Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shaft furnace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat.
EN
In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made in copper plant LEGNICA confirmed that some of analized parameters have an effect on copper contents in shaft furnace slag and it is possible to indicate optimum ranges of these parameters to minimize Cu losses to slag.
PL
W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą przy przepływie gazu redukcyjnego niosącego pył przez materiały wsadowe schodzące w dół. Problemem przepływu gazu zawierającego pył przez nieruchome złoże kawałkowe autor zajmuje się od szeregu lat. Warunki przepływu zmieniają się gdy złoże jest ruchome. Skonstruowano model fizyczny na którym określono zależności, w oparciu o które opracowany zostanie model matematyczny. W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem z procesu wielkopiecowego, przez schodzącą warstwę koksu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na zjawiska zachodzące w badanym układzie. Zdefiniowano parametr zawieszania złoża.
EN
Physical and chemical shaft furnace processes proceed in system where reaction gases containing powders flows in bed of moving down metallurgical materials. The problem of gas-powder two phase flow in fixed bed has been investigated by author for many years. Flow conditions change when the packed bed moves down. Physical model has been constructed to fi nd principal dependences as a basis for mathematical model. Contains results of investigations curried out to explain the phenomena occurring in the course of gas with powder flow through moving (descending) packed bed of coke. The influence of bed, powder and gas parameters on phenomena occurring in investigated system as well as hanging parameter were defined.
PL
Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %.
EN
Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows, and As concentration in copper matte decreases. In this paper results collected during industrial tests are presented. Steelmaking slag with 40 % CaO contents was used as a charge modifier.
PL
W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem przez ruchome (schodzące) złoże kawałkowe. Przedstawiono równania opisujące oddziaływania występujące podczas wspomnianego przepływu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na wartości oddziaływań oraz na zjawiska zachodzące w badanym układzie.
EN
The paper contains results of investigations curried out to explain the phenomena occurring in the course of gas with powder flow through moving (descending) packed bed. The equations describing interaction forces during gas-powder flow were presented. The influence of bed, powder and gas parameters on values of interaction forces and phenomena occurring in investigated system was defined.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wyprowadzenia arsenu ze wsadu miedzionośnego na etapie jego topienia w piecach szybowych. Dodatek związków wapnia do wsadu skutkuje m.in. reakcją tworzenia się arsenianów wapnia i usunięciem arsenu do fazy żużla. Stwierdza się również przechodzenie arsenu do fazy pyłów w momencie istnienia we wsadzie określonych zawartości związków wapnia. Rozważania teoretyczne zweryfikowano przeprowadzonymi próbami przemysłowymi, które w pełni potwierdziły możliwości zastosowania dodatków modyfikujących wsad w celu obniżenia zawartości As w kamieniu miedziowym.
EN
In this paper the analysis of arsenic removal from copper matte during shaft furnace process is presented. The addition of calcium compounds produces the result of calcium arsenates creation reactions and arsenic elimination to the slag. The arsenic passes to the dust phase in the case of the achievement of defined concentration of CaO in input. Theoretical analyses were veryfied by tests which were performed in copper plant. Those tests fully confirmed that calcium compounds added to the shaft furnace process reduce As level in copper matte.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.