Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siły elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł omawia metodykę obliczeń pola elektromagnetycznego w transformatorze rozdzielczym, na podstawie którego są obliczane siły działające zarówno na część aktywną jak i na kadź transformatora. W obliczeniach magnetycznych i mechanicznych jest stosowana metoda elementów skończonych 3D z uwzględnieniem uwarstwionej struktury uzwojeń i rdzenia oraz ściśliwego oleju. Końcowym efektem obliczeń jest pole przemieszczeń i naprężeń mechanicznych.
EN
The article discusses the method of calculating the electromagnetic field in the distribution transformer, on the basis of which the forces acting on both the active part and on the transformer tank are calculated. In the magnetic and mechanical calculations, the 3D finite element method is applied, taking into account the laminar structure of the windings and the core as well as the compressible oil. The final effect of the calculations is the field of mechanical displacements and stresses.
2
Content available remote Polowa analiza sił działających na uzwojenie dławika bocznikowego
PL
W pracy przedstawiona została trójwymiarowa analiza pola i sił działających na uzwojenia dławika bocznikowego w funkcji liczby szczelin międzyplasterkowych. Model dławika opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia. W analizie wykorzystywany został: wektorowy potencjał magnetyczny, całkowity magnetyczny potencjał skalarny i zredukowany potencjał skalarny.
EN
The paper presents three-dimensional analysis of the field and the forces acting on a shunt reactor windings as a function of the number of inter slices gaps. The model of reactor was developed using finite element method combined with edge element formulation (EEM) using the electric vector potential with additional degrees of freedom for the winding area. In the analysis has been used: magnetic vector potential, the total magnetic scalar potential and reduced scalar potential.
3
Content available remote Numeryczne metody modelowania uzwojeń transformatorów dużych mocy
PL
W pracy przedstawione zostały nowoczesne metody budowy trójwymiarowych modeli obliczeniowych uzwojeń transformatorów dużych mocy w oparciu o konstrukcję transformatora 426 MVA. Zaprezentowano zarówno metody budowy modeli o wymuszeniu prądowym jak i napięciowym. Modele prądowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych z całkowitym potencjałem magnetycznym w aktywnych obszarach magnetycznych i zredukowanym potencjałem magnetycznym w obszarach uzwojeń. Modele polowo - obwodowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia.
EN
The paper presents the modern methods of construction of three-dimensional computational models of large power transformer windings based on a 426 MVA transformer design. It presents both methods for building models current and voltage of excitation. Current models were developed using finite elements based on the total magnetic potential in the active areas of magnetic and reduced potential in the areas of magnetic coils. Field-circuit models were developed using finite elements and edge elements with additional degrees of freedom for the winding areas.
EN
The magnetodynamic stability of streaming annular jet surrounding a tar mantle under inertia and electromagnetic forces with varying magnetic fields, is developed. A general eigenvalue relation is derived and discussed. The axial interior and exterior fields have strong stabilizing influences for symmetric m = 0 and asymmetric m ≠ 0 modes. The azimuthal varying field is purely destabilizing for m = 0 but in the m ≠ 0 it is stabilizing or destabilizing according to restrictions. The streaming has a strong destabilizing influence in all modes for all wavelengths. Its influence increases the MFD unstable domains and decreases those of stability. As the tenuous azimuthal magnetic field infuence is superior to those of axial fields, the MFD unstable domains are increasing with increasing q (the tar cylinder radius normalized with respect to that of the fluid) values andvice versa. If the unperturbed fluid velocity is smaller than the Alfven wave velocity, the model destabilizing character is suppressed and stability arises.
PL
Zawory elektromagnetyczne w urządzeniach ciągłego odlewania umożliwiają regulację natężenia wypływu ciekłego metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych działających na ciekły metal. Wyznaczono charakterystyki robocze zaworu, na podstawie których można określić zakres regulacji natężenia wypływu z kadzi.
EN
Electromagnetic valves (brakes) in continuous casting devices enable regulation of liquid metal outflow intensity from the tundish to the mould. The paper presents method and results of calculation of electromagnetic forces acting on liquid metal. Working characteristics of the valve were determined and on that basis it is possible to specify the range of regulation of outflow intensity from the tundish.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych oraz rozkładów prędkości ciekłej stali we wlewkach ciągłych, w strefach chłodzenia pierwotnego i wtórnego. Ruch ciekłego metalu wywołany jest przez mieszadła elektromagnetyczne ze wzbudnikami wytwarzającymi wirujące pole magnetyczne. Symulacje przeprowadzono dla różnych rodzajów i parametrów zasilania mieszadeł.
EN
Calculation results of electromagnetic forces and velocity distribution of liquid steel in continuous castings in primary and secondary cooling zones were presented. Movement of liquid metal is caused by electromagnetic stirrers with inductors generating rotating magnetic field. The simulation was carried out for different types and parameters of the stirrers’ supply.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.