Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały odblaskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyposażenie pracownika w odpowiedni zestaw odzieży roboczej oraz użycie materiałów odblaskowych jest niezwykle ważne. Jak dobrać zatem właściwy materiał odblaskowy do odzieży – roboczej, zawodowej, ostrzegawczej?
EN
The purpose of high visibility products is to reflect light at a low angle towards the source, such as vehicle headlights. The article presents measurements of the photometric properties of selected retroreflective materials made either of microlenses on a textile base or microprisms on a polymer base. The effects of the structure of the textile and polymer layers on the photometric properties of high visibility materials is analysed and the test methods applied are described.
PL
Zasada działania akcesoriów o wysokiej widoczności polega na odbijaniu światła w wąskim kącie w kierunku źródła – na przykład reflektorów samochodowych. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fotometrycznych wybranych materiałów odblaskowych, wykonanych z wykorzystaniem technologii nanoszenia mikrosoczewek na podłoże tekstylne oraz technologii wykorzystującej mikropryzmaty naniesione na warstwę polimerową. Przeanalizowano wpływ właściwości podłoża tekstylnego oraz polimerowego na właściwości fotometryczne materiałów o wysokiej widzialności. Opisano również metodykę badań właściwości fotometrycznych materiałów odblaskowych.
EN
Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements and materials. Warning clothing is very important element of prevention against the road accidents, which enables noticing the moving person in good and/or bad atmospheric conditions. Reflective elements placed on the clothing improve the visibility not only pedestrians, but also the other users of the road, for example, the road workers or bicycle riders. Therefore, in the paper there are described the problems dealt with the traffic safety and first of all concerning the reflective materials applied in the warning clothing.
PL
W przemyśle górniczym, gdzie panują wyjątkowo trudne warunki pracy, bardzo ważnym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie jest widoczność pracownika zapewniana przez wysokiej jakości materiały odblaskowe. Niezmiernie ważne są także ich odpowiedni dobór i rozmieszczenie na odzieży.
PL
W ramach projektu badawczego opracowano i wykonano aparaturę do pomiarów fotometrycznych i kolorymetrycznych odblaskowych znaków drogowych w terenie w nocy, wykorzystującą powierzchniowe przetworniki obrazu. Jakość oznakowania odblaskowego w warunkach drogowych wykazuje znaczne zróżnicowanie, a jej ocena dokonywana jest głównie wzrokowo oraz wyrywkowo pomiarowo w sposób uproszczony, za pomocą przyrządów symulujących pomiary laboratoryjne. Za pomocą opracowanej aparatury wykonano serię pomiarów oznakowania dróg w warunkach nocnych. Pomiary te pozwoliły na przetestowanie metodyki i aparatury oraz na wstępną ocenę zakresu występujących problemów. Wyniki pomiarów pokazały złożoność zagadnienia oceny jakości eksploatacyjnej oznakowania oraz unaoczniły wiele problemów, które umykają obecnym metodom badania jakości oznakowania odblaskowego.
EN
During research project was made equipment for photometric and colorimetric measurements of road signs. Quality of retro-reflective road signs in real world is differentiated and it is assessed visually or by simplified laboratory equipment. A series of measurements was done using prepared equipment during night-time on the real roads. Results show complex matter of assessing road sign quality and its measurements.
6
PL
Znaki drogowe to bardzo ważne źródło informacji w ruchu drogowym. Ich dostrzeżenie i rozpoznanie w odpowiednim czasie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu. Znaczenie to wzrasta w warunkach nocnych ze względu na znacznie gorsze warunki oświetlenia za pomocą reflektorów samochodowych. Znaki drogowe podlegają wymaganiom normatywnym, jednak wymagania te są stosunkowo proste, a ich sprawdzanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych. W praktyce eksploatacyjnej są oceniane wyrywkowo i w sposób bardzo uproszczony. W artykule omówiono koncepcję szybkich pomiarów fotometrycznych i kolorymetrycznych oznakowania odblaskowego w warunkach drogowych bardzo zbliżonych do nocnej percepcji wzrokowej z wykorzystaniem urządzeń wideofotometrycznych i wideokolorymetrycznych z przetwornikami obrazu.
EN
Road signs are important source of information for road traffic users. To see and recognize road signs at the right moment are fundamental safety issues in road traffic. Importance of see road signs increase during night-time driving, due to limited visibility delivered by headlamps. Approval requirements are based on a simple roles and ate tested during laboratory tests. In exploitation conditions, they are evaluated at random and in a very simplified way. In this paper is presented the concept of fast photometric and colorimetric measurements of the properties of reflective road signs under night-time conditions - using new method and equipment.
7
PL
Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.
EN
Hazards connected with cars knocking down people are the most serious because of their consequences. An effective means of increasing pedestrians’ safety on roads is to improve their visibility. This can be achieved if they use high-visibility warning clothing. Such clothing can be used not only by workers (rescue services, maintenance staff) but also in non professional activities — by adults and children. The main task of the clothing is to provide a visual signal that its user is on the road, under any light conditions by day and in the dark under illumination from vehicles’ headlights or street lights. The article presents basic requirements for constructing high-visibility warning clothing and photometric properties of used materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.