Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotouristic objects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aim of this paper is presentation of the most characteristic outcrops/geological monuments, which occur in Szczawnica spa vicinity and are perfect geotouristic objects. These objects are presented with short geological/geomorphological remarks about their origin, development and significance in natural sciences. They provide the excellent inanimate natural monuments (geotourist trail in Pieniny Mountains from Szczawnica to Červený Kláštor, Palenica Mountain, Zawiasy area, Bryjarka Mountain, Jarmuta Mountain and Zaskalnik Waterfall), which can be used for better understanding of the history of our Earth and numerous geological processes, which „sculptured” its surface, especially very complicated geological story of the Pieniny Klippen Belt.
PL
Rudy darniowe na terenie Polski wykorzystywano w przeszłości przede wszystkim do celów metalurgicznych oraz jako sorbenty do odsiarczania gazów przemysłowych. Mniej znane jest wykorzystanie ich kawałkowych odmian do celów budowlanych. Budowle wykonane z tego materiału mogą, ze względu na swoją wyjątkowość, pretendować na niektórych obszarach Polski do roli lokalnej atrakcji geoturystycznej.
EN
Bog iron ores in Poland were utilized mainly in metallurgy and as sorbents in desulphurization of industrial gases. Application of lump bog ores as a building material is less known. In some regions of Poland, the building structures made of bog ores may become, due to their uniqueness, a local tourist attraction.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych obiektów geoturystycznych Zagłębia Ruhry na przykładzie "Trasy kultury przemysłowej". Oceniono stopień zagospodarowania regionu pod względem turystycznym, zaproponowano wykorzystanie niemieckich doświadczeń w rewitalizacji terenów przemysłowych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
EN
In the paper there are presented chosen geotourist objects of Ruhr Basin exemplified on the "Route of industrial culture". The tourist infrastructure of the region is described, the way of using German experiences in revitalization of industrial areas in Upper Silesia Coal Basin is proposed.
PL
W artykule przedstawiono walory geoturystyczne wybranych obiektów Trypolitanii, północno-zachodniej krainy Libii. Do obiektów zasługujących na szczególną uwagę należą: ruiny antycznych miast Sabratha i Leptis Magna, podziemne domy Troglodytów i skalistą pustynię w Gharyan oraz wybrane obiekty Trypolisu- Museum Jamahiriya, Czerwony Pałac, Medynę z Łukiem Marka Aureliusza i licznymi meczetami, w tym z XIX-wiecznym Meczetem Gurgi.
EN
Geoturistic valors of selected objects of Trypolitania, NW region of Libia were presented in this article. The most special objects of this area are: antigue cities Sabratha and Leptis Magna, underground Troglodite houses and Rock Desert in Gharyan and selected object in Tripoli- Jamahiriya Museum, Red Castle and Medina with Arch of Marcus Aurelius and lots of Mosques including Gurgi Mosque.
PL
W artykule przedstawiono wybrane atrakcje geoturystyczne południowo-zachodniej części największego stanu Australii - Australii Zachodniej. Zaprezentowano atrakcje geoturystyczne z rejonu Kalgoorlie-Boulder, Parku Narodowego Cape Le Grand, Parku Narodowego Walpole-Nornalup oraz rejonu Augusta Margaret River, oceniając równocześnie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, logistyki i promocji tych atrakcji geoturystycznych.
EN
The paper presents the main geotouristic attractions of the southwest part of the biggest state in Australia - Western Australia (WA). In the article geotouristic attractions from Kalgoolie-Boulder area, Cape Le Grand National Park, Walpole-Nornalup National Park and Augusta Margaret River region are presented in connection with the management, logistic and promotions of geotouristic objects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.