Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odwadnianie węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono, w formie opisowej, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii odwadniania najdrobniejszych klas ziarnowych w kopalniach JSW SA. Przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych inwestycji w kontekście wymogów, dotyczących jakości produkowanego węgla koksowego. Opisano modernizację zakładów przeróbczych kopalń Jas-Mos, Borynia i Zofiówka w zakresie zastąpienia dwustopniowego procesu odwadniania (mechanicznej filtracji próżniowej i suszenia termicznego) jednostopniowym odwadnianiem mechanicznym w wirówkach sedymentacyjno-filtra-cyjnych. Wskazano na problem tzw. sedymentu, pojawiającego się po zastosowaniu wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych, komplikacji występujących przy jego wydzielaniu i odwadnianiu oraz jakości, która determinuje możliwość zagospodarowania.
EN
The article describes modernization of coal preparation plant of Jas-Mos, Borynia and Zofiówka mines. Two-stage dewatering process (mechanical vacuum and thermal drying) was substituted by one-stage mechanical process in screenbowl centrifuges
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany w zakresie potencjału produkcyjnego, stanu technologii wzbogacania węgla i wyposażenia technicznego zakładów przeróbczych, które zaistniały w okresie 1990-2000 r. Zmiany te były możliwe dzięki realizacji programów budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów przeróbczych, opracowanych w okresie 1992-1993 r. i ich konsekwentnej realizacji, przy dużej pomocy finansowej państwa w okresie do 2000 r. Szczególnie podkreślone zostały działania w zakresie koncentracji przeróbki węgla, wyposażenia zakładów przeróbczych w nowoczesne maszyny, a także wprowadzania automatyzacji i komputeryzacji zakładów przeróbczych. W okresie od 1990 r. zlikwidowano łącznie 42, głównie małę i przestarzałe zakłady przeróbcze, obniżając zatrudnienie o około 50%. Jednocześnie, dzięki rozbudowie bazy mechanicznego wzbogacania miałów energetycznych, podniesiono ich wartość opałową o 1650 kJ/kg przy obniżeniu zapopielenia o 3,7%. Przyniosło to odczuwalne zmniejszenie emisji pyłów i zasiarczenia.
EN
The article presents basics changes with regard to production capacity, condition of coal preparation technologies and technical equipment of coal preparation technologies and technical equipment of coal preparation plants that took place in the period of 1990-2000. The changes were possible thanks to implementation of the programmes of construction, expansion and modernization of coal preparation plants prepared in 1992-1993 and their consequent implementation with a great financial support of the Special attention was paid to activity with enraged to concentration of coal preparation, implementation of new coal washing and de-watering technologies, equipment of coal preparation plants in modem machines and also introduction of automation and computerization of coal preparation plants. In the period from 1990 in total 42 mainly old and outdates coal preparation plants were liquidated, reducing employment by about 50%. At the same time thanks to expansion of mechanical base of washing of steam coal fines the caloric value of washed steam coal fines was increased by 1650 kJ/kg with ash content reduction by 3,7%. The resulted in noticeable reduction in dust emission and sulphur content in exhaust.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.