Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pumping system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej mają zastosowanie odpowiednie systemy informatyczne. Takim systemem jest wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie przez firmę MAST z Bełchatowa system SoftSPM (ang. Submersible Pumps Management). Praca systemu SoftSPM pozwala na monitorowanie i optymalizację układu działania pomp ujęć głębinowych. Proces optymalizacji zaczyna się od etapu wspomagania w doborze pomp głębinowych, następnie modelowa ocena eksploatacji, a także aktywne prowadzenie zdalnego monitoringu i sterowania. W artykule tym opisano funkcjonowanie systemu SoftSPM zarówno na poziomie urządzeń, jak i pracy modeli oraz przeprowadzono ocenę bieżącego stanu eksploatacji.
EN
In monitoring the operation parameters of the water supply network, appropriate IT systems apply. Such a system is implemented in the Water Supply and Sewage Plant in Myszków SoftSPM (Submersible Pumps Management) implemented by MAST from Bełchatów. Jobs SoftSPM system allows you to monitor and optimize the operation of submersible pumps shots. The optimization process begins with a step support in the selection of submersible pumps by model assessment of the operation and active management of remote monitoring and control. This article described the system will SoftSPM, both at the level of equipment and operating models and assess the current state of operation.
EN
The small number of available complete modern pump characteristics makes the safety analysis of nuclear and conventional power plants based on the characteristics made over half a century ago of specific speeds nq = 24.6,147.1 and 261.4. The aim of the paper is to check sensitivity of the power plant system response for different complete pump characteristics–modern and available from older tests for nq = 24.6, 147.1 and 261.4. It has been shown that Suter’s characteristics for modern pumps give a different response to the pumping system of a power plant in break down than those used so far.
PL
W pracy dokonano analizy pracy układów pompowych wyposażonych w przemienniki częstotliwości średniego napięcia w porównaniu do układów pompowych z regulacją upustową. Przeprowadzono analizę opłacalności inwestycji zapewniającej regulację wydajności pomp wodnych poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości. Zaproponowane rozwiązanie jest stosunkowo tanie, logistycznie proste w realizacji i uwzględniające specyfikę obiektu, oraz konieczność zapewnienia niezakłóconych dostaw czynnika chłodzącego.
EN
The paper presents an analysis of the work of pump systems equipped with frequency converters medium voltage compared to the pumping system with adjustable bleed. An analysis of the profitability of investments providing regulation of the output water pumps through the use of frequency converters. The proposed solution is relatively inexpensive, logistically simple to implement and take into account the specific nature of the object, and the need to ensure uninterrupted supply of coolant.
PL
Podkreślenie roli charakterystyki wymaganej układu i analizy zmian w sezonie grzewczym. Szczegółowe omówienie jedno i trzystopniowego systemu pompowania wraz z przykładem rozwiązania układu.
EN
Emphasis of the role of the required characteristic and the analysis of changes during the heating period. Detailed description of single and three-stage pumping system, and an example of application.
PL
Artykuł dyskusyjny. Omówienie rozbieżnych definicji systemów pompowych i uzasadnienie wniosku o zmianę w projekcie normy ISO/DIS 17769.
EN
Discussion of divergent definitions of pumping systems and justification for the proposal to introduce a modification into the draft standard for ISO/DIS 17769.
PL
Opis instalacji zasilanej przez układ pompowy, w którym pompy pracowały przy niewłaściwym kierunku obrotów i efektu dokonanej korekty w postaci nadmiernej wydajności.
EN
Installation was supplied from a pumping system, in which pumps rotated in wrong direction; after changing the direction capacity proved to be excessive.
PL
Opisano oryginalnie stworzone oprogramowanie do sterowania przez mikrokontroler SAB80C537 firmy Siemens do próżniowym układem pompowym. Oprogramowanie to zawiera procedury pozwalające na sterowanie pracą pomp wraz z kontrolą ciśnienia w układzie pompowym. Oprogramowanie jest stosunkowo łatwo modyfikowalne, tak aby mogło zostać przystosowane do różnych zespołów urządzeń pompowych podobnych do oprogramowanego układu oraz układów o zmniejszonej liczbie elementów.
EN
Originally programming for steering a vacuum pump system by microcontroller SAB80C537 (Siemens) was prepared. This program contains procedures enabling for steering pumping process and for pressure control in all vacuum system. This program is easy for changing procedures while working with similar pumping system containing fewer elements than basic pump system for which programming was prepared.
8
Content available remote SIMOCODE pro w praktyce: możliwości komunikacyjne i diagnostyka
PL
Zastosowanie modułów SIMOCODE pro V do sterowania pracą pomp gazowch w KSC SA Oddział "Cukrownia Malbork". Jednym z procesów zachodzących w cukrowni w czasie produkcji cukru jest nasycanie soku dwutlenkiem węgla (tak zwana „saturacja”) w celu wytrącenia osadu węglanu wapniowego wraz z zanieczyszczeniami. Dwutlenek węgla wytwarzany jest w piecu wapiennym, a następnie pompowany jest do saturacji. Do wytworzenia ciśnienia w rurociągu gazowym wykorzystuje się trzy pompy gazowe napędzane klatkowymi asynchronicznymi silnikami elektrycznymi o mocy 250 kW. Jedna z nich jest pompą rezerwową, pozostałe dwie pracują. Sterowanie napędami pomp realizuje układ gwiazda - trójkąt załączane ręcznie.
9
Content available remote Przetwornice VLT Danfoss w układach napędowych suwnic
PL
Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss znajdują zastosowania w różnych aplikacjach, począwszy od systemów pompowych i wentylatorowych, po bardzo zaawansowane aplikacje przemysłowe. Danfoss optymalizuje także układy napędowe w oparciu o bezpośrednią kontrolę momentu. Przetwornice VLT wyposażone w algorytm Flux to właśnie dynamiczne, sterowane wektorem strumienia pola napędy do wymagających zastosowań w przemyśle. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
10
Content available remote Przetwornice częstotliwości VLT5000 i VLT6000
PL
Danfoss oferuje zaawansowane technicznie i funkcjonalnie urządzenia przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach. VLTŽ5000 jako niezawodny napęd przemysłowy oraz VLTŽ6000 HVAC jako oszczędny napęd do układów pompowo-wentylatorowych. Wraz z wprowadzeniem czterech nowych rozmiarów przetwornic Danfoss zwiększa zakres mocy z 0,75÷200 kW do 500 kW (450 kW - HVAC) przy napięciach zasilających 380-500 V (460 V - HVAC).
11
Content available remote Zastosowanie przemienników częstotliwości w układach pompowych
PL
Przygotowanie wody zarówno do celów spożywczych jak i przemysłowych wymaga coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologii. Wiąże się to nie tylko z uzyskiwaniem wymaganych optymalnych parametrów wody, ale obniżeniem do minimum kosztów wydobycia, filtracji i przesyłu.
12
Content available remote Przetwornice częstotliwości w sterowaniu rozległych układów wodociągowych
PL
Zaopatrzenie w wodę osiedli mieszkalnych i zakładów produkcyjnych oraz utrzymanie jej właściwych parametrów jest jednym z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania współczesnej gospodarki. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzuje stosunkowo duża liczba modernizacji stacji wodociągowych w naszym kraju. Dostępność nowoczesnych urządzeń i technologii stosowanych w wysokorozwiniętych krajach zachodnich dała bodziec do unowocześniania, a co za tym idzie uzyskiwania oszczędności w systemach zaopatrywania w wodę. Jednym z ewidentnych przykładów korzyści ekonomicznych jest stosowanie przetwornic częstotliwości (popularnie, aczkolwiek nieściśle zwanych falownikami) do regulacji ciśnienia w instalacjach pompowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.