Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody oceny jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The meat industry is looking for quick evaluation methods due to the fact that meat has a relatively short shelf life and is subject to rapid technological changes, e.g. under the influence of storage conditions. The reference methods, despite the relatively short time of analysis, do not determine the accuracy of measurements. In order to ensure the repeatable quality of meat, it is necessary to search for new evaluation methods that will eliminate, among others, subjectivity resulting from the human factor and will allow for quick results. In the case of using computer-based evaluation methods, it is important to obtain a good-quality, distortion-free image of the test sample as well as proper classification and recognition of the recorded images. The article analyzes the content of fat visible in poultry meat using the traditional method – organoleptic, and using visual techniques – computer analysis image. A computer application based on the RGB model to recognize individual colors was used for the tests.
PL
Przemysł mięsny poszukuje szybkich metod ocen ze względu na to, iż mięso ma stosunkowo krótki termin przydatności do spożycia oraz szybko ulega zmianom technologicznym, np. pod wpływem warunków przechowywania. Metody referencyj-ne, mimo stosunkowo krótkiego czasu analiz, nie odznaczają się dokładnością pomiarów. W celu zapewnienia powtarzalnej jakości mięsa niezbędne jest poszukiwanie nowych metod oceny, które wyeliminują m.in. subiektywność wynikającą z czynnika ludzkiego oraz pozwolą na szybkie uzyskanie wyników. W przypadku wykorzystania metod oceny opartych na analizie komputerowej istotne jest pozyskanie dobrej jakości, wolnego od zniekształceń obrazu badanej próbki oraz właściwej klasyfikacji i rozpoznawania rejestrowanych obrazów. W artykule dokonano analizy zawartości tłuszczu widocznego w mięsie drobiowym metodą tradycyjną – organoleptyczną oraz za po-mocą technik wizyjnych – komputerowa analiza obrazu. Do badań wykorzystano aplikację komputerową opartą na mode-lu RGB do rozpoznawania poszczególnych barw.
2
Content available Kwalitologiczna ocena jakości autobusów
PL
Intensywnie rozwijające się miasta napotykają na różnego rodzaju problemy, w tym problemy komunikacyjne. Podejmowane są oczywiście próby rozwiązywania tych problemów. Zaliczyć do nich można koncepcję szerszego zainteresowania mieszkańców transportem publicznym. Prowadzone są też analizy, których celem jest jego optymalizacja. Chcąc zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, oprócz zmian organizacyjnych, należałoby zwrócić uwagę na kupowane środki transportu miejskiego. Pomocną w tym zakresie może być kwalitologia, czyli nauka zajmująca się badaniem jakości produktów.
PL
Praca opisuje podejście i metodą oceny jakości oprogramowania opracowane podczas wykonywania audytu projektu wielkiego systemu informatycznego budowanego dla administracji rządowej. Celem audytu, wykonywanego w trakcie toczącego się projektu, była ocena jakości wykonania prac projektowych oraz ocena oczekiwanej jakości powstającego oprogramowania. Próba wykorzystania podejścia oraz metryk zdefiniowanych w normie ISO 9126 ujawniła niezbyt dużą przydatność tego standardu do praktycznej oceny jakości. Dlatego metoda zastosowana podczas wykonywania audytu wykorzystuje elementy podejścia GQM, które jednak zostało poddane znaczącej modyfikacji. Treścią tej pracy są krótkie opisy normy ISO 9126 i podejścia GQM oraz przedstawienie oryginalnej metody oceny jakości wykorzystanej podczas wykonywania prac audytorskich.
EN
The paper describes a method for software quality evaluation, which we applied during an audit of the development process of a huge governmental system. The audit was aimed at the evaluation of quality of the development process itself and the expected quality of software. The statistical quality metrics defined in ISO 9126 appeared not very helpful within the context of this project. Therefore our approach was based on a modification to GQM and was focused on the evaluation of the quality of methods and the deliverables of the project. The paper describes the areas of the quality evaluation, the criteria which we selected, questions which we stated and the metrics which we used.
PL
Firma Lawson-Hemphill (L-H) opracowała metodę testowania opartą na systemie optycznym. Ta nowa metoda testu optycznego nazwana jest YAS-YARN ANALYSIS SYSTEM (system analizy przędzy). Wartość użytkowa i łatwość stosowania powoduje, że YAS jest idealnym urządzeniem dla producentów tkanin/dzianin do kontroli jakości surowców (przędz).
PL
Zagadnienie oceny jakości technologicznej przędzy osnowowej stanowiło przedmiot zrealizowanego projektu badawczego 'Metody oceny technologicznej jakości przędzy' finansowanego przez KBN. W ramach tego projektu wykonano kompleksowe badania jakości przędzy wg tradycyjnych metod statycznych oraz nowo opracowanych metod dynamicznych. Wyniki tych badań skonfrontowano z poziomem zrywności nitek osnowy występujących przy przemysłowym przerobie tych przędz na wytypowany asortyment tkanin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.