Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokumentacja budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
3D terrestrial laser scanning is a non-invasive method for capturing data of building objects. A point cloud obtained through measurement provides the basis for assessing the building’s architecture and its finish details, analysing its technical condition and reproducing its construction system. Digitalised data can be used to describe the object’s geometry and to analyse its damage and defects. The paper describes, using examples, methods for examining the geometry of the historic building, whose structural condition has also been assessed.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D jest nieinwazyjną metodą pozyskiwania danych o obiektach budowlanych. Dzięki uzyskanej z pomiaru w chmurze punktów można ocenić architekturę budynku i jego detale wykończeniowe, przeprowadzić analizę jego stanu technicznego, a także odtworzyć jego układ konstrukcyjny. Zdigitalizowane dane pozwalają na opisanie geometrii obiektu oraz analizę jego uszkodzeń i wad. W pracy opisano na przykładach sposoby badania geometrii budynku zabytkowego i oceniono stan jego konstrukcji.
3
PL
Wykonanie prac budowlanych w istniejących obiektach wymaga znajomości układu i rozmieszczenia pomieszczeń, ich wielkości oraz detali wykończeniowych. Budynki współczesne mają zwykle aktualną dokumentację, z której można skorzystać w przypadku remontu czy przebudowy. Inaczej jest z obiektami zabytkowymi. Ich dokumentacja budowlana jest praktycznie niedostępna, a mnogość detali i często rozczłonkowana bryła utrudnia pomiar inwentaryzacyjny takiego obiektu. Wówczas informacje o budynku można zebrać, stosując metodę skaningu laserowego 3D, która pozwala szybko i szczegółowo pomierzyć obiekt. Na podstawie tych danych możliwe jest opracowanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Przydatność danych z pomiaru uzależniona jest jednak od wielu czynników. W chmurze punktów, powstałej w wyniku pomiaru skanerem, mogą występować zakłócenia, zanieczyszczenia lub braki danych, co utrudnia pracę projektanta. W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas pomiarów skanerem laserowym 3D oraz obróbki uzyskanych danych.
EN
Construction works in existing buildings require the knowledge of not only the arrangement of particular rooms, but also their respective sizes or finishing details. When it comes to contemporary buildings, one can usually access their construction documentation to achieve this objective. However, when it comes to historical buildings, the situation is a bit more complicated as their construction documentation is practically unavailable and the multitude of details and often fragmented bodies hamper any survey works. This is when a 3D laser scanner comes into play. It allows for taking quick and detailed measurements based on which a complete survey documentation can be prepared. However, usefulness of such data depends on many factors. A point cloud created as a result of scanning may have certain disturbances, noise or simply miss some data, which makes the designer’s work difficult. The following paper presents some of the problems resulting from laser scanning and the computer processing of data obtained this way.
4
Content available remote BIM w praktyce architektonicznej
PL
Do projektu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów górnictwa węgla kamiennego powinny być dołączone specyfikacje techniczne, które szczegółowo określają wszystkie prace, terminy ich wykonania oraz niezbędny do tego sprzęt i materiały, parametry stosowanych materiałów, terminy i warunki odbioru prac. Specyfikacje z projektem stanowią dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu robót. Dotychczas brak jest szczegółowych wytycznych dla sporządzania takiego dokumentu. W pracy sformułowano takie wytyczne.
EN
The Project of biological reclamation of the coal mining waste dump requirest attachment of technical specifications. Hitherto there are no detailed guidelines for creating such documents. On the ground of long -term investigations and implementations there were formulated parameters, which should be used during working out the specifications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.