Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układalność tkanin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The relationship between fabric drape, low stress mechanical properties and finishing processes is relatively complex. This paper demonstrates the possibility of using artificial neural networks to identify the fabric drape of woollen fabrics treated with different dry finishing processes (stenter, decatising, superfinish, formula, KADE strong/weak - autoclave decatizing). The mechanical and surface properties of woollen fabrics were measured by both the KES-FB and FAST systems, and then the results obtained were applied to artiicial neural network (ANN) modelling. ANN models were compared by verifying the Mean Square Error (MSE) and Correlation coefficient (R-value). The results indicated that each model is capable of making quantitatively accurate drape behaviour predictions for wool fabrics (Rmin = 0.92, MSEmin = 0).
PL
Związek pomiędzy układalnością tkaniny, właściwościami mechanicznymi przy niskich naprężeniach a procesami wykańczalniczymi jest stosunkowo skomplikowany. Artykuł ten wskazuje na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji układalności tkanin wełnianych poddanych procesom suchego wykańczania. Właściwości mechaniczne i powierzchniowe wełnianych tkanin zmierzono za pomocą KES-FB i FAST, a następnie otrzymane wyniki wprowadzono do sztucznej sieci neuronowej (ANN). Modele ANN porównano przez weryfikację blędu średniokwadratowego i współczynnika korelacji. Wyniki wykazały, że każdy model może być wykorzystany do utworzenia ilościowo dokładnych prognoz układalności dla tkanin wełnianych.
EN
A new method for predicting correlation between fabric parameters and the drape is developed. This method utilises a Principal Component Analysis (PCA) of intercorrelated influencing parameters (bending rigidity, weight, thickness) and the drape parameters (drape coefficient and the node number). This paper describes the PCA procedure and presents the similarities and contrasts between variables.
3
Content available remote New Approach to Directly Acquiringe the Drape Contours of Various Fabrics
EN
A drape instrument for fabric was designed that employed a backlight to directly acquire drape images of a fabric. The image segmentation method including a gradient operator and Kittler & Illingworth’s threshold method were used to find the fabric contour moving inward from the outer edge of the image. The contour was then used to calculate the drape coefficient of the fabric. Experiments have shown that this method can directly acquire a fabric contour which is not readily obtainable by means of projective capture or nobacklight acquisition.
PL
Zaprojektowano przyrząd dla określania układalności tkanin, w którym zastosowano tylne oświetlenie dla uzyskania obrazu układającej się tkaniny. Zastosowano metodę segmentacji obrazu jak również operator gradientowy i progową metodę Kittle & Illingworth’s dla określenia konturu tkaniny poruszającego się do środka z zewnętrznej krawędzi obrazu. Uzyskany kontur służy następnie do wyliczenia współczynnika układalności tkaniny. Eksperymenty wykazały, że za pomocą opisanej metody można bezpośrednio określać kontury tkanin.
4
Content available remote Some Aspects of Fabric Drape
EN
Drape is one of the important factors influencing the aesthetics and functionality of fabrics. Therefore, investigation into drape parameters is important for analysing its behaviour. Drape parameters were investigated from different aspects using the Cusick Drape meter and Image Analyser. Firstly, the influence of time on the drape coefficient and number of folds was studied over 24 hours. Usually, drape is considered as a static, time-independent problem. However, this investigation shows that the drape coefficient of a fabric changes significantly over a longer time period. Furthermore, the comparison of drape parameters is shown using samples with two different diameters. The larger samples have smaller drape coefficient than those with smaller diameters, and their drape is less changeable over time. Basically, the three-dimensional fabric drape is not an independent fabric property, therefore, the connection between bending rigidity and drape coefficient was studied. The last aspect of this investigation was the repeatability of drape measurements, and the establish-ment of the required number of measurements for drape coefficient and fold numbers.
PL
Parametry układalności były badane przy użyciu przyrządu „Cusick Drape meter” oraz analizatora obrazu. Badano wpływ czasu na współczynnik układalności (WU) i liczbe fałd po 24 godzinach. Zazwyczaj układalonść rozpatruje się jako zjawisko niezależne od czasu. Jednakże nasze badania pokazują, że WU tkanin zmienia się znacznie po dłuższym czasie. Porównania WU dokonano przy użyciu próbek o dwóch średnicach. Większe próbki maja mniejszy WU od próbek o mniejszej średnicy, a ich układalność jest w mniejszym stopniu zmienna w czasie. Trójwymiarowa układalność tkanin nie jest właściwością niezależną, dlatego też rozpatrywano powiązanie pomiędzy sztywnością zginania a WU. Określono także powtarzalność pomiarów układalności oraz ustalenie wymaganej liczby pomiarów dla określenia WU i liczby fałd.
EN
There is described a method of drapeability measurement.There is presented a method of drapeability measurement by the Cusic's method on the basic of image analysis. The drapeability is characterised by the drape coefficient, node locations and node numbers of fabric. The system of fuzzy-neutral net work, which predicts and visualises the clothing drapeability of different forms and sew from different fabrics is also described.
PL
Badano zależności korelacyjne między wspólczynnikiem układalności wielokierunkowej tkanin wełnianych i wełnopodobnych przeznaczonych na odzież wierzchnią a parametrami mechanicznymi wpływającymi na układalność tkanin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.