Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzież ostrzegawcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Standardowa odzież ostrzegawcza dotychczas stosowana w praktyce zawodowej i pozazawodowej, w przypadku braku oświetlenia kierunkowego nie zapewnia widzialności jej użytkownika. Czynnikiem, który może wpłynąć na poprawę właściwości ochronnych odzieży ostrzegawczej może być doposażenie jej w źródła światła bezpośredniego, emitujące promieniowanie widzialne. Na rynku od kilku lat zaczęły się pojawiać wyroby odzieżowe wyposażone w różnego rodzaju źródła światła, jednak jak dotąd nie ma znormalizowanych metod badań i wymagań dla tego typu odzieży. Aby stworzyć możliwości oceny takiej odzieży, przeprowadzono badania fotometryczne i użytkowe modelowych rozwiązań odzieży o intensywnej widzialności z aplikacją elementów świecących. Na podstawie analizy otrzymanych wyników zaproponowano podstawową klasyfikację tego typu odzieży w zakresie minimalnych wymagań luminancji emitowanego z niej światła z oraz kryteria jej oceny.
EN
The standard high visibility clothing previous used in the professional and nonprofessional practice, in the absence of directional lighting does not ensure the visibility of its user. A factor that can improve the protective properties of warning clothing may be the retrofitting it with elements that emit direct visible radiation. The clothing with various types of active light sources have started to appear on the market for several years, but so far there are no the standardized test methods and the requirements for this type of clothing. In order to create the possibility of assessing such clothing, we conducted the photometric and functional tests of model high visibility clothing solutions with the application of lighting elements. On the basis of the results obtained and their analysis, a basic classification of this type of clothing was proposed in terms of the minimum luminance requirements of the light emitted from it, as well as criteria for its assessment.
2
Content available remote Wielofunkcyjna odzież ochronna - aktualne wymagania
PL
Odzież ochronna stanowi bardzo często jedyne zabezpieczenie pracownika narażonego na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy, dlatego powinna spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa i być odpowiednio dobrana w zależności od zagrożeń oraz potrzeb użytkownika. Dobór odzieży ochronnej do zagrożeń to dopiero pierwszy krok we właściwym zabezpieczeniu pracownika przed zagrożeniami.
3
Content available Odzież poprawiająca widoczność na drodze
PL
Celem pracy było opracowanie przekształcalnej kurtki damskiej dla młodych kobiet poprawiającej widoczność na drodze. W ramach prezentowanej pracy dokonano przeglądu dostępnych materiałów oraz odzieży i akcesoriów odzieżowych o podwyższonej widzialności. Następnie przeprowadzono ankietę w celu oceny stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze oraz preferencji w zakresie odzieży ostrzegawczej. Na podstawie dokonanego przeglądu oraz wyników ankiety przyjęto założenia projektowe do opracowania kurtki damskiej z elementami odblaskowymi. Model kurtki został wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-technologiczną.
EN
The aim of presented work was to elaborate the reversible women jacket improving a visibility on the road. In the frame of work the overview of the high visibility materials and clothing accessories was done. Next, the survey was performed in order to assess the cognizance and preferences of clothing users in the topic of high visibility clothing and safety on the road. On the basis of the survey the assumption was prepared for designing the women jacked with reflective elements. The jacked was manufactured according to elaborated technical technological documentation.
EN
All the actions tending to limit the number of road accidents are very important. One of such an activity done by road users is wearing the warning clothing containing reflectivematerials and elements. Warning clothing enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elementsplaced on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other road users, for example, bicycle riders. In the paper there is presented the designed project of warning clothing – bicycle rider jacket and there are presented results of questionnaire and of visibility measurementsof jacket on the road in the darkness.
EN
Presents the potential hazards that may exist in workplaces done by road worker. The types of protective clothing under the laws of the European Union. Protective clothing is divided into three categories depending on the degree of risk. Quoted examples of standards for protective clothing. Also depicts themes related to the warning clothing designed for people doing road works. It was found that in order to ensure compliance by the manufacturer of personal protective equipment with the requirements of both protective clothing, as well as high-visibility clothing is necessary to use a harmonized European standards being developed by CEN and CENELEC.
EN
Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements and materials. Warning clothing is very important element of prevention against the road accidents, which enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elements placed on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other users of the road, for example, the road workers or bicycle riders. Therefore, in the paper there are described the problems dealt with the traffic safety and first of all concerning the reflective materials applied in the warning clothing.
PL
Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, ze pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku. Odzież ostrzegawcza należąca do środków ochrony indywidualnej powinna spełniać wymagania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z nią normy przedstawiającej wymagania wobec tego typu odzieży. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471 2013, zastępującej PN-EN 471 2003+A12007. Dotyczą one głównie konstrukcji odzieży wymagań wobec materiałów fluorescencyjnych, materiałów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji użytkowania oraz doboru odzieży ostrzegawczej.
EN
High visibility clothing is common when a worker is at risk of being hit by moving vehicles, machines or other objects. Even though this clothing does not provide full safety, the level of visibility is optimized and the risk of an accident is significantly reduced. Since high visibility clothing is a type of personal protective equipment, it should comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the harmonised standard on the requirements for this type of clothing. This article presents the main changes introduced in the new harmonised standard PN-EN ISO 204712013, which replaces standard PN-EN 471.2003+A1.2007. The differences mostly consist in the construction of clothing, requirements for fluorescent materials and high visibility materials, marking, information supplied by the manufacturer and the selection of protective clothing.
EN
The main purpose of this study was to select an appropriate photochromic dye and to develop a series of photochromic indicators showing ultraviolet (UV) degradation of selected background materials made from different polymers. The photochemistry of a series of photochromic compounds of oxazine and diarylethenes in thin polystyrene films were studied with spectroscopic methods. This paper also discusses the design and results of tests of UV photochromic indicators for high-visibility clothing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych materiałów tła odzieży ostrzegawczej na degradację pod wpływem promieniowania UV oraz koncepcję zastosowania barwników fotochromowych do indykacji degradacji tych materiałów. Zaprezentowano również konstrukcję oraz wyniki badań prototypowych indykatorów.
EN
This article presents the results of a study on the resistance of selected background materials of warning clothing to UV radiation-based degradation. The construction and results of tests of UV photochromic indicators of degradation used in warning clothing are also discussed.
PL
Odzież ochronna dla strażaka jako wyrób należący do grupy środków ochrony indywidualnej podlega wytycznym i aktom prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga dostosowania parametrów odzieży specjalnej do standardów obowiązujących w UE, stąd celowym jest podejmowanie w tym kierunku prac badawczo-rozwojowych. W artykule zostały szczegółowo omówione podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące ubrań ochronnych stosowanych w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej.
EN
Protective clothing for firemen as a produkt belonging to the group of individual protection means is subject to the guidelines and law acts in due across all of the Europe Union countries. The membership of Poland in the EU requires adopting the parameters of special clothing to the standards in due within EU, therefore taking research and development work towards it is advisable. The article discusses in details the basic requirements concerning the protective clothing.
EN
The influence of the light exposure on the change of background color of warning clothing materials was investigated. The light exposure was assured by the solar radiation and xenon lamp. Then the photometric measurements of warning clothing materials were carried out for new materials and those after the light exposure. Additionally, there was checked if the light exposure influences the strength of materials.
EN
The influence of the light exposure on the change of background color of warning clothing materials was investigated. The light exposure was assured bv the solar radiation and xenon lamp. Then the photometric measurements of warning clothing materials were carried out for new materials and those after the light exposure. Additionally, there was checked if the light exposure influences the strength of materials.
EN
The experiments were designed to test the effect of environmental factors on background materials used in high visibility warning garments. The experimental stand was adapted for laboratory- simulation involving application of dry dust mixture stains on the background material. Photometric studies of high visibility warning garment background materials - new and after staining - were carried out. Chromatic coordinates and color luminance index characterizing these materials were found to lose the acceptable values specified in PN-EN 471:2005 standard after a period of usage.
EN
Martindale's apparatus was adapted for the needs of laboratory simulation involving application of dust mixture suspension in synthetic oil onto the material. Photometric studies of high visibility warning garment background materials - new and after staining - were carried out. Chromatic coordinates and color luminance index characterizing these materials were found to lose the acceptable values specified in PN-EN 471:2005 standard after a period of usage. On that basis, physical patern of material staining were developed to enable the user to determine by organoleptic assessment when the garment loses its protective properties.
PL
Celem podjętych badań było zoptymalizowanie struktury materiału tła o właściwościach łatwo postrzegalnych zapewniającego wygodę podczas użytkowania przy Jednoczesnym zagwarantowaniu podstawowych parametrów ochronnych. Uzyskane wyniki badań powinny ułatwić prace technologiczne mające na celu opracowanie materiału stosowanego do konfekcjonowania odzieży ostrzegawczej o intensywnej widoczności.
EN
The research was aimed ot optimization ofthe structure of the easily visible material background, which provides comfort of use and the basie protective parameters. The research results should fctcilitate technotogical works to develop materials used for manufacturing high visibility warning clothing.
17
PL
Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.
EN
Hazards connected with cars knocking down people are the most serious because of their consequences. An effective means of increasing pedestrians’ safety on roads is to improve their visibility. This can be achieved if they use high-visibility warning clothing. Such clothing can be used not only by workers (rescue services, maintenance staff) but also in non professional activities — by adults and children. The main task of the clothing is to provide a visual signal that its user is on the road, under any light conditions by day and in the dark under illumination from vehicles’ headlights or street lights. The article presents basic requirements for constructing high-visibility warning clothing and photometric properties of used materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.