Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika oddychania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Założenia wstępne formułujące ideę nieinwazyjnego algorytmu przerywanego przepływu powietrza, dedykowanego do pomiaru mechaniki oddychania, prowadzą do istotnych przeszacowań indeksu diagnostycznego (Rint) w bazowej wersji metody. Zasadniczym źródłem ograniczenia są prosta (jednoelementowa) fizyko-matematyczna reprezentacja systemu oraz stosowany algorytm (ekstrapolacji wstecznej) przetwarzania danych eksperymentalnych. W artykule, najpierw w sposób analityczny a następnie w drodze symulacji komputerowych, wykazano możliwość separacji składowych odpowiedzi z tkanek płuc i dróg oddechowych. Ponadto, w sposób ilościowy pokazano udział oporu klatki piersiowej w całkowitej odpowiedzi systemu na quasi-skokowe pobudzenie zaworem przerwaniowym. Uzyskane wyniki są elementem pośredniczącym w przejściu pomiędzy klasyczną i wzbogaconą wersją algorytmu okluzyjnego.
EN
Preliminary assumptions postulated for the idea of the airflow interrupter technique, dedicated for respiratory mechanics measurement, lead to significant overestimation of the diagnostic index (Rjnt) in a basal version of the method. Essential sources of that limitation are simple (one-element) physical-mathematical representation of the system and the back-extrapolative algorithm used for experimental data processing. Analytic considerations have been firstly provided in the paper and next the possibility to separate airway and tissue component in the pressure-flow outpul has been shown during airflow interruption using computer simulation. Moreover, quantitative assessment of thoracic loading in the resistive response of the system on quasi-step excitation by valve closing has been documented. Results can be perceived as a linkage between the classical and enhanced version of the occlusional algorithm.
PL
Artykuł zawiera opis sprzętowej i programowej konfiguracji stanowiska dedykowanego do pomiarów mechaniki oddychania techniką przerwaniową. Zainteresowanie pada tutaj na programowe rozwiązania dopuszczające elastyczne prace badawcze w obszarze kontroli układu oddechowego. Dla przedstawionego projektu wyznaczono dalsze kierunki rozwoju.
EN
The paper shows the description of the hardware and software configuration of the station, dedicated to respiratory mechanics measurements by the interrupter technique. Interest is located here in programming solutions allowing for flexible research in the area of the respiratory system control. For the presented project, it has been suggested further directions of development.
PL
Narzędzia charakterystyczne dla inżynierii chemicznej w podejściu do modelowania złożonych zjawisk przyrody, zostały wykorzystane dla modelowania procesów transportowych w płucach. Przedstawiono mechanikę oddychania, strukturę przepływu powietrza w układzie oddechowym oraz depozycję cząstek aerozolowych, celem oceny skuteczności dostarczania leku inhalacyjnego. Omówiono również mechanizmy obronne układu oddechowego (usuwanie depozytów z układu oddechowego) oraz przedstawiono ilościowy opis procesu. W końcowej części pracy opisano proces transportu tlenu z zewnętrznej atmosfery do układu krwionośnego.
EN
The tools characteristic for chemical engineering approach for modelling of complex phenomena of nature, were used for analysis of transport processes in the human lungs. Mechanics of breathing, air flow structure in the respiratory system and aerosol particle deposition for drug delivery via inhalation is presented. The defence mechanism for removal of deposits from the respiratory system and their quantitative analysis is formulated. Finally, transport of oxygen from the external atmosphere into the blood system is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.