Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fabric drape
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aspect of this research was to predict the drape parameters and describe clearly the drape phenomenon using fuzzy logic method. Forecasting features allow manufacturers to save time and improve their productivity. The bending rigidity, (in warp, weft, and skew direction), shear rigidity, and weight of fabric samples were used as the key input variables for the model, whereas drape coefficient, drape distance ratio, folds depth index, and node number were used as output/response variables. The results show that changing the values of fabric parameters significantly affected the fabric drape and a representative correlation values were found between the experimental values and those calculated by the fuzzy system.
EN
This paper presents research into simulating parameters effects on 3D garment drape simulations with the aim of examining influential parameters regarding the accuracies of the appearances of virtual garments. The effects on the modified appearances of 3D virtual garments due to the simulated parameters, i.e. the solver setting, soft bending and resolution were investigated. Drape simulations of fabrics and garments were analysed by using the OptiTex 3D commercial CAD system for different fabrics, of which low-stress mechanical properties were measured by using the FAST measuring system and drape parameters by a Cusic Drape Tester. A comparison between the orthogonal projections of the real and virtual fabric drapes based on the Cusic method was performed and between the appearances and dimensions of the real and 3D virtual garments. The simulation parameters observed influence drape simulations of the 3D virtual fabrics and 3D garments depending on the fabric properties and pattern piece sizes. The results reveal that there is still a fundamental problem regarding the introduction of real fabric physical and seam properties during garment drape simulation. Therefore further consistent studies are needed for resolving limitations in this area on the synergistic effects of simulation parameters on 3D garment drape simulation.
PL
Praca prezentuje badania symulacji efektów parametrów przestrzennej układalności ubioru i ich symulacji w celu sprawdzenia oddziaływania parametrów i dokładności uzyskanych wyników dla wirtualnych ubiorów w stosunku do rzeczywistych ubiorów. Badano układalność zarówno ubiorów jak i tkanin za pomocą komercyjnego systemu CAD OptiTex 3D. Parametry mechaniczne tkanin przy małych obciążeniach badano stosując system FAST, a parametry układalności za pomocą Cusic Drape Meter. Porównanie układalności pomiędzy ortogonalnymi rzutami rzeczywistych i wirtualnych tkanin przeprowadzono w oparciu o metodę Cusic. Wyniki badań wykazały, że w dalszym ciągu istnieje podstawowy problem odpowiedniej symulacji wszystkich realnych właściwości tkanin oraz ubiorów, w tym zastosowanych szwów.
EN
The relationship between fabric drape, low stress mechanical properties and finishing processes is relatively complex. This paper demonstrates the possibility of using artificial neural networks to identify the fabric drape of woollen fabrics treated with different dry finishing processes (stenter, decatising, superfinish, formula, KADE strong/weak - autoclave decatizing). The mechanical and surface properties of woollen fabrics were measured by both the KES-FB and FAST systems, and then the results obtained were applied to artiicial neural network (ANN) modelling. ANN models were compared by verifying the Mean Square Error (MSE) and Correlation coefficient (R-value). The results indicated that each model is capable of making quantitatively accurate drape behaviour predictions for wool fabrics (Rmin = 0.92, MSEmin = 0).
PL
Związek pomiędzy układalnością tkaniny, właściwościami mechanicznymi przy niskich naprężeniach a procesami wykańczalniczymi jest stosunkowo skomplikowany. Artykuł ten wskazuje na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji układalności tkanin wełnianych poddanych procesom suchego wykańczania. Właściwości mechaniczne i powierzchniowe wełnianych tkanin zmierzono za pomocą KES-FB i FAST, a następnie otrzymane wyniki wprowadzono do sztucznej sieci neuronowej (ANN). Modele ANN porównano przez weryfikację blędu średniokwadratowego i współczynnika korelacji. Wyniki wykazały, że każdy model może być wykorzystany do utworzenia ilościowo dokładnych prognoz układalności dla tkanin wełnianych.
EN
A new method for predicting correlation between fabric parameters and the drape is developed. This method utilises a Principal Component Analysis (PCA) of intercorrelated influencing parameters (bending rigidity, weight, thickness) and the drape parameters (drape coefficient and the node number). This paper describes the PCA procedure and presents the similarities and contrasts between variables.
5
Content available remote Some Aspects of Fabric Drape
EN
Drape is one of the important factors influencing the aesthetics and functionality of fabrics. Therefore, investigation into drape parameters is important for analysing its behaviour. Drape parameters were investigated from different aspects using the Cusick Drape meter and Image Analyser. Firstly, the influence of time on the drape coefficient and number of folds was studied over 24 hours. Usually, drape is considered as a static, time-independent problem. However, this investigation shows that the drape coefficient of a fabric changes significantly over a longer time period. Furthermore, the comparison of drape parameters is shown using samples with two different diameters. The larger samples have smaller drape coefficient than those with smaller diameters, and their drape is less changeable over time. Basically, the three-dimensional fabric drape is not an independent fabric property, therefore, the connection between bending rigidity and drape coefficient was studied. The last aspect of this investigation was the repeatability of drape measurements, and the establish-ment of the required number of measurements for drape coefficient and fold numbers.
PL
Parametry układalności były badane przy użyciu przyrządu „Cusick Drape meter” oraz analizatora obrazu. Badano wpływ czasu na współczynnik układalności (WU) i liczbe fałd po 24 godzinach. Zazwyczaj układalonść rozpatruje się jako zjawisko niezależne od czasu. Jednakże nasze badania pokazują, że WU tkanin zmienia się znacznie po dłuższym czasie. Porównania WU dokonano przy użyciu próbek o dwóch średnicach. Większe próbki maja mniejszy WU od próbek o mniejszej średnicy, a ich układalność jest w mniejszym stopniu zmienna w czasie. Trójwymiarowa układalność tkanin nie jest właściwością niezależną, dlatego też rozpatrywano powiązanie pomiędzy sztywnością zginania a WU. Określono także powtarzalność pomiarów układalności oraz ustalenie wymaganej liczby pomiarów dla określenia WU i liczby fałd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.