Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zmiany w wielkości i wartości produkcji substancji organicznych i nieorganicznych w Polsce w latach 2007–2018. Zaobserwowano wzrost produkcji substancji nieorganicznych i spadek produkcji substancji organicznych. Stwierdzono, że substancje organiczne ze względu na swoją budowę są bardziej toksyczne niż substancje nieorganiczne, dlatego wprowadzenie w życie rozporządzenia REACH spowodowało spadek produkcji substancji organicznych.
EN
Changes in the volume and value of org. and inorg. substances produced in Poland in 2007–2018 were presented. Based on the anal. of the available data, an increase in the prodn. of inorg. substances and a decrease in the prodn. of org. ones was obsd. As the org. substances are more toxic than the inorg. ones, the implementation of REACH resulted in a decrease in the prodn. of org. chemicals.
2
Content available remote Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej
PL
Przedstawiono analizę bezpieczeństwa oraz wielkość międzynarodowego transportu towarowego produktów chemicznych w Unii Europejskiej (UE) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transportu. Skupiono się na porównaniu infrastruktury transportowej, ilości i rodzaju przewożonych towarów w międzynarodowym transporcie towarowym. Omówiono środki umożliwiające poprawę bezpieczeństwa w zakresie transportu produktów chemicznych na terenie UE.
EN
A review, with 35 refs., of shares of various transport types (by rail, road, water and air) used to transfer the chem. materials. Environmental risk associated with the use of the transport types was assessed.
PL
Przedstawiono analizę charakterystyki utworów węglonośnych trzeciorzędu (paleogen i neogen) tworzących formację węglonośną miękkiego węgla brunatnego na Niżu Polsko-Niemieckim. Analiza obejmuje ocenę litologiczną skał w profilu, jakości węgla (budowa petrograficzna, parametry technologiczne, złoża i zasoby), zmienności jakości węgla, która polepsza się ku zachodowi w rejonach na zachód od Poznania aż do granicy polsko-niemieckiej. Złoża koncentrują się w niektórych rejonach, co uwarunkowane jest wpływem: budowy tektonicznej podłoża i tendencją do ruchów subsydencyjnych, morfologii podłoża, często wywołanej tektoniką, niekiedy obecności struktur salinarnych w podłożu, przebiegu paleodolin rzecznych, obecności tektoniki glacjalnej. Wpływa to na ekstremalny nieraz wzrost wielkości zasobów w złożach i rozmieszczenie złóż o charakterze przemysłowym.Węgiel brunatny miękki (ortolignit C) jest przydatny dla energetyki, ale stanowi także znakomity surowiec chemiczny do przetwórstwa w zakładach chemicznych, m.in. do otrzymywania gazu syntezowego i wielu produktów ubocznych. Przewiduje się także możliwość jego zgazowania podziemnego (otworowego) po usunięciu nadmiernej wilgotności złoża. Węgiel musi wtedy spełniać szereg kryteriów decydujących o jego przydatności do przetwórstwa.
EN
This paper presents the characteristics of Paleogene and Neogene coal-bearing formations and focuses on their economic importance, quality, technological and petrographic properties. A particular attention has been paid to both the possibility and conditions of gasification of coal in fluidized bed reactor and underground coal gasification. The individual deposits were evaluated on the basis of the adopted criteria. It has been shown that Polish lignite is suitable for surface gasification, while the possibility of underground gasification process is limited and requires the development of appropriate technology to remove the excess moisture.
PL
Obecnie obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania biomasy do wytwarzania różnego rodzaju materiałów i produktów chemicznych. Pojęcie biomasy obejmuje odpady i pozostałości pochodzenia biologicznego z przemysłu rolno-spożywczego, w tym odpady tłuszczowe (wtórne oleje roślinne, odpadowe tłuszcze zwierzęce), daje to możliwość pozyskania cennego surowca. Wielokierunkowe możliwości wykorzystania produktów przetwarzania biomasy do otrzymywania specjalistycznych dodatków tj. plastyfikatory, środki smarne, stabilizatory zachęca do zajęcia się tematem.
EN
Nowadays, a rapid development of applications of the biomass technology for production of various kinds of materials and chemical products is being observed. The concept of biomass covers wastes and residues of biological origin from the food industry, including waste fats (recycled vegetable oils, waste animal fats). Those wastes create an opportunity for obtaining many valuable raw materials. There are multidirectional possibilities of employing products from biomass processing for production of specialty additives such as plasticizers, lubricants and stabilizers. This is what encourages addressing this issue.
6
Content available remote Mixing effects in chemical product design
EN
A goal of the product design procedure is to match its desired specification. The procedure, related to process design and choice of equipment, includes mathematical modelling and experimental investigations. Manufacture of pure products at high reaction selectivity and designing mixing as well as dispersion strategy to control particle size distribution have been presented in detail.
PL
Celem procedury projektowania produktu jest projektowanie procesu zapewniającego uzyskiwanie produktów o zadanej specyfikacji. Procedura składa się z modelowania matematycznego oraz z badań doświadczalnych. Przedstawione przykłady dotyczą wytwarzania czystych produktów przez kontrolowanie selektywności reakcji oraz uzyskiwanie cząstek o pożądanym rozkładzie rozmiarów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.