Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tkaniny wełniane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Woven Fabric at the Place of the Sewn Seam
EN
Key importance and the role of sewn seam in the woven fabric are presented. Fabric properties in the places joined with the sewn seam on which garment durability, applicability, appearance and quality depend are highlighted. Seam location is usually the weakest spot on the garment, especially when the great loads are present at these places. Mechanical properties of the sewn fabrics were investigated in different test conditions. The influence of the load on the sewn seam is analyzed in time intervals. Sample with seam have approximately 70% lower breaking properties (breaking force and elongation at break) than the sample without seam. By preloading the seam fabrics with 30%, 50% and 70% of elongation at break, for a 3-h period, the effect on mechanical properties were tested and the differences in pre-stretching intensity were observed. By conducting such test, it is expected that the fabric experience further degradation and that breaking properties further reduce, but the exact opposite occurred (breaking properties, by increasing the preload, increase even more), because of various material properties (structural fabric properties, raw material characteristics, seam characteristics).
EN
On the basis of viscoelastic theory of textile material, the viscoelastic solid model consisting of a spring element and viscous element either in series or parallel is one of the most useful research models to study the mechanical behaviour of fabrics. This paper presents a method to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a model consisting of the three-element model in parallel with a sliding element on the assumption that the internal frictional moment is a constant during the bending processes. From the needs of practical study, a testing method has been presented to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a KES-FB3 compression tester. A comparison and analysis of the experimental results and theoretical predictions indicate that the agreement between them is satisfactory.
PL
Lepkosprężysty model bryłowy składający się z elementu sprężystego i elementu lepkiego, w układzie szeregowym lub równoległym, jest jednym z najbardziej użytecznych modeli służącym do badania mechanicznego zachowania się tkanin. W pracy przedstawiono metodę badania zachowania się zginanych tkanin wełniano-poliestrowych za pomocą modelu składającego się z trój-elementowego modelu równoległego z elementem przesuwnym przy założeniu, że wewnętrzny moment tarcia jest stały podczas procesów gięcia. Na podstawie praktycznych badań przedstawiono metodę badania zachowania się gięcia tkanin wełniano-poliestrowych przy użyciu testera kompresji KES-FB3. Stwierdzono zadowalającą zgodność między wynikami eksperymentów a przewidywaniami teoretycznymi.
EN
The relationship between fabric drape, low stress mechanical properties and finishing processes is relatively complex. This paper demonstrates the possibility of using artificial neural networks to identify the fabric drape of woollen fabrics treated with different dry finishing processes (stenter, decatising, superfinish, formula, KADE strong/weak - autoclave decatizing). The mechanical and surface properties of woollen fabrics were measured by both the KES-FB and FAST systems, and then the results obtained were applied to artiicial neural network (ANN) modelling. ANN models were compared by verifying the Mean Square Error (MSE) and Correlation coefficient (R-value). The results indicated that each model is capable of making quantitatively accurate drape behaviour predictions for wool fabrics (Rmin = 0.92, MSEmin = 0).
PL
Związek pomiędzy układalnością tkaniny, właściwościami mechanicznymi przy niskich naprężeniach a procesami wykańczalniczymi jest stosunkowo skomplikowany. Artykuł ten wskazuje na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji układalności tkanin wełnianych poddanych procesom suchego wykańczania. Właściwości mechaniczne i powierzchniowe wełnianych tkanin zmierzono za pomocą KES-FB i FAST, a następnie otrzymane wyniki wprowadzono do sztucznej sieci neuronowej (ANN). Modele ANN porównano przez weryfikację blędu średniokwadratowego i współczynnika korelacji. Wyniki wykazały, że każdy model może być wykorzystany do utworzenia ilościowo dokładnych prognoz układalności dla tkanin wełnianych.
EN
This work is focused on the characterisation of the physical and surface properties of plasma coated wool fabric. A thin film was deposited on wool fabric samples by means of the plasma polymerisation of hexamethyldisiloxane (HMDSO) and differences between such plasma-treated and untreated fabrics were evaluated. The films deposited were characterised by means of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Also the surface morphology of samples was studied using a scanning electron microscope (SEM). Hydrophobic properties of the samples were tested using the water drop test. The results show that by plasma polymerisation, hydrophobic properties of the wool surface change to super hydrophobic. The main aim of the HMDSO/N2 plasma polymerisation of wool fabrics is to improve anti felting properties and dyeing behaviour.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań możliwości modyfikacji właściwości technologicznych tkaniny wełnianej, w tym hydrofobowości, zabarwialności barwnikiem kwasowym, odporności na spilśnianie oraz kurczliwości w kąpielach wodnych, w wyniku wytwarzania na powierzchni włókien cienkiej warstewki spolimeryzowanego HMDSO (heksametyldisiloksanu). Warstewka ta wytwarzana jest poprzez polimeryzację HMDSO w środowisku niskociśnieniowej plazmy niskotemperaturowej (LTP). Badania przeprowadzony przy zastosowaniu spektroskopii FTIR oraz mikroskopii SEM. Niezależnie od tego badano hydrofobowość powierzchni testem kroplowym. Wyniki wykazały, że powierzchnia wykazała charakter super-hydrofobowy.
5
Content available remote The possibility of low-temperature plasma treated wool fabric for industrial use
EN
In this paper, low-temperature plasma (LTP) treatment was applied to a wool fabric. The LTP-treated wool fabric was tested according to different international standard testing methods, and the results were compared with the industrial requirements (ASTM requirements). It was revealed that the LTP-treated wool fabric did meet industrial requirements. The results of the investigation are thoroughly discussed in this paper.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono próbę uatrakcyjnienia (poprzez zmianę splotu) tkaniny wełnianej kostiumowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.