Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przykład zastosowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stereoskopowe systemy pomiarowe, bazujące na optycznej cyfrowej korelacji obrazu, są przeznaczone do bezdotykowych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów lub powierzchni analizowanych elementów. Zmiana przemieszczeń realizowana jest najczęściej przez przyrost obciążenia zewnętrznego. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania systemu Aramis do analizy przemieszczeń, odkształceń oraz lokalizowania i obserwacji zarysowania wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Zaprezentowane wyniki badań stanowią fragmenty różnych programów badawczych realizowanych w Katedrze Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej.
EN
Stereoscopic measurement systems, based on optical digital image correlation, are designed for measuring displacement of chosen points or surfaces of analysed element in a contactless way. Change in displacements is often realised by applying of external load. The article presents an example of Aramis system application to displacement and strain analysis, as well as to locating and tracking of cracks caused by external loads. Presented test results are parts of research programs conducted in Department of Concrete Structures and Concrete Technology at Koszalin University of Technology.
5
Content available Elewacje aluminiowe
PL
Elewacja to w wielu przypadkach wizytówka budynku decydująca o jego wyglądzie. Dotyczy to przede wszystkim fasad, których mianem określa się elewacje szczególnie dekoracyjne i efektowne. Interesująca forma i kolorystyka elewacji często przyćmiewa inne elementy architektury i konstrukcji, zarówno obiektów historycznych jak i nowoczesnych. Jednym z elementów, których właściwości decydują o możliwościach osiągnięcia zamierzonych efektów w zakresie kształtowania elewacji, jest zastosowany materiał. Przez wieki elewacje rozmaitych budowli wykonywano przede wszystkim z kamienia. Obecnie obserwuje się zastosowanie do tego celu wielu innych materiałów, a jednym z nich jest aluminium i jego stopy.
EN
Fasade is often a showpiece of a building which determines its appearance, particularly in case of particularly decorative and spectacular fasades. An interesting form and colour of the façade often overshadows other architectural elements in modern and historic buildings. Fasade material is one of the elements which properties determine the possibility of achieving the desired effects. Since time immemorial the fasades have been made mostly of stone. Now other materials are coming to the fore, one of them being aluminium and its alloys.
PL
Przedmiotem referatu jest pokazanie możliwości wykorzystania termowizji i termografii w diagnostyce technicznej obiektów budowlanych, jakim są kominy stalowe, żelbetowe oraz ceramiczne. Pokazano przykłady wykorzystania termowizji i termografii w diagnostyce przedmiotowych kominów. Pokazano możliwości wykorzystania termowizji aktywnej w nieniszczącej diagnostyce obiektów budowlanych.
EN
This paper aims to demonstrate the possibilities of use of thermovision and thermography in diagnosis of the technical condition of certain structures, namely chimneys made of steel, reinforced concrete and ceramic materials. Examples are given of the use of thermovision and thermography in determining the condition of such chimneys. Possibilities are demonstrated for the use of active thermovision in non-destructive diagnosis of buildings and structures.
EN
In this article a survey of studies on scheduling problems with a common due window assignment and earliness/tardiness penalty functions is presented. A due window is a generalization of the classical due date and describes a time interval in which a job should be finished. If a job is completed before or after the due window, it incurs an earliness or a tardiness penalty, respectively. In this survey we separately analyse the classical models with job-independent and job-dependent earliness/tardiness penalty functions and some other more complicated models. We describe the computational complexity of the problems and the main features of the approaches developed to solve them. Particular attention is paid to practical applications of the analysed models. As turns out, some complicated models combining classical scheduling problems with, e.g., learning and aging effects have no reasonable practical justification in the literature.
PL
Przedstawiono koncepcję prefabrykacji ścian oporowych, opartą na zasadach częściowej prefabrykacji. Omówiono technologię realizacji tych ścian oraz problem szczelności ich styków pionowych i poziomych. Podano przykłady rozwiązań ścian tradycyjnych, na palach oraz ścian wysokich. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz przykłady zastosowań w praktyce.
EN
The paper presents concept partly precast retaining walls. The process engineering, example of walls, results of measurements, leaktightness of vertical and horizontal connections are discussed.
11
Content available remote Beton zbrojony tkaniną - od badań do zastosowania
PL
Od jedenastu lat w dwóch niemieckich uniwersytetach prowadzone są badania nad zastosowaniem tkanin technicznych w inżynierii lądowej. Te tkaniny zastępują konwencjonalne zbrojenie w betonach lub w zaprawach. Wielkość przenoszonych obciążeń przez elementy konstrukcyjne z betonu zbrojonego tkaniną są takie same jak zbrojonych betonów konwencjonalnych. Oprócz swobody w stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych związanych z tkaninami, szczególnie cienkościenne konstrukcje stanowią zaletę nowego betonu zbrojonego tkaninami. W oparciu o znajomość tego kompozytu zdobytą w trakcie badań w uniwersyteckich ośrodkach, betony zbrojone tkaninami są stosowane coraz częściej w nowych konstrukcjach, a także do odnowienia i konserwacji starszych budowli. Oprócz kładek dla pieszych i elementów fasadowych wykonanych z betonu zbrojonego tkaninami, czasami dodatkowo z izolacją cieplną w centrum uwagi jest wykorzystanie tych zapraw i betonów w formie warstw wzmacniających lub do zapraw tradycyjnego żelbetu.
EN
For the past eleven years, studies at two German universities have been devoted to the use of technical textiles in civil engineering. These textiles are used instead of conventional steel reinforcement for concretes or mortars. The load bearning capacity of textile reinforced concrete elements is equal to that of conventionally reinforced concrete elements. Besides the fl exibility in construction arising from the simple design of the textiles, especially the thin-walled structure of textile reinforced concrete elements is an outstanding advantage of the new composite material, textile reinforced concrete. Based on the building material knowledge gained at the universities, textile reinforced concretes have increasingly been applied in new constructions as well as in building conservation. In addition to footbridges and self-supporting facade elements made of textile reinforced concrete, optionally with integrated thermal insulation, the application of textile reinforced mortar or concrete layers to reinforce or repair steel reinforced concrete elements is in the focus.
PL
Przedstawiono kilka realizacji prac remontowo-budowlanych przeprowadzonych na czterech betonowych budowlach hydrotechnicznych. Opisano specyfikę wykonywania tych prac całkowicie pod wodą. Przedstawiono aspekty technologiczne łączenia starego betonu z nowym w trakcie remontu tego typu budowli.
EN
This article presents several examples of structural renovation projects involving four concrete hydrotechnical structures. It describes specific issues relating to performing such work entirely under water. It presents the technological aspects of connecting old and new concrete during renovation of structures of this type.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.