Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel works
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System produkcyjny Zakładu Produkcji Stali jest niezwykle trudny do analizy. Z jednej strony technologia otrzymywania stali jest dokładnie określona, z drugiej jednakże liczba możliwych do pokonania dróg, jakimi może się przemieszczać materiał od etapu wytapiania do otrzymania wlewków ciągłych, jest wielowariantowa. Każdy z etapów obróbki stali charakteryzuje się różnymi czasami potrzebnymi na wykonanie danej operacji. To powoduje olbrzymie trudności przy układaniu harmonogramu produkcji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania pakietu komputerowego do oceny wykorzystania urządzeń technologicznych.
EN
The production system of Steel Works is exceptionally difficult to analyze. Although the steel production processing is precisely described, there is still a multitude of ways the material can travel from converter stage to formation of concast slabs. Each of the steel processing stages involves various specific times required for individual operations. This causes great difficulty while working out a production schedule. The purpose of this paper is to give an overview of a PC package related to evaluation of use of the proces equipment.
PL
W artykule omówiony został wpływ pieca łukowego na sieć zasilającą. Przedstawiono zarejestrowane przebiegi parametrów napięcia zasilającego w sieci zasilającej stalownię, podczas jednego z wytopów prowadzonych w piecu łukowym. Przeanalizowano wpływ warunków zasilania stalowni na wielkość zaburzeń powodowanych przez pracujący piec, jak również określono stopień wzrostu zaburzeń przy dołączaniu kolejnych urządzeń łukowych.
EN
The paper presents an influence on the arc furnace supply network. Waveforms parameters in voltage mains steel plant, during one of the heats conducted in electric arc furnaces was presented. The influence of feeding conditions on the volume of steel disorders caused by working stove, as well as defining the degree of growth disturbance in the electric arc attaching further equipment.
PL
Huty surowcowe stali produkują od kilku do kilkunastu milionów ton stali, zużywając do produkcji ponad dwukrotnie więcej surowców naturalnych oraz innych materiałów wsadowych. W efekcie prowadzonych procesów technologicznych powstają znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych. Obecnie w nowoczesnych hutach surowcowych znakomita większość odpadów poprodukcyjnych jest utylizowana w samych hutach i przekazywana do odbiorców zewnętrznych lub wykorzystywana jako wsad do ponownego użycia w prowadzonych procesach technologicznych. Artykuł przedstawia wyniki badań, w jakim stopniu wybrane masowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane w prowadzonych procesach technologicznych dla przykładowej huty surowcowej stali.
EN
Steelwork plants manufacture several to tens tons of steel, using for manufacturing processes the double amount of natural resources and feed materials. As the result of manufacturing processes, we get huge amounts of production waste. In modern steelworks the large proportion of waste is utilised on the spot, in the steelwork plants and given over to external customers or it is re-used as a feed for other processes. The paper summarises the results of the research program undertaken to analyse which proportion of waste is utilised in further technological processes in a selected steelwork.
4
Content available remote Dynamic model of preventive maintenance planning of steel works
EN
While running steel works it is necessary to avoid occurrence of limiting states of partial works, which are generally causing immediate operation discontinuation. Planned preventive maintenance is the only method to prevent these states. At the moment there is a static model of preventive maintenance planning applied on the majority of steel works, which reveals not to be effective. This paper deals with the meaning and methodics of creation of dynamic planning of preventive maintenance of steel works.
PL
Podczas bieżącej pracy huty stali konieczne jest unikanie wystąpienia stanów ograniczających pracę części huty, które powodują na ogół przerwanie operacji pośrednich. Jedyną metodą zapobiegającą temu stanowi jest planowa zapobiegawcza konserwacja. Dotąd istnieje statyczny model planowanej konserwacji zapobiegawczej, stosowanej w większości hut, który okazał się nieskuteczny. Niniejszy artykuł pokazuje znaczenie i metody tworzenia dynamicznego planowania zapobiegawczej konserwacji w hutach stali.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.