Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stocznia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zmian, jakie następowały w procesach przewozowych żeglugą morską w latach 2013 -2016 oraz zmieniających się uwarunkowań wynikających z nowej strategii rozwoju gospodarczego naszego kraju. Prezentuje trendy w zakresie przewozów ładunków i pasażerów morską flotą transportową, infrastruktury transportu morskiego i sytuacji w stoczniach polskich. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój portów polskich, ich zadań oraz powiązań z innymi działami dynamicznie rozwijającej się gospodarki narodowej.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usprawnienia procesu spawania sekcji przestrzennych w kadłubie statku. Przedmiotem analizy projektu będzie styk międzyblokowy, który pospawany zostanie dwoma różnymi metodami. W artykule przedstawione zostaną rozwiązania techniczne wspomagające procesy spawalnicze oraz pomiary i obliczenia umożliwiające porównanie obu metod spawania.
EN
The aim of the article is to present the concept of improving the welding process in the hull of the ship. The analysis of the project will contact, which will be welded with two different methods. The article presents technical support welding processes as well as measurements and calculations allowing comparison of both welding methods.
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawili wnioski z raportu z wyjazdu do Bydgoszczy w dniu 25 listopada 1936 r. inż. Gustawa Niemca, który wraz z inż. Jerzym Cwingmanem badał możliwości produkcyjne Stoczni Lloyd Bydgoski pod względem wykorzystania tej stoczni przy realizacji 4-letniego planu inwestycji morskich w tamtym okresie, m.in. możliwość budowy traulerów dla Marynarki Wojennej. Ponadto przedstawiono szczegółowy wykaz wyposażenia technicznego, ocenę warsztatów, zabezpieczenie logistyczne oraz możliwości produkcyjne i remontowe stoczni mając na uwadze doświadczenia, strukturę organizacyjną oraz położenie geograficzne w układzie wód Wisła-Brda-kanały łączące stocznię z Brdą i Wisłą.
EN
In this article, the authors presented the conclusions from the report of their departure to Bydgoszcz on November 25, 1936, eng. Gustawa Niemca, who together with eng. Jerzy Cwingman studied the production capacity of Lloyd Bydgoski Shipyard in terms of using this yard for the implementation of the 4-year marine investment plan at that time. Possibility to build trains for the Navy. In addition, a detailed list of technical equipment, workshop evaluation, logistic security, and shipyard production and repair capabilities are presented. The experience is based on the experience, organizational structure and geographic location of the Wisła-Brda waterway connecting the shipyard with Brda and the Vistula River.
PL
Artykuł wyjaśnia podstawowe parametry i zagadnienia teoretyczne dotyczące śrub okrętowych. Przedstawiony został proces odlewania śruby okrętowej wraz z wytycznymi spawania naprawczego. Większość materiału została zebrana w stoczni Hyundai w Korei Południowej.
EN
The paper discusses elementary issues of marine propellers, beginning with explanation of fundamental theoretical principles and ending on the casting processes. The majority of information described in this dissertation is based on materials and evidence gathered at Hyundai Heavy Industries Shipyard located in South Korea.
5
Content available Kraków – miasto portowe nad Wisłą
PL
Wisła w Krakowie to rzeka żeglowna. Sięgając do historii była najważniejszą drogą komunikacji. Ujście Wisły do Bałtyku zapewniało bezpośredni kontakt z morzem, a tym samym powiązania handlowe bez ograniczeń, z całym światem. Flisacy i włóczykije1 prowadzili barki zwane galarami, co stanowiło ważny element ekonomii i pejzażu miasta. W granicach państwa przed II wojną światową Wisła była powiązana kanałami i rzekami tak z Bałtykiem, jak i z Morzem Czarnym. Zrealizowano częściowo port rzeczny w „Płaszowie”. W Krakowie przed II wojna światową zwodowano dwa pierwsze polskie statki – monitory rzeczne. W okresie budowy Nowej Huty powstał port rzeczny „Kujawy”. W obecnym planowaniu nie myśli się jednak o funkcji portowej miasta i wykorzystaniu nadbrzeży Wisły jako przestrzeni publicznej miasta, a potrzebne jest długofalowe planowanie.
EN
The Wisła in Kraków is a navigable river. If we look back in time has always been the largest river in Poland and the Baltic estuary gave travellers a direct connection to the see and, ipso facto, the possibility of opening trade routs with the whole world. Raftsments and bargees were and important factor in the city’s economi and landscape. Wisła in Poland before the IIWW was connected (by way of rivers and canals) to both the Baltic Sea and the Black Sea. The “Płaszów” river port was partly build befor the IWW. Two river monitors were bulid as the first ships build in a Polish shipyard. In Nowa Huta decided to build a second river port, the “Kujawy” port to material suplly and also be a dock for yachts. There is no trace of ideas reffering to Kraków as a port city in the present development plans. The river can still be saved as a navigable and as a public space but need the complete long-term planning.
PL
W artykule przedstawiono historię statku pasażerskiego s.s. „Kaiser Wilhelm der Groesse” zbudowanego pod koniec XIX wieku w Stoczni Szczecińskie Vulcan w Szczecinie. Opisano rozwój ówczesnej stoczni Szczecińskiej Vulcan w Szczecinie oraz wpływ na rozwój dyrektora Roberta Zimmermanna. Przedstawiono genezę złożenia przez armatora NDL zamówienia w Szczecinie oraz dane techniczne nowo zbudowanego statku. Na koniec opisano sukcesy statku pasażerskiego s.s. „Kaiser Wilhelm der Groesse” oraz trzykrotne zdobycie przez niego trofeum „Błękitnej Wstęgi Atlantyku”.
EN
The aim of the article is presenting a mathematical model of the assembly process of large-size marine structures. Numerical encoding approach of essential features of the structure and welding methods is proposed. The model takes into account information about the geometry of the connections between elements and their orientation in space during the assembly process. Welding processes are characterized by positions range of their application. The assembly process is shown as a matrix form. Assembly planning is based on the allocation of welding processes into stages and the selection of welding method and assembly position for each stage. It is shown that a lot of such plans can be generated and many of them are unacceptable. Space of feasible plans is defined by set of constraints. These conditions verify that the assembly plan performs a task of welding of all joints and whether it is feasible for particular methods. The methods for calculating the impact of all conditions . an accurate deterministic and randomized approximate are proposed. It is shown that assumed conditions dramatically reduce the set of assembly plans. Moreover, the method of including additional conditions into the model according to the connections making sequence is presented. Sample calculations are shown in two examples . first that is extremely simplified, allowing for a full deterministic analysis of the problem, and a second that is more complex, requiring a partial approximate approach. The article indicates the possibility of using the optimization of the assembly plan. Furthermore, the set of applicable criteria is proposed.
PL
Znaczna ilość stoczniowych zakładów produkcyjnych, w tym dużych stoczni, znajduje się w miastach. W Europie jest powszechne, że takie zakłady często są ulokowane w centrach miast lub w ich bliskim sąsiedztwie. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów środowiskowych, transportowych i społecznych. Wpływa także na mieszkańców, miasto, jak i na samą stocznię. Identyfikacja tych zależności i problemów (a także sposobów im zapobiegania) pozwoli na lepsze funkcjonowania tego typu zakładów w miastach, ich mniejszą uciążliwość oraz polepszenie relacji pomiędzy stocznią a miastem.
EN
Significant number of shipyard production plants, including large shipyards, ale placed in cities. It is common in Europe that these kinds of plants are located in cities’ centres or nearby. Such localization creates many environmental, transportational and social problems. It also affects citizens, the city and the shipyard itself. Identification of these relationships and problems (and also means of preventing them) will allow better functioning of these kinds of plants in cities, lowering their arduousness and relations improvement between a shipyard and a city.
PL
Nowy projekt H-6e firmy Aker Kvearner daje zatrudnienie setkom Polaków. W ramach tego projektu Polacy znajdują zatrudnienie przy pracach montażowo-spawalniczych, izolacyjnych, malarskich, rusztowaniowych, cateringowych, nadzoru itd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.