Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lungs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W analizie zdjęć rentgenowskich częstym problemem jest wykrycie zmian guzkowych. Celem badań jest taka modyfikacja obrazu, aby uwidocznić zmiany patologiczne na obrazie RTG. Pierwszym etapem było wykorzystanie operacji otwarcia na danym obrazie rentgenowskim. Następnie obraz poddano operacji wyrównania histogramu o wartości skalarnej 0,5. Histogram to wykres liczby występowania danych punktów szarości w obrazie. Odpowiednia modyfikacja tych punktów pozwala na poprawienie jakości obrazu. Kolejny etap to zastosowanie segmentacji na danym fragmencie płuca oraz utworzenie przestrzeni trójwymiarowej na obrazie. Badania przeprowadzono we współpracy z lekarzem radiologiem specjalizującym się w chorobach płuc. Uzyskane zbiory danych były oceniane pod względem wielkości zmian i ich liczności oraz umiejscowienia.
EN
Detection of nodular changes is a common problem in X-ray imaging analysis. The research aims to modify the images in order to visualize pathological changes on the X-ray image. The first stage of the research was applying the opening operation on given X-ray image. Subsequently, the even operation which regarded the histogram with scalar value of 0.5, was performed. Histogram can be defined as graph informing how frequently given points of given gray level, occur in the image. A proper modification of these points enables to improve the image quality. Another stage included segmentation and the creation of three-dimensional space of the image. Research was conducted in cooperation with radiologist, specialist in the field of lung diseases. Obtained dataset was assessed in terms of size of pathological spots and their locations.
EN
The paper presents a description of functioning of a platform supporting the detection of obstructive diseases in the respiratory system education process. A 16-parameter model of the respiratory system simulated in the MATLAB/Simulink environment was set in the role of the tested patient. It has been linked to the control layer, developed in the LabVIEW environment, using the SIT library (Simulation Interface Toolkit). This layer is responsible for the modification of the model's parameters and the generation of the results of the respiratory impedance measurements using forced oscillation method. The application is a solution that provides a lot of flexibility in the education of students studying courses related to biomedical engineering and health sciences, and can easily be implemented to work as a problem-oriented e-learning solution.
PL
W publikacji zaprezentowano działanie platformy wspomagającej edukację w zakresie wykrywania chorób obturacyjnych układu oddechowego. Rolę badanego pacjenta pełni 16-elementowy model układu oddechowego, symulowany w środowisku MATLAB/Simulink. Został on połączony z warstwą sterowania, wykonaną w środowisku LabVIEW, przy pomocy biblioteki SIT (Simulation Interface Toolkit). Warstwa ta odpowiada za modyfikację parametrów modelu oraz generowanie wyników pomiaru impedancji układu oddechowego za pomocą oscylacji wymuszonych. Wykonana aplikacja jest rozwiązaniem zapewniającym dużą elastyczność w kształceniu studentów związanych inżynierią biomedyczną i naukami o zdrowiu i bardzo łatwo może być wdrożona do pracy jako rozwiązanie e-learningowe, zorientowane problemowo.
3
Content available remote The respirator as a user of virtual lungs
EN
The virtual respiratory system (VRS) is proposed for testing physical respirators, new methods of ventilatory support, and scientific hypotheses. VRS may be also helpful in students education and staff training. Method: VRS simulates the relationship between the air flow and the pressure. The main features of the model are: separation of the lungs and the chest, division of the lungs into five lobes, closing bronchi, gravity influence. Real-to-virtual converter is based on the gas flow source, which is controlled by the calculated value of the air flow that should exist, for the measured pressure being the VRS input. Results: several phenomena are discussed, e.g. the influence of compliance nonlinearity and resistance changeability on ventilation, the CPAP efficiency, differences in lobes ventilation, breathing frequency determination.
EN
In the paper influence of different artificial ventilation modes (pressure-controlled, volume-controlled with constant and with decelerating flow, and power-controlled, i.e. adaptive) on chosen respiratory parameters (peak and mean pressure in lungs, peak gas flow, distribution of lungs ventilation) were analyzed in cases of permanent and sudden obstruction. The comparison has proved that the adaptive mode generally has some advantages over routinely used ventilatory modes, if influence on all the respiratory parameters together is taken into account: all the parameters achieve moderate values for the adaptive mode, while at least one parameter achieves a big value for each other mode. Thus, the adaptive mode causes the smallest total health hazard.
PL
Narzędzia charakterystyczne dla inżynierii chemicznej w podejściu do modelowania złożonych zjawisk przyrody, zostały wykorzystane dla modelowania procesów transportowych w płucach. Przedstawiono mechanikę oddychania, strukturę przepływu powietrza w układzie oddechowym oraz depozycję cząstek aerozolowych, celem oceny skuteczności dostarczania leku inhalacyjnego. Omówiono również mechanizmy obronne układu oddechowego (usuwanie depozytów z układu oddechowego) oraz przedstawiono ilościowy opis procesu. W końcowej części pracy opisano proces transportu tlenu z zewnętrznej atmosfery do układu krwionośnego.
EN
The tools characteristic for chemical engineering approach for modelling of complex phenomena of nature, were used for analysis of transport processes in the human lungs. Mechanics of breathing, air flow structure in the respiratory system and aerosol particle deposition for drug delivery via inhalation is presented. The defence mechanism for removal of deposits from the respiratory system and their quantitative analysis is formulated. Finally, transport of oxygen from the external atmosphere into the blood system is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.