Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulsing flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Basic hydrodynamic parameters and liquid.solid mass transfer coefficients in a trickle bed reactor operating at the so called slow mode of base.impulse periodic liquid feeding have been determined experimentally. The findings were correlated and compared with the available literature data. The enhancement coefficient, showing how much the value of liquid.solid mass transfer coefficient increases as a result of the changes in the strategy of the operation of a reactor, has been derived.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w warunkach periodycznie zmiennego zasilania złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza.impuls). Wyniki skorelowano i porównano z dostępnymi danymi literaturowymi. Określono wartości współczynnika wzmocnienia, wskazujące wzrost wartości współczynnika wnikania masy kLs w wyniku zmiany sposobu pracy reaktora.
EN
The hydrodynamic parameters of a trickle-bed reactor operating in a forced pulsing flow have been determined experimentally. The experiments were carried out for both fast and slow modes of baseimpulse periodic liquid feeding and using liquids differing in physicochemical properties. The equations correlating the measured values of dynamic liquid holdup and gas pressure drop were derived.
PL
Wyznaczono eksperymentalnie parametry hydrodynamiczne reaktora trójfazowego pracującego w wymuszonym reżimie pulsacyjnym. Pomiary wykonano metodą baza-impuls, dla szybko- i wolno-zmiennych cykli zasilania reaktora fazą ciekłą, stosując ciecze różniące się właściwościami fizykochemicznymi. Opracowano równania korelujące zmierzone wartości dynamicznego zawieszenia cieczowego i spadku ciśnienia gazu w złożu.
PL
Badano hydrodynamikę reaktora trójfazowego periodycznie zasilanego fazą ciekłą. Zmiany prędkości cieczy modulowano metodą SLOW i FAST. Określono granice zmiany reżimu hydrodynamicznego pracy reaktora z GCF/LIPF. Wyznaczono podstawowe parametry hydrodynamiczne wymuszonego przepływu pulsacyjnego: ilość cieczy zawieszonej na wypełnieniu i spadek ciśnienia gazu. Określono zależność wartości wyznaczanych parametrów od fizykochemicznych właściwości fazy ciekłej.
EN
The subject of the research was the hydrodynamics of a trickle-bed reactor operating at periodic liquid feed. The changes of the liquid velocity were modulated by means of the SLOW and FAST modes. The boundaries of the changes of the hydrodynamic regime of the reactor operation from GCF to LIPF were determined. The basis hydrodynamic parameters, i.e. liquid hold-up and gas pressure drop were measured for liquid-induced pulsing flow. The paper presents the results of experiments aimed at determining the effect of changes in physicochemical properties of the liquid phase on the values of the specified parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.