Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie dozujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Automatyzacja procesów lutowania - rozwiązania firmy Fusion
PL
Przedstawiono możliwości zautomatyzowania procesu lutowniczego dzięki zastosowaniu urządzeń firmy Fusion - producenta past lutowniczych, dozowników oraz maszyn lutowniczych. Dzięki rozwiązaniom Fusion zwiększa się szybkość procesu, poprawia się jakość pracy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu. Pasta lutownicza pozwala na jednostopniowe dozowanie topnika wraz ze spoiwem, dozowniki kontrolują wydatek pasty i tym samym eliminują straty materiału, a urządzenia zautomatyzowane przeprowadzają części przez całość procesu: od nałożenia pasty, poprzez grzanie i chłodzenie - operator jedynie ładuje i zdejmuje części z maszyny.
EN
This article shows the benefits of automation of the brazing/soldering process by using machines manufactured by Fusion Inc. - a producer of brazing/soldering pastes, paste applicators and brazing machines. By applying these solutions the speed of your process is increased, working conditions improved and the risk of human error limited. The paste enables one step application of flux and filler metal; paste applicators control the size of deposit and thereby eliminate material losses. The operator only needs to load and unload the parts, the brazing machine will complete the whole procedure, from pasting through heating to cooling.
2
Content available remote Nowoczesna technika dozowania w procesie wytwarzania cementu
PL
Prace nad udoskonaleniem urządzeń stosowanych do dozowania materiałów sypkich w procesie wytwarzania cementu koncentrują się obecnie nie tylko na poprawie dokładności krótkoczasowej i długoczasowej, na poszerzeniu zakresów regulacji i na zwiększeniu przyjazności dla użytkownika, ale także na optymalizacji integracji układu dozowania z układem automatyzacji. Ważenie i regulacja z wyprzedzeniem i dynamiczne dozowanie grawitacyjne w zamkniętych urządzeniach dozujących to wymagania spełniane dzisiaj dzięki zastosowaniu urządzeń dozujących z wagą obrotową. Wprowadzenie szeregu DRW, URW, SRW i TRW tych urządzeń pozwoliło na stworzenie kompletnego układu dozowania materiałów sypkich, zarówno proszkowych jak i ziarnistych, który stosowany być może we wszystkich stadiach produkcji cementu. Podano szczegółowe informacje dotyczące zasady działania, konstrukcji i praktycznego stosowania tego nowego układu dozującego.
EN
The works on the development of new metered feeding units for metered feeding of bulk materials in cement production process are focussed not only on improvement of short- and long-term accuracy, large operating ranges and user friendliness, but also on optimum integration of the bulk material metered feeding system into the automation scheme. Prospective weighing and controlling and dynamic gravimetric metering in closed metered feeding units - these are the current requirements which are fulfilled by using rotor weighfeeder systems. The introduction of the DRW, URW, SRW and TRW series of rotor weighfeeders can create a complete system for metered feeding of powdery to granular bulk materials which can be used in all the process stages in cement production. Detailed information is given about the operating principle, structural design, and practical application of these new metered feeding systems.
3
Content available remote Dozowanie paliw wtórnych w procesie wypalania klinkieru
PL
Przy spalaniu paliw wtórnych w procesie wypalania klinkieru ważna jest nie tylko duża dokładność krótkoczasowa dozowania, ale także niezakłócone dostarczanie materiałów, które mogą mieć krańcowo różne własności fizyczne, zmienną strukturę ziarnową i małą gęstość nasypową. Do grawimetrycznego dozowania takich paliw wtórnych opracowane zostały, na podstawie doświadczenia nagromadzonego przy eksploatacji na całym świecie ponad 700 urządzeń dozujących z wagą obrotową do pyłu węglowego, stacje grawimetrycznego dozowania, do zasilania pieców obrotowych, które zdały egzamin w praktyce. Układy dozowania paliw wtórnych, z których większość ma konstrukcję odporną na gwałtowne zmiany ciśnienia, mogą być dostosowane do wszelkich warunków i mogą być połączone z palnikiem piecowym za pomocą układu transportu pneumatycznego.
EN
When secondary fuels are fired in the clinker burning process it is not only short-term accurate metering which is important but also trouble-free handling of materials which can have extreme physical properties, variable particle structures, and Iow bulk densities. Proven gravimetric metering stations for feeding rotary kilns have now been developed for gravimetric metering of such secondary fuels based on the experience gained with over 700 rotor weighfeeders used worldwide for metering pulverized coal. The secondary fuel metering systems, most of which are designed to withstand pressure surges, can be adapted to suit all structural factors and can be connected directly to the kiln burner by a pneumatic conveying system.
4
Content available remote MECHATRON - Nowoczesny System Dozowania Materiałów Sypkich
PL
W wielu procesach przemysłowych bardzo ważne jest dokładne i stabilne podawanie materiałów sypkich pomimo ich różnych właściwości przepływowych. Bardzo często jakość produktu końcowego oraz koszt jego wytworzenia zależą w dużym stopniu od zastosowanych urządzeń dozujących. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom technologicznym, firma Schenck opracowała rodzinę nowoczesnych urządzeń dozujących, zapewniających ciągłe podawanie materiałów sypkich. Dozownik Mechatron może pracować wolumetrycznie (objętościowo) i grawimetrycznie (masowo). Jeśli materiał ma stabilny ciężar usypowy, to podawanie wolumetryczne wymagające nastawienia jedynie określonej prędkości podajnika, może w wielu przypadkach dać zadowalające rezultaty przy stosunkowo niskich kosztach urządzenia.
5
Content available remote Optymalny układ podawania mąki surowcowej do wstępnego podrzewacza
PL
Wykorzystując znane urządzenie dozujące z wagą obrotową DRW do podawania pyłu węglowego do opalania pieców obrotowych opracowano urządzenie dozujące z wagą obrotową SRW R, które spełnia specyficzne wymagania dużej dokładności w krótkich okresach czasu, do dozowanego zasilania wstępnych podgrzewaczy mąki surowcowej. Podano szczegółowe informacje dotyczące zasady działania i konstrukcji tego nowego urządzenia dozującego, podkreślając jego liczne zalety. Omówiono również wyniki uzyskane przy stosowaniu tego urządzenia dozującego z wagą obrotową, które zastąpiło urządzenie dozujące z wagą taśmową, do podawania mąki surowcowej do instalacji piecowej ze wstępnym podgrzewaczem.
EN
The SRW R rotor weighfeeder was developed from the well-known DRW rotor weighfeeder, used for metering pulverized fuels in rotary kiln firing systems, in order to meet the specific requirements for a high level of short-term consistency in the metered feed to raw meal preheaters. Detailed information is given on the operating principles and structural design of this metered feeding system, starting with its numerous advantages. A report is then given of the results obtained with an SRW R rotor weighfeeder used to replace a belt weighfeeder for feeding raw meal to a rotary kiln system with preheater.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.