Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morphotype
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mikropolis jako nowoczesna typologia modelu przestrzennego małego miasta
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące procesu rozszerzania obszarów miejskich oraz zasad i zakresu rozwoju obszarów miejskich. Artykuł opisuje typologię nowoczesnego mikroosadnictwa, ujawnia na tle nowych morfotypów przestrzenie i zjawiska miejskich rurbanizacji, a także określa związek między wielkością miasta a jakością życia w mieście.
EN
The article presents research on the process of expanding urban areas, and principles of urban development and their scope. The article describes the typology of modern micro settlements, reveals spaces and phenomena of urbanization against new morphotypes. It determines the relationship between the size of the city and the quality of life in the city.
EN
This work presents the results of our approach in the field of modelling and numerical simulation of a garment in a 3D virtual environment. In our study we take into account the strategic point of approach where the numerical avatar model integrates the garment model by association without difficulty. On the other hand the flattening of 2D and 3D garment patterns need to be associative, accurate and impose the existing fabric deformation linked with a garment drape. The results mentioned in our previous paper showed that the adaptive mannequin morphotype model follows the human body morphology from the scanner, although large deformations were imposed to the initial human body during the creation process presented. This model is dedicated to the ready-to-wear garment sectors except for garments very close-fitting to the body (ease allowance value = 0 or negative) such as corsetry, because in this particular case it is necessary to consider the evolution of the chest for women. Moreover the concept of design offered is of sufficient interest to follow the results of the measurement. With this adaptive mannequin morphotype model, we will describe the study on the development of garment models in a 3D environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki naszych rozważań związanych z projektowaniem, modelowaniem i symulacją numeryczną odzieży w 3D przestrzeni wirtualnej. Strategicznym dla tych badań jest sposób integracji modelu ciała człowieka i modelu odzieży, które winny współdziałać w sposób bezkolizyjny. Jednocześnie poziom „współpracy” obu modeli winien być zapewniony tak, aby proces tworzenia i modelowania form odzieży związany z działaniami na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze gwarantował ich spójność, dokładność, a także uwzględniał „zachowanie się materiału” w noszonej odzieży. Wyniki badań, prezentowane we wcześniejszej publikacji, związane z projektowaniem naszego parametrycznego manekina pokazują iż model manekina parametrycznego, mimo zaimplementowanych w procesie projektowania znacznych przekształceń, pozostaje zgodny z pierwotnym modelem ciała człowieka uzyskanym w wyniku skanowania. Proponowana koncepcja projektowania odzieży z w/w manekinem parametrycznym wydaje się właściwą dla sektora odzieży oferowanej przez sieci handlowe, za wyjątkiem odzieży bardzo dopasowanej (luzy odzieżowe równe zero lub ujemne) jak wyroby gorseciarskie, ponieważ w tym szczególnym przypadku należałoby uwzględnić również różnorodność kobiecego biustu. Co więcej, stwarza ona również kolejną, potencjalną możliwość wykorzystania wyników kampanii pomiarowych populacji.
PL
Bakterie nitkowate w osadzie czynnym tworzą szkielet kłaczków i rozkładają polimery zawarte w ściekach. Przy ich nadmiernym wzroście zmienia się struktura kłaczków i pojawiają się problemy eksploatacyjne - pienienie i pęcznienie osadu. Skuteczne zwalczanie tych zjawisk jest łatwiejsze, gdy uda się zidentyfikować organizmy za nie odpowiedzialne. Klasyczna analiza mikroskopowa pozwala określić jedynie morfotyp bakterii nitkowatych. Metoda ta jest niedoskonała, gdyż dany morfotyp może obejmować kilka typów filogenetycznych o różnych właściwościach ekofizjologicznych, co utrudnia zwalczanie bakterii odpowiedzialnych za pęcznienie osadu. W celu właściwej identyfikacji należy wykorzystać techniki biologii molekularnej, jak np. metodę fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).
EN
Filamentous bacteria form the backbone of flocs in activated sludge and decompose polymers in wastewater. Their excessive growth results in changes in the structure of the flocs and operational problems - bulking and foaming. The effective control of these phenomena requires a reliable identification of microorganisms causing these problems. Conventional microscopic analysis of activated sludge leads only to a morphotype classification. This method is not perfect because a morphotype may include several phylogenetic ecotypes with different ecophysiological properties. Therefore, the control of bacteria growth responsible for sludge bulking is difficult. Molecular biology techniques, e.g. the method of fluorescence in-situ hybridisation (FISH), should be used for reliable identification.
EN
An account is given of chrysophycean stomatocysts and algae occurring together with the carnivorous plants known as bladderworts, Utricularia intermedia, U. minor and U. australis, in the peat bog of Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Eleven chrysophycean stomatocyst morphotypes were found, all reported for the first time from this nature reserve. Among them, two are new records for Europe (stomatocysts 330 and 208) and another two are new for Poland (stomatocysts 112 and 387). Descriptions are provided together with SEM illustrations. General data about cyanobacteria and eukaryotic algae occurring with these stomatocysts are enumerated.
EN
Nummulites-Discocyclina bioclastic packstone and Discocyclina rudstone occur in the transgressive sequence of the Middle–Upper Eocene deposits in the Tatra Mts. The succession of the studied facies is a direct response to a rapid environmental change, related to progressive deepening. Facies transition from Nummulites- Discocyclina bioclastic packstone of proximal mid-ramp to Discocylina rudstone of distal mid- and outer-ramp is an exemplary record of a deposition during deepening conditions. Increasing of diversity of the genus Discocyclina, decreasing of diversity of other foraminifera up the section and vertical variation of orthophragminid mor- photypes from the ovate- through saddle- to the disc-shaped tests are related to deepening and shadowing of the depositional environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.