Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sympozjum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię dotychczasowych edycji Sympozjum Historia Elektryki. Pierwsze Sympozjum zostało zorganizowane w Gdańsku z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Było okazją do spotkania osób interesujących się historią z wyższych uczelni technicznych i przemysłu, ale również zajmujących się historią zawodowo. Sukces pierwszego spotkania spowodował, że stała się to cykliczna impreza, organizowana przez różne ośrodki: Szczecin (2016), Wrocław (20 17), Kraków (2018). Przedstawiono również krótkie omówienie tematyki referatów prezentowanych w ramach dotychczasowych konferencji.
EN
In the article the history of the previous editions of the Electrics History Symposium is presented. The first Symposium was organized in Gdańsk at the initiative of the Association of Polish Electrical Engineers, Central Committee of History. It was an opportunity for people from technical universities, industry and also professional historians interested in history to meet in person. The success of the first meeting resulted in it becoming a periodical event, organized by various centres: Szczecin (2016), Wrocław (2017), Kraków (2018). There is also a short overview. of the topics presented in the previous conferences.
3
Content available Współczesne problemy hydrogeologii 2015
PL
W dniach 20–23 października 2015 r. w Ustce odbyło się XVII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii (WPH), które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.
EN
On 20-23 October 2015, the 17 th Symposium XVII on Current Problems of Hydrogeology was held, organized by Gdańsk University of Technology in cooperation with the Polish geological Institute - National research Institute and the University of Gdańsk. The partners to this event were the International Association of Hydrogeologists and the Association of Polish Hydrogeologists.
4
Content available remote Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016
PL
Głównym przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie.
EN
The main message of the School of Opencast Mining is to disseminate the latest knowledge on practical aspects of opencast mining and exchange of experience in order to develop good practices within the mining industry.
PL
7–8 kwietnia 2016 r. w Warszawie po raz drugi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych GeoSym 2016. Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.
7
Content available Współczesne problemy geologii inżynierskiej
PL
Od 15 do 17 października 2014 r. w Lublinie ponad 150 geologów inżynierskich, geotechników, projektantów i inwestorów wymieniło się doświadczeniami z realizacji najnowszych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym drogowych i energetycznych.
EN
Over 150 engineering geologists, geotechnics specialists, designers and investors who met on October 15-17, 2014 in Lublin shared their experience from the latest construction projects in Poland, including road and power generation and transmission projects.
PL
Przedstawiono w ogólnym zarysie przebieg postępu naukowego i technicznego w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce i niektórych krajach europejskich na podstawie prezentowanych referatów podczas sympozjów maszyn elektrycznych w latach 1965-2014.
EN
The paper presents an outline of the science and technology progress in the field of electric machines in Poland and some European countries - on the basis of papers presented during symposiums on electric machines being held in 1965-2014 years.
9
Content available remote Pół wieku Sympozjów Maszyn Elektrycznych
10
PL
Już po raz 24. odbyło się drezdeńskie sympozjum na temat projektowania, budowy, napraw, modernizacji oraz utrzymania obiektów mostowych. Zasadnicza część seminarium miała miejsce 11 marca, natomiast dzień wcześniej (10 marca) odbyła się gala wręczenia niemieckich nagród mostowych.
11
Content available remote Rys historyczny pięćdziesięciu sympozjów maszyn elektrycznych
PL
W opracowaniu obejmującym przedział czasu od czerwca 1965 r. do końca czerwca 2014 r. przedstawiono w ogólnym zarysie przebieg postępu naukowego i technicznego w dziedzinie maszyn elektrycznych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Postęp był przedstawiany za pośrednictwem referatów wygłaszanych corocznie na sympozjach. W pierwszych latach określonego wyżej pięćdziesięciolecia, sympozja miały charakter naukowych spotkań uczestników krajowych, zaś w dalszych latach nabrały charakteru naukowych imprez międzynarodowych. W sympozjach znaczącą ilość czasu poświęcano również imprezom humanizującym, wzbogacającym problemy naukowe i techniczne przeżyciami artystycznymi i duchowymi. Sprawy te znalazły również swoje odbicie w prezentowanym opracowaniu.
EN
The presented publication highlights scientific and technical progress in the area of electric al machines between June 1965 and 2014 in Poland and other European countries. The progress has been show in the individual presentations of participants of yearly symposiums. During the years, symposiums have changed their character from single nation scientific gatherings to international events. Recently the organisers enriched symposiums by adding additional events of an artistic or spiritual nature. Those events will be further discussed in this publication.
12
Content available Geotechnika–Geotechnics 2012
PL
Jubileuszowe XV Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika–Geotechnics 2012 odbyło się 23–26 października 2012 r. w Ustroniu, w hotelu Jaskółka. Głównymi organizatorami sympozjum byli: prof. dr hab. inż. Mirosław Chudek, przewodniczący, oraz dr Irena Skrzyniarz, sekretarz naukowy.
PL
Gospodarka odpadami ulega dynamicznemu rozwojowi. Dotyczy to strategicznego podejścia do zagospodarowania odpadów, opracowania i wdrażania technologii ich przetwarzania oraz zmian legislacyjnych. W wielu miejscach realizowane są dobre, sprawdzone rozwiązania, wdrażane są również nowe, obiecujące techniki zagospodarowania wytworzonych odpadów oraz metody ograniczania ich produkcji. Nie brakuje jednak pomysłów o niskich walorach użytkowych oraz wysokim ryzyku środowiskowym i ekonomicznym.
PL
Sympozjum Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych. Konsekwencje i możliwości działań zostało zorganizowane przez firmę BLL Sp. z o.o. z Gdyni, pod patronatem naukowym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Odbyło się 12 maja 2011 r. i było imprezą towarzyszącą XVII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2011.
15
Content available Geotechnika - Geotechnics 2010
PL
XIV Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika-Geotechnics 2010, zorganizowane pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika, odbyło się w dniach 19-22 października 2010 r. w Ustroniu-Zawodziu.
16
Content available remote Geotechnika - Geotechnics 2008
PL
Krótka relacja z XIII Międzynarodowego Sympozjum "Geotechnika - Geotechnics 2008", które odbyło się w dniach 14-17 października 2008 r. w Ustroniu-Zawodziu.
PL
W dniach od 29 maja do 1 czerwca br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze pod Warszawą odbyło się doroczne Sympozjum na temat Inżynierii Sieci Web oraz Zaawansowanych Zastosowań Systemów Fotonicznych i Elektronicznych. Sympozjum odbyło się po raz pierwszy pod patronatem nowo utworzonej organizacji - Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego - oraz współpracujących z nim Polskim Komitetem Optoelektroniki SEP i Sekcją Optoelektroniki KEiT PAN. Sympozjum odbywa się dwa razy w roku: na przełomie maja i czerwca w Wildze oraz pod koniec stycznia w Warszawie. Sympozja WILGA sa objęte patronatem Polskiej Sekcji IEEE, Regionu 8 IEEE i Polskiej Sekcji SPIE - The International Society for Optical Engineering (przekształconej w 2008 r. w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne). Od kilku lat Sympozja w Wildze są spotkaniami międzynarodowymi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.