Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mata aerożelowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft firmy Aspen Aerogels (USA). Obiektem badań były cztery próbki: a) warstwa maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwie warstwy maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzy warstwy o łącznej grubości 30 mm, d) czterech warstw o łącznej grubości 40 mm. Pomiary wykonano w zakresie temp. od około 0oC do około 50oC Wyniki badań k w funkcji grubości próbki l oraz w funkcji temp. T porównano z takimi samymi badaniami wykonanymi w ostatnich latach przez autorów dla styropianu białego w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropianu grafitowego firmy Arbet (Austria) [3-6].
EN
The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) were presented. Measurements were made for four samples: a) layer of aerogel blanket with a thickness of 10 mm, b) two layers of blanket with a total thickness of 20 mm, c) three layers with a total thickness of 30 mm, d) four layers with a total thickness of 40 mm. The measurements were carried out in the temperature range from about 0oC to about 50oC. Thermal conductivity test results as a function of sample thickness k(l) and in function of temperature k(T) were compared with the same tests made in recent years by the authors for Polystyrene in Dots manufactured by Termoorganika (Poland) and Styrofoam Graphite manufactured by Arbet (Austria) [2-6].
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space- Loft firmy Aspen Aerogels (USA) w zakresie temp. od około 100°C do około 200°C. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 300HT przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Pomiary k(T) wykonano dla czterech próbek: a) warstwy maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwóch warstw maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzech warstw o łącznej grubości 30 mm, d) czterech warstw o łącznej grubości 40 mm. Praca jest kontynuacją [9], w której przedstawiono wyniki k(T) dla tej samej maty w zakresie temp. od około 0°C do około 50°C. Wyniki badań k(T) porównano z takimi samymi badaniami wykonanymi przez autorów dla maty ceramicznej Superwool Blanket 607 firmy Thermal Ceramics (ZAMAC - filia w Polsce).
EN
The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) in the temperature range from about 100°C to about 200°C were presented. The tests were performed on a Fox 300HT plate apparatus at the black and shiny edges of the sample. Measurements were made for four samples: a) layer of aerogel blanket with a thickness of 10 mm, b) two layers of blanket with a total thickness of 20 mm, c) three layers with a total thickness of 30 mm, d) four layers with a total thickness of 40 mm. The work is a continuation [9], in which the results k(T) for the same mat in the temperature range from about 0°C to about 50°C are presented. The results of k(T) tests were compared with the same tests performed by the authors for the Superwool Blanket 607 ceramic mat by Thermal Ceramics (ZAMAC - branch in Poland).
EN
Among the variety of products for thermal insulation in industry the aerogel blankets have received significant attention because of their unique properties and wide range of applications. This paper presents the basic properties, fields of application and results of experimental study of Pyrogel XT, which is a type of high temperature aerogel blanket. It is formed of silica aerogel and reinforced with glass fiber batting. In comparison with traditional insulating materials Pyrogel XT is much more efficient thermal insulation with wide temperature range of application (-40÷650ºC). It also has the lowest thermal conductivity of any known solid material. Experimental investigation of thermophysical properties of Pyrogel XT was carried out by using traditional and modern research methods. The traditional method utilized a simplified single-plate Poensgen apparatus. The modern approach was performed on a UnithermTM model 2022 thermal conductivity instrument which uses a guarded heat flow meter method according to ASTM E1530 standard. Results obtained from both devices were compared and analyzed.
PL
Spośród wielu wyrobów termoizolacyjnych stosowanych w przemyśle maty aerożelowe zyskują duże zainteresowanie ze względu na wyjątkowe właściwości oraz szeroki zakres zastosowań. W pracy zaprezentowano właściwości, obszary zastosowań i wyniki eksperymentalnych badań cieplnych maty aerożelowej Pyrogel XT, będącej nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym. Badany materiał jest złożony z aerożelu krzemowego wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego. W porównaniu do tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych Pyrogel XT odznacza się szczególnymi właściwościami, do których należy najniższa, spośród wszystkich dostępnych termoizolacji przemysłowych, wartość współczynnika przewodzenia ciepła przy jednocześnie szerokim temperaturowym zakresie stosowania (-40ºC÷650ºC). Pyrogel XT posiada również najniższy współczynnik przewodzenia ciepła spośród znanych ciał stałych. Badania eksperymentalne właściwości termofizycznych aerożelu Pyrogel XT przeprowadzono metoda tradycyjną oraz metodami nowoczesnymi. Do badań tradycyjnych wykorzystano uproszczony jednopłytowy aparat Poensgena. W badaniach metodą nowoczesną wykorzystano stanowisko badawcze UnithermTM 2022 wyposażone w miernik przepływu strumienia ciepła pracujący zgodnie z normą ASTM E1530. Wyniki uzyskane z obu urządzeń porównano i poddano analizie.
PL
Autor przybliża w tekście zagadnienia dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Opisuje nowe technologie, tj. aerożele krzemowe i panele próżniowe VIP. Artykuł zilustrowany jest licznymi rysunkami.
EN
The author looks new technologies, namely silicon airgels krzemowe and VIP vacuum panels. Numerous drawings are attached.
5
Content available remote Aerożele krzemionkowe jako komponent nowoczesnych izolacji cieplnych
PL
W artykule przestawiono sposoby otrzymywania aerożeli krzemionkowych oraz właściwości izolacyjne granulatów i mat aerożelowych. Na podstawie badań szczegółowo opisano wymianę ciepła w strukturze aerożeli oraz czynniki, które wpływają na niską wartość współczynnika [lambda] i mogą być decydujące w próbach dalszego zmniejszania jego wartości. Wyjaśniono również kryteria zastosowania granulatów i mat aerożelowych w budownictwie.
EN
The article presents the ways of producing silica aerogels, as well as the insulating properties of aerogel granulates and mats. On the basis of research, the paper describes in detail the heat exchange in the aerogel structure, as well as the factors which influence the low value of the coefficient [lambda] and might play crucial role in attempting to further lower its value. The criteria of aerogel granulates and mats application in the construction industry have also been explained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.