Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interview
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The aim of the conducted research was to assess how the elderly viewed the functioning of public transport, with Łódź, a large city in Poland, as the example. The data presented in the article originates from research of 400 inhabitants aged 60+ was conducted in the district of Bałuty in Łódź at the turn of November and December 2018. On the basis of the questionnaire survey (which contained questions concerning the use of local public transport by the over 60s for daily journeys and was accomplished by CAPI and MOBI methods) it was found that the over 60s have quite a high opinion of the offer of the municipal transport company MPK (they hardly ever use services of other carriers). As for the means of public transport, the tram is rated slightly higher compared to the bus. The results of the research enable the proposal of general recommendations for the transport policy in Łódź. This policy should be focused to a larger degree on: shortening the waiting time and, consequently, increasing the frequency of connections and punctuality, while continuing to provide high travel comfort, increasing the level of accessibility to stops and enhancing the clarity of information with regard to fare prices and exemptions.
EN
All methods of data collection from the primary sources in marketing research can be devided into survey methods (direct and indirect), non-survey methods, and experiments. Internet is used in each of these groups of methods – more or less broadly – as a way of access to the primary sources of information. The dominant primary sources are personal ones. Internet is hardly used with respect to material sources. For the most part it may be applied with the indirect survey methods. The main methods involving the use of internet are as follows: the internet survey, internet interview, panel methods, internet group interviews, and the etnographic internet research. The group of indirect survey methods has been enriched with text-based telephne survey method during the last several years. It is possible to place the questionnaire on the monitor of mobile phones which is usually connected with internet. Internet is also more and more often used in delphi method in order to quicker and cheaper communication with groups of experts. These advantages has been contributed to more intensive using of internet in panel research. This method facilitates the bearing of large and stable groups of respondents, mainly in households. The level of internet usage in different versions of heuristic methods is still rising. The groups of participants taking part in this method are called virtual teams.
PL
Wszystkie metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych dzieli się na metody sondażowe (pośrednie i bezpośrednie), metody pozasondażowe oraz metody eksperymentu. W każdej z tych grup metod stosuje się – w mniejszym lub większym zakresie – Internet jako drogę dostępu do pierwotnych źródeł informacji. Głównymi źródłami są źródła osobowe. Internet rzadko jest wykorzystywany do źródeł rzeczowych. W największym stopniu Internet znalazł zastosowanie w pośrednich metodach sondażowych. Głównymi metodami, w których Internet jest wykorzystywany są: ankieta internetowa, wywiad internetowy, grupowe wywiady intrenetowe oraz internetowe badania etnograficzne. W ostatnich latach grupa metod ankietowych powiększyła się o metodę ankiety telefonicznej komórkowej. Kwestionariusz ankietowy można zamieścić na monitorze aparatu komórkowego, który jest zwykle przyłączony do sieci internetowej. Sieć ta jest także coraz częściej wykorzystywana w metodzie delfickiej w celu szybszej i tańszej komunikacji z grupami ekspertów. Zalety te przyczyniły się do szerszego zastosowania Internetu w badaniach panelowych. Metoda ta ułatwia utrzymanie bardzo dużych grup stałych respondentów, głównie w ramach gospodarstw domowych. Stopień wykorzystania Internetu stale rośnie w różnych wersjach metod heurystycznych. Grupy uczestników biorące w nich udział nazywane są zespołami wirtualnymi.
PL
Z Agnieszką Żulewską, aktorką rozmawia Katarzyna Błachowicz.
4
Content available Wygramy technologią
PL
Wywiad z Piotrem Kledzikiem, prezesem zarządu PORR Polska Infrastructure SA.
EN
Interview with Piotr Kledzik, CEO of PORR Polska Infrastructure SA.
5
Content available Tunel drogowy pod Martwą Wisłą Budową Roku 2015!
PL
Wywiad z Ryszardem Trykosko, prezesem zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o..
EN
Interview with Ryszard Trykosko, CEO of Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
6
Content available Szukajmy Stasziców naszych czasów
PL
17–19 lutego 2016 r. odbyła się, zorganizowana przez Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) wraz z Kieleckim Towarzystwem Naukowym (KTN), konferencja 200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, której celem było uhonorowanie 200-lecia powołania w Królestwie Polskim, staraniem Stanisława Staszica, Dyrekcji Górniczej, a przy niej Szkoły Akademiczno-Górniczej. Jubileusz był doskonałą okazją do spotkania ponad 120 osób, dla których rozwój przemysłu wydobywczego jest priorytetem. O randze polityki surowcowej dawniej, dziś i jutro z ALEKSANDREM KABZIŃSKIM, prezesem zarządu PZPK, rozmawia MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA
EN
Interview with Aleksander Kabziński, the President of the Polish Association of Producers of Aggregate.
PL
Wywiad z Piotrem Przyborowskim, prezesem zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
EN
Interview with Piotr Przyborowski, Ceo of LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
8
Content available Stabilizacja na rynku kruszyw
PL
O polskim rynku kruszyw w 2015 r. oraz perspektywach jego rozwoju rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, oraz Aleksandrem Kabzińskim, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
EN
We talk about the Polish market for aggregates in 2015 and its development prospects with Professor Eng. Wiesław Kozioł, Institute of Mechanised Construction and Rock Mining and the AGH University of Science and Technology, Professor Stefan Góralczyk, Director of the Institute of Mechanised Construction and Rock Mining, and Eng. Aleksander Kabziński, President of the Polish Association of Producers of Aggregate.
9
Content available Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym
PL
Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Sternikiem z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.
EN
Interview with Krzysztof Sternik, PhD. Eng., of the Department of Geotechnics and Roads at the Silesian University of Technology.
10
Content available Podążać drogą stałego rozwoju
PL
Wywiad z Witoldem Rogalskim, prezesem zarządu Subaru Import Polska Sp. z o.o.
EN
Interview with Witold Rogalski, president of the board of directors of Subaru Import Polska Sp. z o.o.
11
Content available Nowe możliwości technologii bezwykopowych
PL
VII edycja międzynarodowej konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016 jak zwykle była doskonałą okazją do spotkania wszystkich zainteresowanych tą tematyką stron – przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, sektora drogowego, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych. Mimo napiętego programu konferencji udało nam się porozmawiać o najnowszych rozwiązaniach i trendach w technologiach bezwykopowej budowy sieci podziemnych z jedną z prelegentek, dr inż. Agatą Zwierzchowską, ekspertem Politechniki Świętokrzyskiej. Rozmowę przeprowadziła Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
EN
Interview with Dr. Eng. Agata Zwierzchowska, expert at Kielce University of Technology.
12
Content available Jak powstaje S7
PL
Wywiad z Bartoszem Alejskim, dyrektorem kontraktu Budimeksu SA.
EN
Interview with Bartosz Alejski, contract director at Budimex SA.
13
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Michałem Topolnickim, starszym doradcą technicznym dywizji EMEA Keller Holding GmbH.
EN
Interview with Professor Dr. Eng. Michał Topolnicki, senior technical adviser of EMEA division of Keller Holding GmbH.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
EN
Interview with professor Dr. Eng. Andrzej Kuliczkowski, president of the Polish Foundation for Trenchless Technology.
15
Content available Dobry rok dla STRABAG
PL
Wywiad z Alfredem Watzlem i Wojciechem Trojanowskim, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Alfred Watzl and Wojciech Trojanowski, members of the Management Board of STRABAG Sp. z o.o.
16
Content available Dobry – lepszy – beton
PL
Wywiad z Maciejem Marciniakiem, prezesem zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o..
EN
Interview with Maciej Marciniak, CEO of Górażdże Beton Sp. z o.o..
17
Content available Dobre drogi to nasza narodowa misja
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Janem Deją, dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.
EN
Interview with Jan Deja, Prof. PhD. Eng., director of the Office of Cement Manufactures’ Association.
18
Content available Dedykowane ścieżki rowerowe
PL
Rozmowa z CERI WOOLSGROVEM, który odpowiada za sprawy kształtowania polityki w Europejskiej Federacji Rowerzystów (ECF).
PL
ICE Kraków (International Conferences and Entertainment Kraków) to wizytówka miasta. Ten nowoczesny obiekt powstał po siedmiu latach prac projektowych i trwającej trzy i pół roku budowie, która ruszyła w październiku 2010 r. Do lipca 2011 r. zakończono jej I etap – głęboką na 16 m ścianę szczelinową, stanowiącą zewnętrzną ścianę konstrukcyjną obiektu i jednocześnie zabezpieczającą przed naporem wód gruntowych. We wrześniu 2011 r. rozpoczęto prace II etapu inwestycji, których generalnym wykonawcą było polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.
EN
ICE Kraków (International Conferences and Entertainment Kraków) is a showcase of the city. This state-of- the-art facility was built after seven years of design work, and after three and a half years of construction work which started in October 2010. By July 2011, its first stage was completed - a 16-m deep slurry wall constituting the outer structural wall of the building while protecting it from the pressure of groundwater. In September 2011, the work on the second stage of project began, the general contractor of which was the Polish-Spanish consortium of Budimex SA and Ferrovial Agroman SA.
PL
O projektowaniu koncepcyjnym mostów, problemach estetyki obiektów mostowych i kulisach pracy projektanta w rozmowie z Marleną Machurą mówi dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.