Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włóknina igłowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The electromagnetic shielding effectiveness (EMSE) of needle punched, nonwoven fabrics produced using staple stainless steel and carbon fibres was investigated. Utilising carding and large scale industrial type needle punching machines, webs of staple stainless steel and carbon fibres were produced, which were subsequently bonded on the needle punching machine at approximately 132 punches/cm2 and 13.5 mm needle penetration depth. The effect of varying the carbon fibre content was studied by varying the blend ratio of stainless steel and carbon fibres between 5-20%. EMSE measurements of as-produced needle punched nonwoven fabrics were carried out using the coaxial transmission line method (ASTM D4935-10) in the frequency range of 15-3000 MHz. Within the range, the EMSE values were enhanced from 22.3 dB (95/5, stainless steel/carbon) to 44.7 dB (80/20, stainless steel/carbon), which was attributed to the enhanced conductivity of the fabrics. In fact, the surface resistivity of the samples decreased from 5.80E + 3 Ω to 2.43E + 2 Ω, enhanced for 95:5 and 80:20 stainless steel/carbon blends.
PL
Zbadano efektywność ekranowania elektromagnetycznego (EMSE) igłowanych włóknin wykonanych z wykorzystaniem stali nierdzewnej i włókien węglowych. Wytworzono włókniny ze stali nierdzewnej i włókien węglowych, które spajano na maszynie do igłowania przy około 132 uderzeniach / cm2 i głębokości penetracji 13,5 mm. Zbadano wpływ zmiany zawartości włókien węglowych poprzez zmianę stosunku mieszanki stali nierdzewnej i włókien węglowych w zakresie 5-20%. Pomiary EMSE wytwarzanych w ten sposób igłowanych włóknin wykonano metodą współosiowej linii transmisyjnej (ASTM D4935-10) w zakresie częstotliwości 15-3000 MHz. Stwierdzono, że wartości EMSE zostały zwiększone z 22,3 dB (95/5, stal nierdzewna / węgiel) do 44,7 dB (80/20, stal nierdzewna / węgiel), co zostało przypisane zwiększonej przewodności wyrobów.
EN
In this study, the dynamic puncture behavior of nonwoven needle-punched polyester geotextiles has been studied using video processing technique. Twenty-seven needle-punched geotextile samples were produced by changing areal weight, needle penetration depth and punch density as independent variables. Cone drop test was carried out on the samples. In addition to measuring the hole diameter (HD), the video processing technique with a high frame rate camera was employed to calculate the energy absorbed by geotextile fabric up to puncture point (Ep) and the hole expansion energy (Ee). Multiple linear regression method was used to develop the predicting relationships between independent and reply variables. The models showed that an increase in areal weight results in an increase in Ep, whereas it causes a decrease in Ee and HD. Moreover, increasing punch density and needle penetration depth, leads to less Ep, and more Ee and HD. In addition, it was also found that significant relationships exist for Ep-HD and Ee-HD.
EN
The subject of noise has received an increasing amount of attention from scientists, technologists and the public as a whole because a high noise level may determine the quality of human life. Therefore acoustic insulation is an essential need for both driver and passengers in order to reduce noise related problems. The use of recycled materials in nonwovens provides alternatives for the production of ecologically friendly acoustic products for the automotive industry. Recently noise absorbent textile materials, especially nonwoven structures or recycled materials, have been widely used because of the low production costs and their being aesthetically appealing. This paper reports the acoustic behaviour of needlepunched nonwoven fabrics which were produced with different thickness and mass per unit area. Comparison of the physical properties such as thickness, density, mass per unit area, air permeability, tensile strength and elongation was performed for all samples and data obtained from tests were statistically analysed with Design Expert software. In conclusion, it is observed that air permeability decreases with an increase in the mass per unit area of fabric. Higher air permeability results in higher sound transmission, and therefore less sound insulation.
PL
Zagadnienie tłumienia hałasu uzyskuje coraz większe znaczenie w badaniach naukowych, technologicznych i zagadnieniach ogólnych ponieważ poziom dźwięku określa jakość ludzkiej egzystencji i dlatego izolacja akustyczna jest podstawową koniecznością przy różnych zastosowaniach w tym w przemyśle motoryzacyjnym dla kierowcy pojazdu i pasażera. Zastosowanie materiałów z recyklingu we włókninach stosowanych do izolacji dźwięku stanowi ekologiczną i tanią alternatywę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego. Zbadano akustyczne przy różnych częstotliwościach dźwięku właściwości włóknin igłowanych o różnej grubości i masie na jednostkę powierzchni włókniny. Jednocześnie dla wszystkich próbek badano grubość, gęstość, masę na jednostkę powierzchni, przepuszczalność powietrza, wytrzymałość na zrywanie i wydłużenie. Wszystkie właściwości porównywano statystycznie badając korelacje z właściwościami akustycznymi.
EN
Presented in the paper is a technology for manufacturing ecological inserts for exquisite textile products. The raw material for the inserts is 100% wool from Polish merino and upland sheep. Using these wools the following three variants of needled material were produced: 100% merino wool; 50/50 merino wool and upland wool; 30% merino and 70% upland. The needled woolen materials were made to have an area weight from 200 to 500 g/m2 and were produced at varied needling counts. The optimum linear densities and needling counts were determined for inserts respectively suitable for the production of duvets, blankets, coats and skiing overalls. The textile product made with a needled woolen insert is both ecological (pure new wool) and warm.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów porowatości włóknin igłowanych, które w dzisiejszej dobie stanowią główny asortyment geowłóknin, jak również mają znaczny udział w produkcji włóknin filtracyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.