Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ pompowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej mają zastosowanie odpowiednie systemy informatyczne. Takim systemem jest wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie przez firmę MAST z Bełchatowa system SoftSPM (ang. Submersible Pumps Management). Praca systemu SoftSPM pozwala na monitorowanie i optymalizację układu działania pomp ujęć głębinowych. Proces optymalizacji zaczyna się od etapu wspomagania w doborze pomp głębinowych, następnie modelowa ocena eksploatacji, a także aktywne prowadzenie zdalnego monitoringu i sterowania. W artykule tym opisano funkcjonowanie systemu SoftSPM zarówno na poziomie urządzeń, jak i pracy modeli oraz przeprowadzono ocenę bieżącego stanu eksploatacji.
EN
In monitoring the operation parameters of the water supply network, appropriate IT systems apply. Such a system is implemented in the Water Supply and Sewage Plant in Myszków SoftSPM (Submersible Pumps Management) implemented by MAST from Bełchatów. Jobs SoftSPM system allows you to monitor and optimize the operation of submersible pumps shots. The optimization process begins with a step support in the selection of submersible pumps by model assessment of the operation and active management of remote monitoring and control. This article described the system will SoftSPM, both at the level of equipment and operating models and assess the current state of operation.
PL
W wielu obiektach stosuje się rozwiązania, w których źródłem chłodu na potrzeby klimatyzacji czy też chłodzenia przemysłowego nie jest jeden agregat chłodniczy, ale cały zespół agregatów. Poniższy artykuł przedstawia wpływ optymalizacji załączenia układów sprężarkowych i pompowych dla kilku współpracujących ze sobą agregatów chłodniczych.
PL
Układy napędowe dużych pomp energetycznych, zwłaszcza pomp zasilających, wody chłodzącej oraz pomp sieciowych w elektrociepłowniach, zużywają co roku 8 TWh energii elektrycznej. Co najmniej 25% tej energii jest tracone w układach pompowych i w samych pompach wskutek dławienia przepływu, nieracjonalnej regulacji wydajności, obniżonej – po wielu latach eksploatacji – sprawności pomp oraz nadmiernych oporach przepływu w układach rurociągów. W artykule dokonano analizy strat w instalacjach największych pomp w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych. Omówiono efekty modernizacji już wykonanych, planowanych oraz możliwych w najbliższych latach.
EN
Main pumps in power plants and thermal-electric power stations, i.e. feed pumps, cooling water pumps and circulating pumps consume about 8 TWh of electric energy a year. The great part of this energy is dissipated in pumps and pump systems due to throttling of flow, unreasonable delivery control, efficiency diminished through several years of running as well as excessive losses in pipelines. Results of analysis of losses in greatest pump systems in thermal-electric power stations are given in the paper. Effects of executed, planned and possible modernizations are presented.
PL
W pracy dokonano analizy pracy układów pompowych wyposażonych w przemienniki częstotliwości średniego napięcia w porównaniu do układów pompowych z regulacją upustową. Przeprowadzono analizę opłacalności inwestycji zapewniającej regulację wydajności pomp wodnych poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości. Zaproponowane rozwiązanie jest stosunkowo tanie, logistycznie proste w realizacji i uwzględniające specyfikę obiektu, oraz konieczność zapewnienia niezakłóconych dostaw czynnika chłodzącego.
EN
The paper presents an analysis of the work of pump systems equipped with frequency converters medium voltage compared to the pumping system with adjustable bleed. An analysis of the profitability of investments providing regulation of the output water pumps through the use of frequency converters. The proposed solution is relatively inexpensive, logistically simple to implement and take into account the specific nature of the object, and the need to ensure uninterrupted supply of coolant.
PL
Układy napędowe dużych pomp w energetyce, tj. pomp zasilających, kondensatu, wody chłodzącej oraz pomp sieciowych w elektrociepłowniach, zużywają co roku blisko 8 TWh energii elektrycznej. Co najmniej 25% tej energii jest tracone w układach pompowych i w samych pompach wskutek dławienia przepływu, nieracjonalnej regulacji wydajności, obniżonej – po wielu latach eksploatacji – sprawności pomp oraz nadmiernych oporów przepływu w układach rurociągów. W artykule dokonano analizy strat w instalacjach największych pomp w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych. Omówiono efekty modernizacji już wykonanych oraz planowanych, a także możliwych w najbliższych latach.
EN
Main pumps in power plants, thermal-electric power stations and heating plants, i.e. feed pumps, condensate pumps, cooling water pumps and circulating pumps consume about 8 TWh of electric energy a year. The great part of this energy is dissipated in pumps and pump systems due to throttling of flow, unreasonable exploitation, efficiency diminished through several years of running as well as excessive losses in pipelines. Results of analysis of losses in greatest pump systems in power plants, thermal-electric power stations and heating plants are given in the paper. Effects of executed, planned and possible modernizations are presented.
PL
Układy pompowe, czy też wentylatorowe ze względu na swoją charakterystykę pracy wymagają regulacji przepływu w bardzo szerokim zakresie. W takich systemach zapotrzebowanie na pompowane medium może zmieniać się w bardzo szerokim zakresie, co niejako wymusza zastosowanie wielu urządzeń pracujących w kaskadzie.
7
Content available remote Warunki dobrego działania instalacji pompowej
PL
Poprawne i efektywne energetycznie funkcjonowanie instalacji zależy nie tylko od sprawności i jakości pompy, ale przede wszystkim od dobrego zaprojektowania i wykonania instalacji. W artykule omówiono główne czynniki wpływające na bezawaryjną i energooszczędną eksploatację układów pompowych. Podano przykłady, wzięte z życia, błędów projektowych, których skutkiem mogą być awarie pomp i znaczne koszty energii elektrycznej, zużytej podczas wieloletniej eksploatacji instalacji pompowej. Uzasadniono, że najniższa cena nie może być głównym kryterium doboru pompy.
EN
Correct and energy efficient operation of a pump installation depends not only on pump quality but, first of all, on pump system design. The main conditions of a good pump system operation are correct conception of pump system, optimum pump and control selection as well as correct design of pumping installation. Examples of design mistakes in real installations are given. Their effects are pumps failure and high costs of electric energy consumed during many years of pump systems exploitation.
EN
Some significant power losses of control occur in variable discharge pumping systems. It is possible to reduce power consumption by fitting pump characteristics curves to pipe line characteristics. The variables in hydraulic power consumption by heat supply system, depending of heat delivery amount, were described in the article. The fitting algorithm of pump characteristics curves was proposed. It was also stated, how to define the fitting curve. The algorithm based on frequency function depending on the pump power consumption was shown. It was described how to calculate parameters of this function. In this algorithm is not necessary to use pressure difference between pump outlet and inlet to get a steering signal. Different work conditions of a pump and the pump system were investigated in the programme. An example of results was included.
PL
Opisano oryginalnie stworzone oprogramowanie do sterowania przez mikrokontroler SAB80C537 firmy Siemens do próżniowym układem pompowym. Oprogramowanie to zawiera procedury pozwalające na sterowanie pracą pomp wraz z kontrolą ciśnienia w układzie pompowym. Oprogramowanie jest stosunkowo łatwo modyfikowalne, tak aby mogło zostać przystosowane do różnych zespołów urządzeń pompowych podobnych do oprogramowanego układu oraz układów o zmniejszonej liczbie elementów.
EN
Originally programming for steering a vacuum pump system by microcontroller SAB80C537 (Siemens) was prepared. This program contains procedures enabling for steering pumping process and for pressure control in all vacuum system. This program is easy for changing procedures while working with similar pumping system containing fewer elements than basic pump system for which programming was prepared.
10
EN
The paper presents problems connected with water systems in the industry and heating plants. Describes, that the most important are the lowering hydraulic loses and improving the technology of systems. The examples of the correct pumps curves and the possibilities of changing of them are presented. Also the energetistic consequences of the applying the variable-speed drives as a drives for centrifugal pumps are introduced. The article presents how the variable-speed drives cause the lowering efficiency of the pumps set and in the final effect the lowering total efficiency of the systems, specially when the surplus of the pumps head is to high. The all important parameters and conditions connected with correct project process are describes.
EN
The paper presents the results of applying the variable speed drives as a drives for main pumps in the heating plants and systems. Using only variable-speed drives don't guarantee the good results and efficiency. Also, very important are the good parameters of the pump and technology of water systems. The paper presents the application of the new drives in the 300 MW heating plants. In the first step the head of pumps had been changed, the next technology systems and in the end the two 900 kW electric power drives were mounted. Also the possibilities for quick reaction and adjustable of pumps were upgraded. The article also presents the details of configuration of variable-speed drives installed in the heating plants. The results of the one year work and economical effects have been described. The financial effects are about a half million PLN per year.
12
Content available remote SIMOCODE pro w praktyce: możliwości komunikacyjne i diagnostyka
PL
Zastosowanie modułów SIMOCODE pro V do sterowania pracą pomp gazowch w KSC SA Oddział "Cukrownia Malbork". Jednym z procesów zachodzących w cukrowni w czasie produkcji cukru jest nasycanie soku dwutlenkiem węgla (tak zwana „saturacja”) w celu wytrącenia osadu węglanu wapniowego wraz z zanieczyszczeniami. Dwutlenek węgla wytwarzany jest w piecu wapiennym, a następnie pompowany jest do saturacji. Do wytworzenia ciśnienia w rurociągu gazowym wykorzystuje się trzy pompy gazowe napędzane klatkowymi asynchronicznymi silnikami elektrycznymi o mocy 250 kW. Jedna z nich jest pompą rezerwową, pozostałe dwie pracują. Sterowanie napędami pomp realizuje układ gwiazda - trójkąt załączane ręcznie.
13
Content available remote Przetwornice VLT Danfoss w układach napędowych suwnic
PL
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss znajdują zastosowania w różnych aplikacjach, począwszy od systemów pompowych i wentylatorowych, po bardzo zaawansowane aplikacje przemysłowe. Danfoss optymalizuje także układy napędowe w oparciu o bezpośrednią kontrolę momentu. Przetwornice VLT wyposażone w algorytm Flux to właśnie dynamiczne, sterowane wektorem strumienia pola napędy do wymagających zastosowań w przemyśle. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
PL
Projektanci, a także użytkownicy układów pompowych muszą dokładnie rozważyć sposób w jaki regulować parametry pomp. Jest to o tyle istotne, gdyż w bardzo wielu przypadkach sposób zastosowanej regulacji, pomimo nowoczesnych rozwiązań technologicznych, nie przynosi wymiernych efektów ekonomicznych.
15
Content available remote Przetwornice częstotliwości VLT5000 i VLT6000
PL
Danfoss oferuje zaawansowane technicznie i funkcjonalnie urządzenia przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach. VLTŽ5000 jako niezawodny napęd przemysłowy oraz VLTŽ6000 HVAC jako oszczędny napęd do układów pompowo-wentylatorowych. Wraz z wprowadzeniem czterech nowych rozmiarów przetwornic Danfoss zwiększa zakres mocy z 0,75÷200 kW do 500 kW (450 kW - HVAC) przy napięciach zasilających 380-500 V (460 V - HVAC).
PL
W wielu układach przemysłowych istnieje konieczność zmiany parametrów pracy pomp. Znanych i stosowanych jest wiele różnych metod regulacji parametrów pomp począwszy od najprostszej - dławieniowej po regulację prędkością obrotową, która jest regulacją drogą, lecz zapewniającą najwyższe sprawności. W ostatnich latach, w związku ze znacznym rozwojem elektrycznych napędów zmiennoobrotowych i silną ich reklamą są one coraz powszechniej stosowane, jednak nie zawsze jest to działanie racjonalne. Można więc zadać pytanie: czy regulacja prędkością obrotową jest modą czy też ekonomiczną koniecznością? W referacie podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie, formułując techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania napędów zmiennoobrotowych oraz uwidaczniając ekonomicznie uzasadnioną granicę ich stosowania. Zwraca się uwagę na konieczność właściwego doboru pomp do układów. Rozważania ilustruje się przykładami właściwego i niewłaściwego zastosowania napędów zmiennoobrotowych.
EN
Changes of a pump work parameters in many industrial flow systems are very necesery. The different methods of a pump parameters regulation, begining from the most simple - throtle governing - to rotational speed regulation (expensive but the most efficient), are well-known and used. In recant years the rotational speed regulation is applied very often, what is apparantly not always rational. There is a question whether the rotational speed regulation is fashion or economical necesery? In the paper the authors tried to answer the question. Technical and economic aspects of the usage of drives with the rotational speed change and their economical limits were formulated. The authors paid attention on the necessity of the correct selection of pumps to flow systems. The examples of the correct and wrong applications of drives with the change of rotational speed were shown.
PL
W referacie przedstawiono mechanizm zjawiska kawitacji oraz zasady obliczeń kawitacyjnych układów pompowych. Zwrócono uwagę na potrzebę zabezpieczenia przed kawitacją pompy pracującej przy zmiennych prędkościach obrotowych, wydajnościach itp.
EN
The mechanism of a cavitation phenomenon and the calculation mathods for cavitation pump systems are presented. The importance of preventing cavitation in pumps working at variable rotational velocity, efficiency, etc. Is pointed out.
18
Content available remote Zastosowanie przemienników częstotliwości w układach pompowych
PL
Przygotowanie wody zarówno do celów spożywczych jak i przemysłowych wymaga coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologii. Wiąże się to nie tylko z uzyskiwaniem wymaganych optymalnych parametrów wody, ale obniżeniem do minimum kosztów wydobycia, filtracji i przesyłu.
19
Content available remote Przetwornice częstotliwości w sterowaniu rozległych układów wodociągowych
PL
Zaopatrzenie w wodę osiedli mieszkalnych i zakładów produkcyjnych oraz utrzymanie jej właściwych parametrów jest jednym z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania współczesnej gospodarki. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzuje stosunkowo duża liczba modernizacji stacji wodociągowych w naszym kraju. Dostępność nowoczesnych urządzeń i technologii stosowanych w wysokorozwiniętych krajach zachodnich dała bodziec do unowocześniania, a co za tym idzie uzyskiwania oszczędności w systemach zaopatrywania w wodę. Jednym z ewidentnych przykładów korzyści ekonomicznych jest stosowanie przetwornic częstotliwości (popularnie, aczkolwiek nieściśle zwanych falownikami) do regulacji ciśnienia w instalacjach pompowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.