Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emergency power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono unikalny system zasilania awaryjnego opartego na sześciu zespołach prądotwórczych dużej mocy stanowiących element zasilania gwarantowanego dla potrzeb procesu technologicznego w jednej z największych polskich firm produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Zaprezentowany układ automatyki i sterowania pracą zespołów jest uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w Europie. Stopień trudności związany z realizacją tego zadania i koordynacją kilkudziesięciu firm pracujących przy tym projekcie należał do najwyższych w Polsce.
EN
The article presents a unique Emergency Power System based on six high-power generators which is dedicated for the needs of the technological process in one of the largest Polish heavy industry manufacturing companies. The presented automation and control system of six genset is regarded as one of the most technically advanced solutions in Europe. The degree of difficulty associated with the implementation of this task and coordination of dozens of companies working on this project belonged to the highest in Poland.
PL
W artykule omówiono kwestie emisji hałasu i odprowadzania ciepła podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych.
EN
The article discusses the problem of noise and heat dissipation during operation of power generator.
PL
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie nowoczesnych instytucji. Zasilanie awaryjne odgrywa ogromną rolę w współczesnej gospodarce. Szybki rozwój systemów IT, dla których chwilowa przerwa w dostawie energii powoduje utratę zysków na skutek braku ich funkcjonowania oraz rozwijająca się automatyzacji i robotyzacja przedsiębiorstw spowodowały znaczny rozwój systemów zasilania awaryjnego. Współcześnie systemy zasilania awaryjnego występują nie tylko w budynkach, w których konieczne jest montowanie układów zasilania awaryjnego: banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarna, obiekty wojskowe, ale również w większości firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. W artykule przestawiono informacje na temat zasilania awaryjnego oraz jego rolę w współczesnym świecie, przeanalizowano kategorie zasilania odbiorników energii elektrycznej.
EN
The security of electricity supply is one of the most crucial factors affecting the functioning of modern institutions. Emergency power supply plays a significant role in the modern economy. The rapid development of IT systems, for which even a momentary interruption in the energy supply causes loss of profits due to a lack of the system functioning, as well as developing automation and robotisation of enterprises have contributed to the improvement of emergency power supply systems. Nowadays, emergency power supply systems are present not only in the buildings where their installation is necessary like banks, information processing centres, hospitals, police stations, military objects but also in the majority of production, trading companies and trade. In the article information about emergency power supply and its role in the modern world as well as categories of electrical energy receivers are being presented and analysed.
PL
Efektywność energetyczna, skalowalność i odporność na awarie centrów przetwarzania danych zależą od wielu czynników, ale nie może być żadnych wątpliwości, że jednym z najważniejszych jest instalacja zasilania gwarantowanego (UPS). Istnieje jednak wieIe problemów związanych z projektowaniem instalacji UPS, która łączy sprawność : odpornością i skalowalnością. Artykuł ten przedstawia wyzwania i wyjaśnia, w jaki sposób można skutecznie i kosztowo efektywnie realizować założenia inwestora korzystając z najnowszych osiągnięć w technologii UPS.
PL
Jest oczywiste, że systemy zasilania gwarantowanego z wielu względów muszą być odporne na awarie. W pierwszej części cyklu poświęconego temu zagadnieniu autor zajmuje się uwarunkowaniami istniejącymi w projektowaniu między skalowalnością instalacji UPS a jej niezawodnością, rozbudową i możliwościami stosowania bypassów (systemy łączące rozproszone moduły bypassow z modułowymi zasilaczami UPS).
PL
W publikacji podstawowe informacje definiujące zasilacze UPS oraz sposoby obliczenia zapotrzebowania na ich moc czynną określane wzorami matematycznymi. W dalszej części tekstu o siłowniach telekomunikacyjnych, czyli zasilaczach stałoprądowych oraz o tandemach UPS, czyli zespołach prądotwórczych. Artykuł kończy przykład jak winno się matematycznie dobrać moc zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania przywołanych w tekście urządzeń i odbiorników prądu.
PL
Niejednokrotnie zastosowanie zasilania z dwóch niezależnych linii elektroenergetycznych jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. W niektórych przypadkach stanowi on jedyne źródło zasilania odbiorników elektrycznych. Na rynku dostępne są zespoły o mocach od kilku kVA do 6 MVA przeznaczone do różnych sposobów eksploatacji oraz do zabudowy w pomieszczeniu lub zabudowane w wolno stojącym kontenerze. Sposób eksploatacji zespołu prądotwórczego ma wpływ na szereg czynników, takich jak: żywotność, ekonomiczność, niezawodność pracy itp. W związku z tym przed podjęciem decyzji o zakupie zespołu prądotwórczego należy uzgodnić z producentem sposób jego eksploatacji.
PL
Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Autor opisuje ich właściwości, które winny być brane pod uwagę przy wyborze układu zasilania awaryjnego.
PL
W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu technologicznego zamówionego w jednym z państw dalekiej Azji. Jako podstawa opracowania projektu została przyjęta Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stanowiąca nieodzowny element dostawy ciągu technologicznego oraz schemat istniejącego układu zasilania przedsiębiorstwa udostępniony przez właściciela przedsiębiorstwa.
PL
W artykule przedstawiono rozważania związane z wykorzystaniem modułów bateryjnych w systemach zasilania gwarantowanego (UPS), skupiając główną uwagę na ich parametrach technicznych oraz własnościach funkcjonalnych. Dokonano ponadto przeglądu ogólnego zasobników energii stosowanych zarówno w modułach bateryjnych zasilaczy UPS, w przemyśle, w sprzęcie powszechnego użytku, jak również w energetyce.
EN
This paper presents the considerations associated with the use of battery modules in the uninterruptible power supply (UPS) systems, focusing attention on the technical parameters and functional properties. The author also made a general review of energy storage systems for use in the UPS battery modules, in the industry, consumer equipment, as well as in the energy sector.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną wyboru 1-fazowego zespołu prądotwórczego małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa. Obliczono m.in. koszty eksploatacji zespołu prądotwórczego w zależności od zastosowanego paliwa oraz okres zwrotu kosztów poniesionych na zakup droższych zespołów prądotwórczych, ale wykorzystujących tańsze paliwa niż benzyna. Przedstawiono ponadto uwagi i wnioski.
EN
The paper presents technical and economical analysis for selection of small power 1-phase engine-generator depending on engine fuel. Engine-generator operation costs were calculated depending on engine fuel. Return period of borne costs for purchase more expensive type of engine-generators but utilizing cheaper fuels than petrol were also calculated. Conclusions and remarks have been formulated.
PL
W publikacji omówiono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem niezawodności pracy układów zasilania gwarantowanego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.