Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  defence mechanisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Psychodynamic Perspective of Organizational Change
EN
The complex processes and phenomena that are taking place in the contemporary world require new and adequate methods of acting also in the area of management. This means the need for a fresh approach to the process of organization development and change. This paper presents the key concepts stemming from the psychoanalytic approach to organization and management. Its main aim is to discuss the major categories (concepts) derived from psychoanalytic theories, which pertain to the issues related to organizational change. Theoretical considerations are complemented by presentation of the data collected during interviews with managers from the examined organization and identification of the defence mechanisms of representatives of the organization’s management.
PL
Złożone procesy i zjawiska, zachodzące we współczesnym świecie wymagają nowych, adekwatnych metod działania także w obszarze zarządzania. Oznacza to potrzebą świeżego spojrzenia na procesy rozwoju i zmian w organizacji. Niniejszy artykuł zawiera kluczowe pojęcia wywodzące się z psychoanalitycznego podejścia do organizacji i zarządzania. Jego głównym celem jest omówienie głównych kategorii (pojęć) wywodzących się z teorii psychoanalitycznych, a odnoszących się do zagadnień powiązanych ze zjawiskiem zmian organizacyjnych. Rozważania o charakterze teoretycznym uzupełnia prezentacja danych zebranych w trakcie wywiadów z menedżerami badanej organizacji oraz identyfikacja mechanizmów obronnych przedstawicieli kadry menedżerskiej organizacji.
PL
Narzędzia charakterystyczne dla inżynierii chemicznej w podejściu do modelowania złożonych zjawisk przyrody, zostały wykorzystane dla modelowania procesów transportowych w płucach. Przedstawiono mechanikę oddychania, strukturę przepływu powietrza w układzie oddechowym oraz depozycję cząstek aerozolowych, celem oceny skuteczności dostarczania leku inhalacyjnego. Omówiono również mechanizmy obronne układu oddechowego (usuwanie depozytów z układu oddechowego) oraz przedstawiono ilościowy opis procesu. W końcowej części pracy opisano proces transportu tlenu z zewnętrznej atmosfery do układu krwionośnego.
EN
The tools characteristic for chemical engineering approach for modelling of complex phenomena of nature, were used for analysis of transport processes in the human lungs. Mechanics of breathing, air flow structure in the respiratory system and aerosol particle deposition for drug delivery via inhalation is presented. The defence mechanism for removal of deposits from the respiratory system and their quantitative analysis is formulated. Finally, transport of oxygen from the external atmosphere into the blood system is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.