Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land art
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The shaping of land forms brings significant cultural values to landscape architecture and it has been stimulating unconventional solutions and innovations for centuries – if only in terms of construction technology and their protection and maintenance. Man-made slopes, terraces, ramparts, mounds, embankments or pits are recognizable artifacts, some of which are at the same time archetypes. The aim of the article is to present a short review of the use of earthen forms in landscape design, as well as to define how their genesis has changed over the centuries, from symbolic values to such motivations as ecology, recycling or reclamation of post-industrial areas.
PL
Kształtowanie form ziemnych wnosi do architektury krajobrazu istotne wartości kulturowe i od wieków motywuje do niestandardowych rozwiązań oraz innowacji - chociażby pod względem technologii budowy oraz ich zabezpieczenia i utrzymywania. Modelowane przez człowieka skarpy, tarasy, nasypy, kopce, wały czy doły są rozpoznawalnymi artefaktami, z których część stanowi jednocześnie swoiste archetypy. Artykuł ma na celu zaprezentowanie krótkiego przeglądu stosowania form ziemnych w projektowaniu krajobrazu, a także określenie, w jaki sposób geneza ich powstawania ulegała przemianom na przestrzeni wieków, począwszy od wartości symbolicznych aż po takie motywacje jak ekologia, recykling czy rekultywacja terenów postindustrialnych.
2
Content available remote Formy ziemne w kompozycji współczesnych parków miejskich
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w architekturze krajobrazu zaobserwować można tendencję do wprowadzania w przestrzeń publiczną artystycznych form ziemnych, tzw. earthworks. Nowe idee, których korzenie sięgają już prehistorii, mają bliski związek z artystycznym nurtem land artu. Niniejsza praca to próba określenia przyczyn stosowania wyrazistej rzeźby terenu, jako istotnego czynnika kompozycyjnego we współczesnych parkach, na przykładzie obiektów europejskich i amerykańskich.
EN
Over the past few decades in landscape architecture the new trend can be observed – putting artistic earthworks into public space. New ideas, whose roots date back to prehistoric times, have a close relationship with the artistic mainstream of land art. This paper is an attempt to determine the reasons for the use of expressive terrain as an essential factor in modern parks compositions, for example European and American facilities.
PL
Jednym z rezultatów powojennego ruchu ekologicznego było rozwinięcie się nowego prądu, nazywanego sztuką ziemi (land art). Zwrot sztuki ku naturze był szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych już od połowy lat 60. XX w.
4
Content available remote Efemeryczny Park Górnośląski - nowy wymiar nieużytków miejskich
PL
Duży obszar aglomeracji miejskiej Katowic można zagospodarować, wspomagając lokalny system przyrodniczy w formie tymczasowych obiektów. Można to uzyskać za pomocą form typu Land Art. Mogą mieć formę wzorów wyrzeźbionych w gruncie, układów roślinnych i instalacji plastycznych. Podobny wyraz artystyczny mogą mieć też tereny obsiane mieszankami roślin. W artykule podkreślono istotną rolę rodzimej roślinności. Sieć tymczasowo zagospodarowanych obszarów, ukształtowanych estetycznie i wspomagających system przyrodniczy dzięki zastosowaniu roślin rodzimych, wzmagającemu ich naturalna sukcesję nazwano Górnośląskim Parkiem Efemerycznym.
EN
A large area of the Katowice agglomeration can be developed, supporting nature system in a way of temporary objects. This can be achieved by means of the Land Art forms. They could be patterns shaped on the ground, made with the use of plants and installations, at the untouched background of landscape. They could be implemented as meadows with mixed plants. The important role of native plants is highly emphasized there. A complex of temporary, developed areas, aesthetically shaped and supporting the nature system due to the use of native plants, enhancing their natural succession was called the Upper Silesian Ephemeral Park.
PL
Poszukiwanie ekonomicznie, a jednocześnie estetycznie akceptowalnych form przestrzennych dla zwałowisk staje się koniecznością. Przykłady estetycznego formowania zwałowisk w województwie śląskim stają się przyczynkiem dyskusji nad możliwością upowszechnienia tych tendencji. Wskazywane są też różnorodne pozytywne przykłady kształtowania przestrzeni otwartych na świecie, które jednocześnie są możliwe do zastosowania w stosunku do zwałowisk.
EN
Creating spoil heaps with parallel acceptable economical and aesthetic features is becoming necessary. Examples of aesthetically designed spoil heaps at Silesian region contribute to discussion on possibility of popularisation of such approach. There are added some positive examples of designed open spaces from the world, which are easy to implement to process of spoil heaps construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.