Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pre-filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Robust path following control for underactuated surface ships is an important issue in marine control practice. This paper aims to improve the robustness of the close-loop system with model uncertainties and time-varying disturbances. A practical adaptive backstepping control scheme with a pre-filter is proposed to force a surface vessel to track the predefined path generated by the virtual ship. Based on the Lyapunov stability theorem, this algorithm can guarantee all error signals in the overall system to be uniformly ultimately bounded, and it can be implemented without exact knowledge of the nonlinear damping structure and environmental disturbances. The proposed pre-filter can smooth the commanded heading order and obtain a better performance of the waypoint-based navigation control system. Two simulation cases are drawn to illustrate the validity of the proposed control strategy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów straty ciśnienia filtrów powietrza zainstalowanych w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej. Przyczynkiem do podjęcia badań był problem związany z krótszym okresem między kolejnymi wymianami zestawów filtrów, niż to wynika z deklaracji producenta centrali oraz dostawcy filtrów. Poza tym wzrost oporów przepływu powietrza przez filtry powoduje zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do strefy przebywania ludzi, co skutkuje obniżeniem komfortu higienicznego dla użytkowników pomieszczeń. Analizie poddano parametry filtrów wstępnych, plisowanych klasy G3 oraz filtrów kieszeniowych klasy F5, pracujących w zestawie (G3+F5). Badaniom poddano filtry, o różnym czasie pracy w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej, określone umownie jako: czyste (0M), średnio zabrudzone (3M) oraz bardzo zabrudzone (6M). Pomiarów dokonano w rzeczywistych warunkach pracy centrali klimatyzacyjnej oraz w laboratorium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyniki pomiarów przedstawiono w sposób graficzny oraz dokonano ich analizę, uwzględniając parametry nominalne podawane przez producenta centrali klimatyzacyjnej oraz dostawcę filtrów powietrza.
EN
The article presents the results of measurements of pressure loss generated by air filters installed in the supply part of the air-handling unit. The reason for undertaking the research was a problem related to a shorter period between subsequent exchanges of filter sets than it is required by the declaration of the manufacturer of the central office and the filter supplier. In addition, the increase in airflow resistance on the filters causes the amount of air supplied to the occupant zone to be mixed, which results in a decrease in hygienic comfort, as reported by users of the premises of the facility. The parameters of pre-filter, pleated class G3 and F5 class pocket filters working in a set (G3 + F5) were analyzed. The tests were carried out on filters with different length of working time in the supply part of the air-handling unit, named conventionally as: clean (0M), medium soiled (3M) and very soiled (6M). The measurements were made in the real conditions of the air-handling unit’s work and in the laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow. The results of the measurements were presented graphically and their discussion was carried out, taking into account the nominal parameters given by the manufacturer of the air-handling unit and the supplier of air filters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.