as basic requirements and principles of service and maintenance.
PL
W artykule: • Rodzaje akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS • Układy akumulatorów, systemy zabezpieczeń w ich eksploatacji, analiza pracy i jej uwarunkowania poparte matematycznymi wyliczeniami
PL
W artykule: • Prawda o skutkach awarii zasilania w energię elektryczną • Ważność niezawodności zasilania • Współpraca zespołu prądotwórczego z UPS-em • Sposoby magazynowania energii
PL
Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego i zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisano metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.