Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study aimed to optimize and validate methods for the analysis of thiamin and folic acid in fortified rice, pure and mixed to the milled rice (raw and cooked). The analysis was performed by high-performance liquid chromatography coupled to a diode array detector (HPLC—DAD). Different mobile phases were tested. Different ratios of organic modifier, pH ranges, triethylamine concentrations, and flow rates were used. For the validation, tests of recovery, repeatability, linearity, limit of detection (LOD), and limit of quantification (LOQ) were performed. The optimized methods showed good resolution of vitamins’ peaks, excellent recovery (82.6 to 104%), repeatability with relative standard deviation of peak areas, and retention times less than 10% and high coefficients of determination (0.9998 for thiamin and 0.9997 for folic acid). The LOD and LOQ were 0.00193 μg and 0.0193 μg for thiamin and 0.000934 μg and 0.00934 μg for folic acid. The optimized methods demonstrated reliability and sensitivity in the detection and quantification of these vitamins in fortified rice, pure and mixed to milled rice (raw and cooked). Furthermore, the methods were performed in isocratic mode, with short run time (<13 min), reflecting positively on the economy of reagents and analysis times.
PL
W pracy zbadano wpływ wybranych procesów tj. prażenia i gotowania na aktywność przeciwutleniającą ziaren gryki. Oznaczono zawartość polifenoli i fitynianów, zdolność do chelatowania jonów żelaza(ll), a także aktywność przeciwrodnikową wobec kationorodników ABTS∙+ i aktywność antyoksydacyjną wobec nadtlenków w emulsji kwasu linolowego ekstraktów ziaren, płatków, kaszy nieprażonej i prażonej (surowej i gotowanej). Wykazano, że ziarna i produkty z gryki charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli. Procesy prażenia i gotowania obniżyły zawartość polifenoli w produktach z gryki oraz pogorszyły ich właściwości antyoksydacyjne, z wyjątkiem zdolności do chelatowania.
EN
In the thesis the effect of chosen treatment on buckwheat grains’ antioxidant activity was investigated. Total phenolic and phytate content, iron chelating ability, as well as anti radical activity against ABTS∙+ radicals, and antioxidant activity against peroxides in linoleic acid emulsion were tested in extracts of buckwheat grains, flakes, unroasted and roasted groats (raw and cooked). It was shown that in grains the content of polyphenols is high and surpasses the values available in literature for wheat and amaranthus. Roasting and cooking decreased both the amount of polyphenols and the activity of investigated products, except chelating.
3
Content available remote Attempts to make use of plastic waste
EN
The results of the research work about the consequence of addition of polymers to coal charge on the properties of obtained coke are discussed. Charges containing coal only and coal blended with 1% of polymers added were carbonized in a laboratory device. Laboratory experiments exhibited that the addition of 1% by weight polyethylene does not deteriorate coke quality in respect of its utilitarian and physico-chemical properties, such as structural strength and coke reactivity.
PL
Wykonano badania wpływu dodatku polimerowego do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem polimeru-polietylenu. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprowadzenie do mieszanki węglowej dodatku polietylenu w ilości 1% masy mieszanki węglowej nie powodowało pogorszenia właściwości fizykochemicznych, wytrzymałości strukturalnej, oznaczanej według metody Syskowa, oraz reakcyjności.
4
Content available remote Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksu
PL
Przedstawiono istotę procesu suchego chłodzenia koksu oraz rozwój tej technologii. Zestawiono przedsięwzięcia konstrukcyjne zwiększające wydajność komór chłodzenia oraz poprawiające sprawność cieplną procesu. Przedstawiono warianty wykorzystania odzyskanej energii cieplnej do produkcji pary technologicznej, energii elektrycznej, gazów redukcyjnych oraz wstępnej obróbki termicznej koksowniczych mieszanek węglowych. Opisano przyczyny zużywania się elementów kotła odzyskowego i komory chłodzenia i działania ograniczające przyczyny postojów awaryjnych instalacji suchego chłodzenia koksu. Scharakteryzowano przedsięwzięcia zmniejszające emisję pyłu koksowego i gazów z instalacji suchego chłodzenia koksu.
EN
In the paper the essence of the coke dry quenching process as well as the development of this technology were presented. Design projects aiming at increasing the coke throughput and the heat efficiency of the CDQ-facilities were specified. The ways of utilising the recorvered heat energy, i.e. the production of process steam, electricity and gas reducers as well as preheating of the coal blend for coke production were discussed. Presented were also the causes of the wear of the component parts of a waste heat boiler and a cooling chamber. Moreover, the efforts aiming at eliminating the causes of failure standstills of the CDQ-facilities were described. Furthermore, discussed were the ways of reducing dust and gas emission from the CDQ-facilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.