Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrzewanie płaszczowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of the experimental studies of the heat transfer efficiency have been presented for gas-liquid systems agitated with two high-speed impellers located on the common shaft in a jacketed agitated vessel of the working volume of 42 dm3 Average values of the heat transfer coefficients have been determined numerically by integrating their local values. Measurements of the local values were carried out by means of the thermal or electrochemical methods. At the upper position a Rushton turbine was located and a Rushton turbine, CD 6 and A 315 impellers were used as the lower agitators. The determined efficiencies of heat transfer were worked out in the form of a dimensionless equation correlating averaged values of the heat transfer coefficient with the power consumption needed to obtain required heat flux in the agitated vessel.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań efektywności wnikania ciepła dla układów ciecz- gaz mieszanych za pomocą dwóch szybkoobrotowych mieszadeł umieszczonych na wspólnym wale w ogrzewanym płaszczowo mieszalniku o objętości roboczej ok. 42 dm3 Średnie wartości współczynnika wnikania ciepła określano, całkując numerycznie jego lokalne wartości. Wielkości lokalne mierzono 1 metodą termiczną lub elektrochemiczną. W położeniu górnym znajdowało się mieszadło turbinowe Rushtona, w dolnym zaś - mieszadło Rushtona, CD 6 lub A 315. Wyniki badań efektywności wnikania ciepła opracowano w postaci bezwymiarowego równania, wiążącego uśrednione wartości współczynnika wnikania ciepła z mocą mieszania niezbędną do uzyskania określonego strumienia ciepła w mieszalniku.
EN
Theoretical model is proposed to calculate the local heat transfer coefficient [alfa] which depends on the friction coefficient f on the wall. The model was verified basing on the experimentally determined distributions of the coefficient [alfa] at the vertical wall of a slender jacketed vessel. The distributions of the friction coefficient were measured using the electrochemical method. Theoretical and thermal measurement results for mechanically agitated liquid and gas-liquid system are consistent.
PL
Zaproponowano model teoretyczny do obliczania lokalnego współczynnika wnikania ciepła [alfa]. Współczynnik ten zależy od współczynnika oporu f na ścianie. Model zweryfikowano, porównując wyniki z otrzymanymi doświadczalnie rozkładami współczynnika wnikania ciepła [alfa] na pionowej ścianie mieszalnika smukłego ogrzewanego płaszczowo. Rozkład wartości współczynnika oporów f zmierzono metodą elektrochemiczną. Stwierdzono zgodność wyników teoretycznych i uzyskanych metodą termiczną dla mieszanych mechanicznie układów: ciekłego i ciecz-gaz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.