Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pleated filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów straty ciśnienia filtrów powietrza zainstalowanych w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej. Przyczynkiem do podjęcia badań był problem związany z krótszym okresem między kolejnymi wymianami zestawów filtrów, niż to wynika z deklaracji producenta centrali oraz dostawcy filtrów. Poza tym wzrost oporów przepływu powietrza przez filtry powoduje zmniejszenie ilości powietrza dostarczanego do strefy przebywania ludzi, co skutkuje obniżeniem komfortu higienicznego dla użytkowników pomieszczeń. Analizie poddano parametry filtrów wstępnych, plisowanych klasy G3 oraz filtrów kieszeniowych klasy F5, pracujących w zestawie (G3+F5). Badaniom poddano filtry, o różnym czasie pracy w części nawiewnej centrali klimatyzacyjnej, określone umownie jako: czyste (0M), średnio zabrudzone (3M) oraz bardzo zabrudzone (6M). Pomiarów dokonano w rzeczywistych warunkach pracy centrali klimatyzacyjnej oraz w laboratorium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyniki pomiarów przedstawiono w sposób graficzny oraz dokonano ich analizę, uwzględniając parametry nominalne podawane przez producenta centrali klimatyzacyjnej oraz dostawcę filtrów powietrza.
EN
The article presents the results of measurements of pressure loss generated by air filters installed in the supply part of the air-handling unit. The reason for undertaking the research was a problem related to a shorter period between subsequent exchanges of filter sets than it is required by the declaration of the manufacturer of the central office and the filter supplier. In addition, the increase in airflow resistance on the filters causes the amount of air supplied to the occupant zone to be mixed, which results in a decrease in hygienic comfort, as reported by users of the premises of the facility. The parameters of pre-filter, pleated class G3 and F5 class pocket filters working in a set (G3 + F5) were analyzed. The tests were carried out on filters with different length of working time in the supply part of the air-handling unit, named conventionally as: clean (0M), medium soiled (3M) and very soiled (6M). The measurements were made in the real conditions of the air-handling unit’s work and in the laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow. The results of the measurements were presented graphically and their discussion was carried out, taking into account the nominal parameters given by the manufacturer of the air-handling unit and the supplier of air filters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.