Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda ważona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Today, both researchers and practitioners have many methods for supporting the decision making process. Due to the conditions in which supply chains function, the most interesting are multi-criteria methods. The use of sophisticated methods for supporting decisions requires the parameterization and execution of calculations that are often complex. So is it efficient to use sophisticated methods? Methods: The authors of the publication compared two popular multi-criteria decision-making methods: the Weighted Sum Model (WSM) and the Analytic Hierarchy Process (AHP). A simulation study reflects these two decision-making methods. Input data for this study was a set of criteria weights and the value of each in terms of each criterion. Results: The iGrafx Process for Six Sigma simulation software recreated how both multiple-criteria decision-making methods (WSM and AHP) function. The result of the simulation was a numerical value defining the preference of each of the alternatives according to the WSM and AHP methods. The alternative producing a result of higher numerical value was considered preferred, according to the selected method. In the analysis of the results, the relationship between the values of the parameters and the difference in the results presented by both methods was investigated. Statistical methods, including hypothesis testing, were used for this purpose. Conclusions: The simulation study findings prove that the results obtained with the use of two multiple-criteria decision making methods are very similar. Differences occurred more frequently in lower-value parameters from the "value of each alternative" group and higher-value parameters from the "weight of criteria" group.
PL
Wstęp: Obecnie teoretycy i praktycy dysponują wieloma metodami wspomagającymi proces podejmowania decyzji. Z uwagi na warunki, w jakich funkcjonują współczesne łańcuchy dostaw najbardziej interesujące wydają się metody wielokryterialne. Wykorzystanie skomplikowanych metod wymaga jednak wieloetapowej parametryzacji i przeprowadzenia rozbudowanych obliczeń. Czy zatem efektywne jest stosowanie skomplikowanych metod? Metody: Autorzy publikacji porównali dwie popularne wielokryterialne metody wspomagające proces podejmowani decyzji: metodę punktową ważoną (WSM) oraz metodę hierarchiczną (AHP). W modelu symulacyjnym odzwierciedlono funkcjonowanie obu tych metod. Dane wejściowe do symulacji stanowiły wartości parametrów: ocena alternatywy oraz waga kryterium. Wyniki: Model symulacyjny opracowano w oprogramowaniu iGrafx Process for Six Sigma. Odzwierciedlono w nim funkcjonowanie dwóch wielokryterialnych metod wspomagania procesu decyzyjnego: WSM oraz AHP. Wynikami symulacji były wartości liczbowe odzwierciedlające preferencję każdej z alternatyw według każdej z metod. Za wybraną przez daną metodę alternatywę uznawano tą, której wartość wskaźnika preferencji była wyższa. W analizie wyników poszukiwano zależności pomiędzy wartościami parametrów oraz różnicą wyników przedstawioną przez obie metody. Wykorzystano w tym celu metody statystyczne w tym testowanie hipotez. Wnioski: Przedstawione rezultaty badań symulacyjnych wskazują, że wyniki uzyskane dwiema wielokryterialnymi metodami wspomagania decyzji są do siebie bardzo zbliżone. Różnice wyników pomiędzy nimi miały miejsce częściej w warunkach niższych wartości parametru ocena alternatywy oraz w wyższych wartości parametru waga kryterium.
EN
Dali copper-gold porphyry deposit is situated in margin of the Urmieh-Dokhtar magmatic belt and the Sanandaj-Sirjan zone, central Iran. In this paper, southern part of the Dali deposit has been investigated in order to prospect the potential copper and gold-bearing target areas. The survey layers consist of the lithologic units, alteration, geophysical and geochemical data, tectonics, and copper mineralization. As a correct decision can have a considerable effect on next exploration stages, so in this research efforts have been made to make use of new combination methods including weighting method of layers, fuzzy logic method, and the analytical hierarchy process. These three methods support and complement each other and have revealed highly potential copper and gold mineralization areas. According to these researching, Analytical Hierarchy Process is the better than others for combining the exploration data in this area. The investigations concluded field evidences of outcrops, mineralization and also sampling of 7 trenches carried out in the study area confirm this substance. Finally, an area (about 0.2 km2) has been suggested for next exploration stage and drilling.
PL
Złoże porfirów zawierających złoto i miedź leży na granicy pasa magmatycznego Urmieh-Dokhtar i strefy Sanadai-Sirian, w środkowym Iranie. Zbadano część południową złoża Dali w celu poszukiwania formacji złoto-miedzionośnych. Dane do badania obejmowały dane o warstwach i pokładów skał, alteracji, dane geofizyczne i geochemiczne, dane tektoniczne oraz informacje o mineralizacji miedzi. Ponieważ podjecie właściwych decyzji będzie mieć poważny wpływ na dalszy przebieg prac poszukiwawczych, badacze dołożyli wszelkich starań by odpowiednio zastosować nową metodę łączenia danych, obejmującą metody ważone, metody logiki rozmytej oraz podejście AHP (Analytic Hierarchy Process). Te trzy metody wzajemnie się uzupełniają i wykazały wysoką skuteczność w badaniu stref mineralizacji złota i miedzi. Wyniki badań wykazały, że podejście AHP jest korzystniejsze niż pozostałe, umożliwiając skuteczną kombinację danych poszukiwawczych. W końcowym etapie badań zaprezentowano wyniki polowe uzyskane dla wydobycia, mineralizacji, i próbkowania 7 wyrobisk. Wyniki te potwierdzają przyjęte założenia badawcze. Wskazano obszar o powierzchni 0.2 km2 dla prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych i wiertniczych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.