Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety of machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł w całości poświęcono zagadnieniom graficznej specyfikacji systemów sterowania zgodnie z założeniami tzw. inżynierii systemów. Współczesne wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn sprawiają, iż zagadnienia jakości tworzenia oprogramowania systemów sterowania wkraczają do coraz większej ilości branż. Od dawna wiadomo, że graficzna reprezentacja systemów jest dużo lepsza i efektywniejsza od najprecyzyjniejszego nawet opisu słownego. Artykuł, na przykładzie zagadnienia graficznej specyfikacji systemów sterowania, utwierdzi Czytelników w tym przekonaniu jeszcze bardziej.
EN
Nowadays, when more and more complexity is introduced into control systems in many areas, old-fashioned document-based development is a „one-way ticket to fail”. Model-based development is the only possible direction for future work on control systems in automotive, process industry, machinery, and many others. Graphical specification is the baseline for any model-based development actions to be taken. The paper explains usage of four different tools and approaches for modeling: requirements, architecture and implementation of control system designs. Also automatic code and documentation generation issue is pointed out as the most important factor for creation of workflows with the use of discussed tools. This is the third article from series „Mechatronic Design”.
2
Content available remote Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
PL
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Najważniejszym wymogiem jest, by maszyny produkcyjne były bezpieczne. Artykuł opisuje metody realizacji bezpieczeństwa maszyn z wykorzystaniem współczesnych środków technicznych. Zabezpieczeniem ekonomicznym procesu mogą być dodatkowe środki techniczne, które z wyprzedzeniem pozwalają wykrywać możliwe awarie. Działania prewencyjne i logistyczne pozwalają zaplanować remonty tak, by nie kolidowały z produkcją. Artykuł prezentuje przykładowe środki techniczne do realizacji tych zagadnień.
3
Content available remote Automatyzacja procesów produkcyjnych a bezpieczeństwo
PL
Konkurencyjność w przemyśle powoduje, że firmy są zmuszone do automatyzacji produkcji. Automatyzacja pozwala na produkcję z większym wolumenem, większą powtarzalnością, dużą niezawodnością i przede wszystkim przy dużych wolumenach może być jednostkowo tańsza. Sam proces wdrożenia będzie się różnił w zależności od tego, czy o automatyzacji myślimy w fazie planowania budowy linii produkcyjnej, czy chcemy automatyzować istniejący proces produkcyjny. Można przyjąć, że jeśli planujemy budowę linii produkcyjnej i decydujemy się na automatyzację, to łatwiej jest osiągnąć cel w pełni zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa. Często jednak zachodzi potrzeba automatyzowania procesu produkcyjnego, bazując na istniejących maszynach. Wtedy na pewno pojawią się wątpliwości, jak – w aspekcie formalnym – poprawnie przejść taki proces.
PL
Maszyna, we wszystkich fazach swojego cyklu życia, stwarza szereg zagrożeń. Redukcja ryzyka związanego z danym zagrożeniem może być osiągnięta poprzez zastosowanie układu sterowania, który realizując funkcję bezpieczeństwa nie dopuszcza do osiągnięcia niedozwolonego stanu pracy maszyny. W artykule zaprezentowano, na przykładzie górniczego przenośnika taśmowego, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego układu sterowania maszyny górniczej.
EN
Machine causes many hazards in all its life stages. Risk related to a given hazard can be reduced by using the control system with the safety function which does not allow reaching not acceptable state of the machine operation. Functional safety of the control system of mining machine is presented on the example of mine belt conveyor.
PL
Przemysł chemiczny, rafineryjny i energetyczny to branże, gdzie w największym stopniu błędy w kontroli przebiegu procesu mogą doprowadzić do wypadków o ka-tastrofalnych następstwach. Dlatego w kry-tycznych instalacjach, oprócz typowych układów regulacji, stosuje się wydzielone układy blokad, których zadaniem jest pewne - częściowe lub całkowite - bezpieczne odstawianie instalacji w przypadkach wykrycia przekroczeń istotnych wartości procesowych. Układy takie pracują w specyficznych warunkach: z jednej strony statyczność przez długie okresy, a co za tym idzie - brak możliwości regularnej kontroli poprawności działania, z drugiej zaś - ogromne wymagania dotyczące niezawodności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.