Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  techniki eksperymentalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work presents investigation on the water droplet impingement at a substrate with three different surface coating. The experiments are carried out for two temperatures of the surface: 23 degrees centigrade (room temperature) and 10 degrees centigrade. The water droplet contact is recorded via ultra-fast camera and simultaneously via fast thermographic camera. The wetting properties are changing for subzero temperatures of substrates.
PL
Na podstawie przeglądu bieżącej literatury opisano liczne techniki eksperymentalne stosowane obecnie w laboratoryjnych badaniach biodegradacji polimerów i ich kompozycji a także zespół cech, których zmiana pozwala na ocenę przebiegu i wydajności tego procesu. Szczególną uwagę poświęcono metodzie respirometrycznej polegającej na oznaczaniu ilości ditlenku węgla wydzielającego się podczas biologicznego rozkładu polimerów. Dopiero stosowanie wzajemnie uzupełniających się metod prowadzi do wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów biodegradacyjnych i przewidywania "czasu życia" tworzyw sztucznych.
EN
On the basis of recent literature review the numerous experimental techniques used currently in laboratory investigations of biodegradation of polymers and their compositions were presented. The set of features which changes allow evaluating the course and yield of biodegradation process has been described as well. The special attention has been paid to respirometric method basing on the determination of carbon dioxide evolving during the biological decomposition of polymers. Only the application of the methods complementing each other leads to the explanation of complicated mechanisms of biodegradation and predictions of plastics' working times.
PL
Polskie uczelnie stoją przed koniecznością zmian w systemie kształcenia inżynierów i prowadzenia badań naukowych. Konieczność zmian jest wymuszana zmianami w zewnętrznym świecie oraz jest podyktowana argumentami natury finansowej. Ciągła optymalizacja metod kształcenia spowodowała wiele zmian w systemie nauczania akademickiego, podnosząc jednocześnie ich poziom i wprowadzając oszczędności w wielu częściach świata. Od polskich uczelni zależy teraz, jaką drogę rozwoju one wybiorą i jacy absolwenci będą opuszczać ich mury w najbliższej przyszłości. W artykule przeanalizowano zmiany w dydaktyce wprowadzone ma wydziałach inżynierskich w Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wskazano również potencjalne możliwości rozwoju tak w kształceniu, jak i w badaniach naukowych w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.
EN
The Polish technical universities face the necessity to change a system for educating engineers and conducting scientific research. This necessity is extorted by the changes taking place in external world and by economic factors. In many parts of the world, permanent optimisation of teaching methods resulted in many changes in academic education system leading to higher level of education and considerable savings. It is now up to the Polish universities to make a choice of a way of further development and to decide on what level will represent the future graduates from these universities. In this paper analysis of the changes implemented in a teaching system at the engineering departments of the Lehigh University in Bethlehem, Pensylvania, USA, is presented. Potential possibilities of development with an account of both teaching and research aspects in the range of metallurgy and materials science have been indicated.
EN
Dust formation in various low-pressure systems, like interstellar space, upper parts of atmosphere, and laboratory gas discharges, has been recognised as a fascinating and rich in consequences phenomenon. This article gives a brief survey of one aspect of the vast research area of dusty plasmas. Dust particles attract much attention in surface processing, like etching of semiconductor elements or deposition of various coatings. These technologies are of major concern in industry, and they involve low-pressure plasmas operated in active gases. Much effort has been invested in elucidating dust formation mechanisms in these systems. Here, a silane (SiH4) plasma used for amorphous silicon deposition in solar cell technology is treated as an example. Several experimental techniques for dust detection in vacuum systems are presented and dust formation mechanism in a silane discharge is described.
PL
Formowanie mikroskopijnych pyłów w systemach niskociśnieniowych jest obecnie bardzo popularnym przedmiotem badań w astronomii, fizyce atmosfery, a także w fizyce plazmy. Niskociśnieniowe wyładowania elektryczne znajdują szerokie zastosowania w nowoczesnej technologii obróbki materiałów, np. w trawieniu elementów półprzewodnikowych oraz w napylaniu cienkich warstw. Formowanie pyłów w tych aktywnych chemicznie plazmach ma znaczny wpływ zarówno na jakość modyfikowanej powierzchni jak i na wydajność obróbki plazmowej. W wyniku długotrwałych badań większość mechanizmów formowania pyłów w niskociśnieniowych plazmach została wyjaśniona. W artykule zaprezentowano metody wykrywania pyłów w reaktorach próżniowych oraz mechanizm formowania pyłów w silanie (SiH4). Wyładowania elektryczne w silanie są powszechnie stosowane w napylaniu amorficznych warstw krzemowych przy produkcji fotokomórek.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.