Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separation technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technika SPLITT z pewnością stanowi bardzo interesujące rozwiązanie aparaturowe w zakresie separacji cząstek rozmiarów makrometrycznych.
PL
Ultrafiltracja jest techniką rozdzielania substancji, której podstawą są różnice w rozmiarach cząsteczek. Rozdział następuje na membranach o średnicach porów dobranych odpowiednio do wielkości cząsteczek (zwykle 1-80 nm) pod wpływem przyłożonej siły odśrodkowej.
PL
Scharakteryzowano rodzaje i właściwości membran stosowanych w technikach separacyjnych. Opisano proces przenikania substancji przez membrany i przedstawiono wyniki badań dwóch membran zastosowanych w układzie wprowadzania próbek gazowych do analizatora. Analizowanymi substancjami, których przenikanie przez membrany badano, był iperyt siarkowy i sarin. Do oznaczenia ich współczynników przenikania przez membrany zastosowano chromatografię gazową z zatężaniem próbek na adsorbencie węglowym.
EN
The kinds of membranes used in separation techniques and properties are characterized. The permeation process of substances through the membranes is presented. The investigation of two membranes used in the system of gas sample injection into an analyzer is described. The analyzed substances permeating through the membranes were sulfur yperite and sarin. Gas chromatography with the analytes enrichment on charcoal was used for the determination of the analytes penetration coefficients through the membranes.
PL
Współczesne metody analityczne pozwalaja na kompleksowe oznaczanie wielu złożonych substancji. Z punktu widzenia zakresu stosowanych metod możliwe jest ich rutynowe oznaczanie na poziomie submikrośladów (ppb, ppt).
5
Content available remote Inżynieria ochrony środowiska - stan obecny i perspektywy rozwoju
PL
Przedstawiono genezę powstania inżynierii ochrony środowiska jako dziedziny wiedzy i rolę, jaką w jej rozwoju odegrały inżynieria procesowa i bioinżynieria. Zwrócono uwagę, ze istotą technicznego, a zwłaszcza ekonomicznego powodzenia procesu wytwórczego, prowadzonego w zgodzie z wymaganiami środowiska, jest jak najwcześniejsze uchwycenie poszczególnych strumieni odpadowych przed ich zmieszaniem z innymi. Pomocne są w tym zaawansowane współczesne techniki rozdzielcze, które są warunkiem urzeczywistnienia technologii bezodpadowych lub niskoodpadowych. Dokonano przeglądu najistotniejszych konfliktów antropogennych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wskazano najprawdopodobniejsze, zdaniem autora, drogi ich technicznego rozwiązania.
EN
The role of process engineering and bioengineering in the creation of an environmental protection engineering as a new area of knowledge, has been presented and discussed. It has been pointed out that both technological and economic success of any manufacturing process friendly to the environment, is dependent on early, as much as possible, entrapment of each individual stream of by-products to avoid its mixing with other streams. Advanced, contemporary separation techniques could be of a great assistance in completing that task, which appears to be the main condition to perform low- or no-waste processes. Major environmental antropogenic conflicts appearing in each component of the environment, have been listed and discussed in terms of most probable technical solutions allowing to avoid those conflicts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.