Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ewolucja rzeźby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study is to reconstruct the development of landslide relief in the Kamienne Mountains (Central Sudetes, SW Poland) based on a DEM from LiDAR data. Analyses of relief and geological maps in ArcGIS 10.5 and of slope cross-sections in Surfer 14 allowed to distinguish different types of landslide relief, developed in latites and trachybasalts lying above claystones and mudstones. The types vary from small, poorly visible landslides to vast landslides with complex relief. They were interpreted as consecutive stages of geomorphic evolution of hillslope-valley topography of the study area. Two main schemes have been established which explain the development of landslide slopes in the Kamienne Mts: (1) upslope, from the base of the slope towards the mountain ridge and (2) downslope, beginning on the top of the mountain ridge. The direction of landslide development depends on the thickness of volcanic rocks in relation to underlying sedimentary rocks. When the latter appear only in the lowest part of the slope, landslides develop upslope. If sedimentary rocks dominate on the slope and volcanic rocks form only its uppermost part, landslides develop downslope. The results show that landsliding leads to significant modifications of relief of the study area, including complete degradation of mountain ridges.
PL
Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie i wstępne zaznajomienie z podstawami metody datowania opartego na izotopach kosmogenicznych, przegląd głównych kierunków badawczych realizowanych przy jej użyciu oraz omówienie aktualnego stanu badań w Polsce. Do najczęściej wykorzystywanych izotopów kosmogenicznych należą 3He, 10Be, 14C, 21Ne, 26Al oraz 36Cl, które znajdują szerokie zastosowanie w badaniach form rzeźby oraz rekonstrukcji procesów geologicznych. Dzięki temu umożliwiają systematyzację geochronologiczną dla późnego kenozoiku, co jest szczególnie ważne tam, gdzie tradycyjne metody badawcze okazują się niewystarczające. Metoda ta cechuje się szerokim potencjałem analitycznym umożliwiając m.in. datowanie wieku ekspozycji różnych form powierzchni terenu, określanie współczynników denudacji i erozji, czy też szczegółową rekonstrukcję chronologii zlodowaceń.
EN
The aim of this paper is to present a methodological introduction into cosmogenic radionuclides dating, summarizing the main research objectives, and an overview of the state of studies in Poland. Cosmogenic nuclides 3He, 10Be, 14C, 21Ne, 26Al and 36Cl are among the most common ones, being widely applied to analyses of geomorphological features and reconstructions of geological processes. Thereby they allow geochronological systematization of the Late Cenozoic, being of primary importance if traditional research methods fail. This approach has broad analytical potential for, i.e., dating of exposure history of different morphological features, estimation of denudation and erosion rates, as well as detailed reconstruction of glacial chronology.
EN
The paper concerns the Lower Vistula River valley relief development from the Late Glacial until the present, based on the author’s geological and geomorphological mapping of this area. Relations between the older (originating prior to the last glacial advance) foundations of the valley and deposition modes within its edges during the last glaciation are described. Particular attention has been paid to traces of dead-ice blocks which had a huge impact upon the development of glaciofluvial and glacial terraces during the Late Glacial. Description of the Vistula River floodplain that reflects a morphological effect of an increasing human impact upon natural environment, its development, landforms and sediment properties, are presented in detail. Their analysis leads to the conclusion that the present-day floodplain resembles partly an initial stage of the anastomosing rivers.
PL
Na podstawie szczegółowego kartowania geomorfologicznego i geologicznego przedstawiono uwagi o rozwoju rzeźby doliny dolnej Wisły od schyłku ostatniego glacjału do czasów dzisiejszych. Na podstawie badań sedymentologicznych osadów wysnuto tezę o silnym uwarunkowaniu ich depozycji od starszych założeń doliny widocznych już w sposobie depozycji osadów glacjolimnicznych ze schyłku ostatniego zlodowacenia. Szczególną uwagę zwrócono na rolę brył martwego lodu warunkujących rozwój tarasów fluwioglacjalnych i fluwialnych. Omówiono rozwój sedymentologiczny równiny zalewowej Wisły, będącej morfologicznym efektem coraz silniejszego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Wskazano na dużą stabilność koryta Wisły i pewne cechy osadów mogące świadczyć o inicjalnym stadium kształtowania się rzeki typu zbliżonego do anastomozującego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.