Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of stitch density and seam class on the moisture management properties of seams was investigated in this study. A lapped seam (Class 2) using a Flat Lock Stitch class ASTM 607 and a super imposed seam (Class 1) using an Overlock Stitch Class ASTM 514 were constructed with four different stitch densities – SPI 10, SPI 14, SPI 18 and SPI 22, and the moisture management properties of seamed fabric in terms of the spreading speed, area of spreading, absorption time, wetting time, one-way transport index and overall moisture management capability (OMMC) on the seam line were investigated. It was observed from the results that the seams made with low stitch density show better moisture management capability, and the lapped seam exhibits better moisture management capability when compared to the superimposed seam.
PL
W pracy zbadano wpływ gęstości i klasy ściegu na właściwości odprowadzania wilgoci szwów. Zastosowano: szew zakładkowy (klasa 2) – Flat Lock Stitch class ASTM 607 i szew super narzucony (klasa 1) – Overlock Stitch Class ASTM 514. Szwy miały cztery różne gęstości ściegów: SPI 10, SPI 14, SPI 18 i SPI 22. Zbadano właściwości zarządzania wilgocią zszytej tkaniny pod względem szybkości rozprowadzania, obszaru rozprowadzania, czasu wchłaniania, czasu zwilżania, wskaźnika transportu w jedną stronę oraz ogólnej zdolności zarządzania wilgocią (OMMC) na linii szwu. Na podstawie wyników zaobserwowano, że szwy wykonane z małą gęstością ściegu wykazują lepszą zdolność odprowadzania wilgoci, a szew zakładkowy wykazuje lepszą zdolność odprowadzania wilgoci w porównaniu ze szwem nałożonym.
PL
W kopalni „Bielszowice” zaprojektowano eksploatację pokładu 405/2wg (o grubości do 8,6 m) ścianą 839a. Pokład 405/2wg, zaliczony do III-go stopnia zagrożenia tąpaniami, zalega w tym rejonie na głębokości do około 1020 m. Podczas wcześniejszej eksploatacji tego pokładu w tej części złoża występowały zjawiska dynamiczne. Skuteczna i bezpieczna eksploatacja pokładu 405/2wg ścianą 839a wymagała zaprojektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej. Doświadczenia umożliwią kontynuację eksploatacji tego pokładu kolejnymi ścianami aż do głębokości 1200 m (ściana 840).
EN
In „Bielszowice" mine exploitation of seam 405/2wg (thickness up to 8.6 m) by longwall 839a has been designed. Seam 405/2wg, classified to the third category of rock burst hazard, and is bedded in this area at a depth of about 1 020 m. During previous exploitation of the seam in this part of the deposit dynamic phenomena were occurring. Effective and safe extraction of seam 405/2wg by longwall 839a required designing of appropriate rock burst prevention measures. The experience will enable the continuation of exploitation of this seam by successive longwalls up to the depth of 1200 m (longwall 840).
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
PL
Dokonano analizy przerostów skał płonnych występujących w pokładzie 384 w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wzięto pod uwagę trzy złoża z północnej części LZW – Sawin, Orzechów, Kolechowice Nowe. Złoża te charakteryzuje zmienność wykształcenia pokładu, wyrażająca się zróżnicowaniem miąższości węgla, ilości (max 8) i grubości (nawet do 0,6 m) przerostów skał płonnych. Przerosty wpływają nie tylko na warunki urabialności calizny węglowej, czy koszty wydobycia, mogą być również np. źródłem pierwiastków krytycznych.
EN
This paper presents the characteristics of useless intercalations at the 384 coal seam in the Lublin Coal Basin (LCB). Three deposits of northern part of LCB taken into attention Sawin, Orzechów, Kolechowice Nowe. These deposits stand out the variability of coal thickness and quantity (max 6) and thickness (even 0,6 m) of intercalations. The intercalations are normal useless (bad conditions to form) and ruining of economic exploitations index, but they are for example the interesting source of critical elements too.
5
Content available remote Metody nieniszczące w badaniach połączeń spawanych wirnika wentylatora
PL
W pracy zaprezentowano krótką charakterystykę metod nieniszczących używanych do badań połączeń spawanych. Badaniom poddano wirnik wentylatora WPK 5,0 celem sprawdzenia jego przydatności do dalszej eksploatacji. Płytę czołową oraz łopaty wirnika wykonano ze stali S355. Podczas badań metodą magnetyczno-proszkową wykryto pęknięcia w niektórych złączach spawanych wirnika. Po naprawie pęknięć dokonano ponownie badań nieniszczących metodą ultradźwiękową nie stwierdzając dalszych uszkodzeń wirnika.
EN
The paper presents a brief description of the methods used for non-destructive testing of welded joints. Rotor fan type WPK 5.0 was examined to verify its suitability for continued service. The front plate and the rotor blades are made of steel S355. During the test cracks by magnetic-particle were detected in some of the welded joints of the rotor. Non-destructive testing (ultrasonic method) was repeated after repairing cracks. This did not confirm further damage to the rotor.
PL
Zbudowanie spójnego modelu strukturalnego serii pokładów węgla, rozszczepionych i zaburzonych bogatą tektoniką stanowi wyzwanie zarówno dla twórca modelu jak i dla metody oraz użytego narzędzia. Ten artykuł opisuje to wyzwanie oraz metodę zastosowaną do modelowania konkretnego złoża o takiej właśnie charakterystyce.
EN
Building a consistent structural model of the series of coal seams, containing seam splits and affected by a complex system of tectonic faults constitutes a challenge for the model creator as well as the modeling method and the tool adopted. This article describes that challenge and the method employed to model a particular deposit of characteristics meeting these criteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.