Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadź odlewnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zastosowanie do wyłożenia kadzi odlewniczych materiałów monolitycznych stwarza szansę wydłużenia ich trwałości poprzez dobór tworzywa o wysokich własnościach odpornościowych i wyeliminowanie spoin obecnych przy zastosowaniu tradycyjnego wyłożenia z kształtek wypalanych. W artykule przedstawiono wyniki badań próbek samolejnego betonu ogniotrwałego o różnej zawartości kruszywa, mikropyłów i cementu glinowego. Do upłynnienia mieszanki betonowej zastosowano dwa rodzaje upłynniaczy. Oznaczono rozpływ mieszanek betonowych oraz własności fizyczne, mechaniczne, termiczne i odporność na wstrząs cieplny surowych, wysuszonych i wypalonych próbek. Z betonu o najlepszych własnościach wykonano wyłożenie ogniotrwałe kadzi o pojemności 1 Mg w dwóch odlewniach. Próby przemysłowe wykazały wysoką trwałość opracowanego betonu samolejnego w warunkach pracy kadzi odlewniczej.
EN
Application of monolithic materials for ladle linings creates an opportunity to increase their durability by selecting materials with high resistance properties and eliminating the joints present in traditional linings made of fired bricks. In this article the results of investigations into self-flow castables with different contents of aggregates, fines and alumina cement have been presented. To disperse the castables mix, two types of dispersant were used. Free flow of castables mix as well as the physical, mechanical, thermal properties and thermal shock resistance of green, dried and fired samples were evaluated. The castable with the best properties was selected for installation in the refractory linings of ladles with a capacity of 1 Mg in two foundries. Industrial tests revealed high durability of the developed self-flow castable in the operating conditions of the ladle.
PL
Wytwarzaniu elementów maszyn metodą odlewniczą towarzyszy wiele procesów cieplnych jak: topienie metalu, podgrzewania form, suszenie rdzeni, podgrzewanie kadzi odlewniczych i transportowych. Wszystkie procesy ze względów technologicznych wymagają utrzymywania wysokiej temperatury spalin, co skutkuje wysokimi stratami kominowymi. Dlatego racjonalne zarządzanie ciepłem oraz stosowanie nowoczesnych energooszczędnych maszyn i urządzeń jest niezbędne. Niektóre urządzenia z omawianej grupy, z uwagi na niespotykane marnotrawstwo energii, nazywane są często przez załogę odlewni "urządzeniami do spalania gazu".
3
Content available remote Regresní modely dĕjů při prodmýchávání oceli v licí pánvi
PL
W pracy podano fizyczne i cybernetyczne sposoby poszukiwania modelu aproksymacyjno-regresywnego kadzi odlewniczej w trakcie przedmuchiwania stali gazem obojętnym. Podejście fizyczne umożliwia stworzenie modelu matematycznego procesu w postaci tak zwanej "białej skrzynki", w której podano strukturę i parametry modelu. Podejście cybernetyczne uwzględnia mierzone wejście i wyjście (tak zwana czarna skrzynka), jak również warunki dodatkowe (tak zwana szara skrzynka). Modele te znane są pod nazwą modeli empirycznych. Niniejszy artykuł prezentuje i porównuje cztery modele - model fizyczny oraz trzy modele empiryczne.
EN
The paper describes the physical and cybernetic approach to the task of looking for an appropriate approximation-regression model of the measured standardised concentration of the tracer at a scale physical model of the casting ladle when blasting the steel by inert gas. The physical approach allows assembling an adequate mathematical model of the processes in the shape of a so-called white box, where the structure (and the parameters) of the model are known. The cybernetic approach only draws on the measured inputs and outputs (so-called black box) as well as any additional conditions (so-called grey box) and the structure of the model is chosen according to them. These models are referred to as empirical models. The paper presents and compares four models - a physically adequate one and three empirical ones.
4
Content available remote Metody argonowania stali w małych kadziach a czystość staliwa
PL
Badania własne omawiają wyniki zawartości (tlenu, azotu) po argonowaniu stali w kadziach o pojemności 6 ton. Analizę przeprowadzono dla dwu różnych metod argonowania: przez dno w kadzi i po wprowadzeniu lancy od góry. Wykazano, że zastosowanie jednej z tych metod generalnie prowadzi do zmniejszenia stężenia tlenu jeżeli jego wyjściowa zawartość jest wyższa od 45 ppm. Efekty zmniejszenia azotu są bardziej zróżnicowane.
EN
The author’s own studies discuss the results of measurement of the gas content in steel (oxygen, nitrogen) after argon treatment in ladles of 6 ton capacity. The analysis was made for two different techniques of argon injection, i.e. through a plug in the ladle bottom and through a lance introduced from the ladle top. It has been proved that, generally, the application of any of these two techniques reduces the concentration of oxygen if its starting content is higher than 45 ppm. The effect of argon treatment on nitrogen reduction is more complex.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.