Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekaźnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Rosyjskie podejście do projektowania obwodów pomocniczych DC - na podstawie materiałów firmy EKRA
3
Content available remote Impact of renewables on relay protection operation
EN
The current trend in the development of electric power systems is the integration of renewable energy sources in the form of distributed generation. It was revealed that one of the main reasons inhibiting this process is a change in the EPS operating modes, which in turn has a significant impact on the operation of relay protection and automation and, as a consequence, on their setting. A decrease in sensitivity and a violation of relay protection selectivity in distribution network in the case of integration of wind power generation into EPS have been experimentally proved. An important factor is the capacity and location of the wind power generation facilities connection. In addition, the article analyzes the existing approaches to implement the relay protection of such power systems. As a result, it is theoretically proved the need to develop new methods and means for comprehensive setting up of relay protection and automation, since existing approaches either limit the integration of new installations, or they are difficult to implement, or not flexible enough.
PL
W rozproszonych sieciach w skład których wchodzą odnawialne źródła energii pojawia się problem zmiany warunków pracy przekaźnikowych systemów zabezpieczeń. W artykule analizowano wpływ odnawialnych źródeł energii na systemy zabezpieczeń. Wykazano że istnieje potrzeba opracowania nowych metod zabezpieczeń ponieważ istniejące mają ograniczone możliwości zastosowań.
PL
W artykule opisano symulator IEn-RTS działający w czasie rzeczywistym zjawisk. Symulator ten może zostać wykorzystany do testowania koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii NN i WN. Opisano część sprzętową i programową symulatora. Przedstawiono układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych dostępne w przekaźnikach typu D60. Pokazano przykładowe wyniki badań koordynacji działania dwóch przekaźników D60 wykonane za pomocą zbudowanego symulatora.
EN
The article describes IEn-RTS simulator operating in real time of phenomena. This simulator can be used to test coordination schemes of distance protections of HV transmission lines. The hardware and software part of the simulator is described. Distance protection coordination schemes available in relays type D60 are presented. Example results of tests of distance protection coordination schemes of two D60 protection relays made with use of a built real time simulator are shown.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano algorytm alokacji zasobów maksymalizujący efektywność energetyczną (ang. Energy Efficiency - EE) systemu komunikacji bezprzewodowej z przekaźnikiem inspirowanego wieloetapowymi połączeniami sieci połączeń nerwowych. Przekaźnik działa w trybie zdekoduj i przekaż (ang. Decode and Forward - DF), w którym dopuszcza się możliwość jednoczesnego wykorzystania tych samych podnośnych w łączu od przekaźnika do użytkownika końcowego i w łączu bezpośrednim. Wyniki symulacji pokazują efektywność proponowanego rozwiązania.
EN
In this paper, the resource allocation algorithm has been the proposed, that maximizes the energy efficiency (EE) of the wireless relay communication system, inspired by the multihop communication in neural system. Here, the decode-and-forward relay nodes transfers information to the end node using the same subcarriers as in the direct link. Simulation results show the effectiveness of proposed solution.
6
Content available remote Sources of independent power supply for protection relay
EN
Nowadays, telemetry and relay protection, which are located directly on the protected element of the electric power system or inside of it are increasingly used in the electric power industry. For its supply, it requires an autonomous source of low power, which has a stabilized DC voltage. Existing devices are unreliable, expensive to manufacture and operate. This work offers power and relay protection and diagnostics with the help of autonomous power sources that can be used in the network with the help of current or voltage transformers, and with the help of an inductive converter placed in the end zone of an electric machine as well.
PL
W pracy nalizowano metody niezależnego zasilania układów przekaźnikowych zabezpieczeń. Układy takie powinny charakteryszować się małym poborem mocy, niezawodnością I niską ceną.
7
Content available remote Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe firmy NOARK Electric
PL
Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbudowaną blokadą mechaniczną Ex9CSR i Ex9CR. Wszystkie styczniki mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów, w celu spełnienia wymagań w najbardziej rygorystycznych aplikacjach.
PL
Różnego typu przekaźniki oferowane na rynku mają szerokie spektrum zastosowania w instalacjach elektrycznych i systemach sterowania. Jedne z nich, jak przekaźniki miniaturowe, dedykowane są urządzeniom elektronicznym, inne - w postaci przekaźników silnoprądowych - mogą sterować maszynami elektrycznymi.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania, które pozwalają rozpoznawać występujące zagrożenia i dostarczać niezbędnych informacji, tak aby budynek był nie tylko inteligentny, lecz także w pełni bezpieczny.
10
Content available Overview of cooperative communication methods
EN
The paper presents issues related to the cooperative communication in wireless networks. Cooperative communication involves the use of mobile terminals as relay stations to improve the transmission quality, improve network performance and reduce energy consumption. It is also possible to use several different data transmission standards. The paper presents the methods used to implement cooperative communication. The types of cooperative communication networks are also presented.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z transmisją kooperacyjną. Polega ona na wykorzystaniu terminali ruchomych jako stacji przekaźnikowych w celu poprawy jakości transmisji i wydajności sieci oraz zmniejszenia zużycia energii. Zaprezentowano metody stosowane do realizacji transmisji kooperacyjnej i przedstawiono wykorzystujące ją rodzaje sieci.
PL
Przedstawiono omówienie metodyki badań oraz przykłady wpływu dynamicznych zmian wielkości pomiarowych na poprawność działania przekaźników SCO.
EN
Examination methodology and examples of the influence of dynamic changes of measuring values on the correctness of SCO relays action are presented in the article.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowane zostały różne tryby transmisji w łączu radiowym z przekaźnikiem, z perspektywy Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency - EE). Przedstawiono wzory na optymalną moc alokowaną na podnośne OFDM dla każdego rozpatrywanego trybu transmisji. Dzięki symulacji komputerowej pokazano zależności między rozpatrywanymi przypadkami.
EN
In this paper, various transmission modes in the radio link with relay from the perspective of Energy Efficiency (EE) have been examined. Formulas describing the optimum power allocated to the OFDM subcarriers have been shown. Through computer simulation, the relationships between transmission modes have been designated.
13
Content available remote Styczniki i przekaźniki przeciążeniowe firmy NOARK Electric
PL
Firma NOARK Electric oferuje styczniki do różnorodnych systemów przemysłowych i sterujących, dla maksymalnego prądu znamionowego 500 A, w kategorii użytkowania AC-3 dla 400 V. Zostały również przygotowane specjalne wykonania styczników: do baterii kondensatorów Ex9CC oraz do układów nawrotnych z wbudowaną blokadą mechaniczną Ex9CSR i Ex9CR. Wszystkie styczniki mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów w celu spełnienia wymagań w najbardziej rygorystycznych aplikacjach.
PL
Systemy automatyki budynkowej stosowane są przede wszystkim w celu umożliwienia automatycznego sterowania obwodami odbiorczymi. Obwody te mogą być wykorzystywane do zasilania różnego rodzaju obciążeń, w tym ogrzewania elektrycznego, oświetlenia czy silników regulujących pracę rolet czy żaluzji. Różnią się one między sobą zarówno mocą zainstalowaną, jak i charakterem obciążenia, wyrażonym m.in. poprzez współczynnik mocy. Pomimo rozwoju półprzewodnikowych łączeniowych elementów elektronicznych i energoelektronicznych, niezastąpione pozostają łączniki przekaźnikowe, szeroko stosowane w elementach wykonawczych automatyki budynkowej. Istotny jest dobór tych elementów, w celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy instalacji sterowanej. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z doborem urządzeń sterujących ze względu na rodzaj zasilanego obciążenia. Przedstawiona została również kwestia prawidłowego ich zabezpieczenia za pomocą wyłączników instalacyjnych.
EN
Building automation systems are primarily used to enable automatic control of output circuits. These circuits can be used to power various types of loads including electric heating, lighting, and blinds. They differ among themselves by rated power and nature of the load, expressed inter alia through the power factor. Despite the development of semiconductor switching components and power electronics, relays are irreplaceable and widely used in control actuators of building automation systems. Choice of these elements in order to ensure long-term and reliable operation of the automated installation is important. The article presents the issues related to the choice of control devices due to the type of load supplied. Proper protection with circuit breakers is also presented.
17
Content available remote Validation of mathematical model of differential protection
EN
Comparison of results of mathematical modeling and field tests of a transformer differential protection is presented in this paper. An inrush current mode, external two-phase and three-phase faults are considered. Proposed mathematical model can be used to test differential protection in different modes of transformer operation.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań i rezultatów modelowania matematycznego zabezpieczeń różnicowych transformatorów. Rozpatrzono przypadki prądów rozruchowych oraz zwarć dwufazowych i trójfazowych. Zaproponowany model matematyczny może być używany do testowania zabezpieczeń różnicowych w różnych trybach pracy transformatorów.
18
Content available remote Design and Analysis of Amplifiers for Protective Relay Testing
EN
This paper presents the analysis and design of voltage and current amplifiers for use in protective relay testing for frequencies up to the 20th harmonic. A typical topology of DC/AC 50/60Hz converters was used to achieve the nominal and peak values produced by conventional current and voltage transformers. The stability analysis is devised considering different requirements of load and frequency response for relay inputs when compared to that of a typical single-frequency power converter. The temporal response to signals with abrupt changes and multiple decaying harmonics is also investigated. Proper test signals are stored in a PC microcomputer and played-back using the analog audio output, which is conditioned to the proposed amplifier input. The amplifier’s controller was implemented using a DSP with PWM and an IGBT H-bridge. Simulations and experimental results are presented for typical faults and multi-harmonic signals.
PL
W artykule zaprezentowano projekt i analizę wzmacniacza używanego do testowania przekaźników zabezpieczających w szerokim zakresie częstotliwości, do 20 harmonicznej. Układ umożliwia także badania przy szybkich zanikach sygnału oraz przy zanikających harmonicznych. Sterownik wzmacniacza wykorzystuje układ DSP z PWM i mostkiem typu H w technologii IGBT.
20
Content available remote Certyfikacja przekaźników i gniazd
PL
Użytkownicy wyrobów oczekują od producentów zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania, wysokiej jakości i trwałości. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest zapewnienie zgodności wyrobów z normami narodowymi i międzynarodowymi. W niektórych krajach – np. USA, Kanada, Rosja – certyfikacja wyrobu potwierdzająca zgodność z wymogami odpowiednich norm narodowych jest obowiązkowa i wyrób musi przejść procedurę oceny zgodności w instytucjach certyfikujących, aby mógł być dopuszczony do sprzedaży. W innych krajach – jak np. kraje Unii Europejskiej – to producent ponosi odpowiedzialność za to, aby konstrukcja i produkcja wyrobu spełniała wymogi odpowiednich norm. Jednostki certyfikujące przeprowadzają procedurę badawczą wg mających zastosowanie odpowiednich norm, a następnie cyklicznie audytują proces produkcji, aby potwierdzać zachowywanie wymogów dla bieżącej produkcji certyfikowanego wyrobu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.