Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computational fluid mechanics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pozytywnie zakończonych poszukiwań urządzenia hydraulicznego pozwalającego na samoczynne ograniczenie strumienia przepływającej cieczy w zależności od jej prędkości napływu. Urządzenie takie jest wykorzystywane do samoczynnej regulacji ilości wody płynącej ze zbiorników wody (np. deszczowej) do cieków wodnych (rzek, kanałów itp.). Idea prezentowanego urządzenia została zgłoszona do opatentowania w Polskim Urzędzie Patentowym i po upływie kilku lat uzyskała ochronę Patentową. Przedstawione rozwiązanie poddano badaniom laboratoryjnym w trakcie których ustalono dla jednej typowielkości cechy konstrukcyjne w zależności od żądanych parametrów przepływowych. W trakcie badań laboratoryjnych potwierdzono założenia przepływowe prezentowanej konstrukcji.
EN
The paper concerns the flow reducers which allow the flow to be self-limited as the velocity of flow increases. This kind of reducers can be successfully applied to control water flow rate from reservoirs (for example rainwater reservoirs) to watercourse (rivers, channels etc.). The concept of such device has been submitted to the Polish Patent Office and now is under patent protection. The presented construction has been tested experimentally. As a result of the construction features, a function of demanded flow parameters has been determined. During experiments, the design assumptions have been proven. The numerical simulation of the flow through the reducer was also carried out. The pressure distributions, as well as force acting on the plate of the reducer, were determined.
2
EN
Design of supersonic HI rocket by the Rocketry Group of Students' Space Association (SR SKA) requires an analysis of thermal phenomena occurring in the elements particularly exposed to the high temperature gas. This paper contains a description of the methodology and the results of numerical simulation of heat transfer in the elements of the rocket head. The starting points were the flight conditions (3 characteristic points defined by altitude and Mach number) and independently calculated adiabatic temperature field of the gas. ANSYS Fluent code was used to determine the temperature field on the surface of the rocket. Computed cases were viscous and inviscid flow (for comparison). Based on the results formulated for the viscous case heat transfer boundary conditions, the numerical model and the thermophysical properties of materials were defined. The model was limited to a brass top part of the head and a part of a composite dome. Analytical and empirical method of "intermediate enthalpy" determined distribution of the heat transfer coefficient on the rocket surface. Then the transient heat transfer was calculated with the ANSYS system. It included the range from the rocket launch, moment of maximum Mach number to sufficient structure cooling. The results of the analyses were conclusions relevant to the further development work. Excessive heating of composite structures during the flight has been shown.
PL
Niniejszy artykuł zawiera opis metody oraz wyniki numerycznej symulacji wymiany ciepła w elementach głowicy rakiety. Punkt wyjścia stanowiły założone warunki lotu (3 punkty charakterystyczne określone przez wysokość i liczbę Macha) i wyznaczone niezależnie adiabatyczne pole temperatury gazu. Do wyznaczenia pola temperatur na powierzchni rakiety użyty został system ANSYS Fluent. Zostały' obliczone przypadki przepływał lepkiego i nielepkiego (dla porównania). Na podstawie wyników* dla przypadku lepkiego sformułowano warunki brzegowe wymiany ciepła, założenia modelu numerycznego. Model ograniczono do mosiężnej części noskowej i fragmentu kompozytowej kopułki. Metodą analityczno-empiryczną „średniej entalpii" (intermediate enthalpy) wyznaczono rozkład współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni rakiety. Następnie dokonano obliczenia nieustalonej wymiany ciepła z wykorzystaniem systemu ANSYS. Obejmowały one zakres od startu rakiety, poprzez moment osiągnięcia maksymalnej liczby Macha, do wystarczającego schłodzenia konstrukcji. Efektem pracy było sformułowanie wniosków istotnych z punktu widzenia dalszych prac konstrukcyjnych, wykazano nadmierne ogrzewanie elementów kompozytowych w trakcie lotu.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty obliczeń numeryczną mechaniką płynów (CFD) charakterystyki zaworu kulowego. Porównano rezultaty obliczeń metodami równań domykających k- oraz z wykorzystaniem symulacji wielkich wirów LES. Przeprowadzono również analizę numeryczną problemu kawitacji w zaworze kulowym. Uzyskane charakterystyki pokrywają się z danymi eksperymentalnymi. Obliczenia numeryczne CFD mogą mieć zastosowanie w optymalizacji kształtek profilowych oraz redukcji zużycia erozyjnego elementów zaworu.
EN
In the paper there are presented the results of numerical calculations of the ball valve characteristics with use of the computational fluid dynamics. The calculations were carried out with use of the hypothesis of turbulent flows, the k- and simulations of large vor-texes (DS LES). The flow patterns in and downstream the ball valves with respect to different valve openings are visualized using the computational fluid mechanics Fluent commercial code. The CFD procedure was validated on the basis of the experimental data obtained by other authors. The valve applied in industry is shown in Fig. 1. The numerical grids were prepared in the Gambit preprocessor. Fig. 2 presents the view of the numerical grid for valve in the sample 10, 30, 75o angle closure for the valve whose main dimensions are given in Fig. 3. The calculation results are local physical flow fields inside the valve. For example, the velocity vector fields in the valve crossection are shown in Fig. 4. The CFD calculation results were used for calculating the valve characteristics. They are presented in Fig 5a. The figure shows the measured and calculated values of the flow resistance factor and cavity index compared with the measurement results obtained by other authors. Fig. 5b shows the comparison of the data from literature [13] with the results of numerical calculations using different turbulence models. In that figure there is presented the modelling of the single phase and two phase gas-liquid mixture. The obtained characteristics coincide with the experimental data which allows using that method for optimising the profile shapes when applying the numerical iterative correction. The calculation results for two-phase flows are shown in Fig. 6. In that picture there are presented the cavitation zones for which the volumetric concentration of water vapour is greater than 10%. The results of theoretical predictions were found to be in general agreement with those obtained from calculations within the acceptable level of accuracy.
4
Content available remote A Nonlinear Turbulence Model for Simulating a Flow in a Square Duct
EN
The aim of this paper is a priori evaluation and improvement of an explicit algebraic Reynolds stress model (EASM) which has been devised by Shih et al. (1995). This model which accounts for anisotropy is used to compute the turbulent flow through a square duct. It is based on a quadratic stress-strain relation which is obtained by applying the constraint of rapid distortion theory and the realizability constraint. The Reynolds number based on the averaged velocity and on the height of the duct is 4800. hi order to handle wall-proximity effects in the near-wall region, damping functions are implemented in the ShihM. Direct numerical simulation (DNS) of the Navier-Stokes equations is available for this case. The comparison of the ShihM results with these accurate simulations shows good agreements. The aspects of the state of such turbulent flow is summarized by the map of the second and third invariants of the Reynolds stress tensor.
5
Content available remote Numeryczna mechanika płynów w modelowaniu przepływów wielofazowych
EN
Fundamentals of the numerical modelling of multiphase flows have been presented. In particular, the porous body, vol-ume-of-fluid, Eulerian-Eulerian, Eulerian-Lagrangian models along with the population balance for the dispersed phase elements were described.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji przebiegu procesów znajdujących się w obszarze zainteresowania inżynierii chemicznej i procesowej. Rozważono układy z przepływem laminarnym i burzliwym, jedno i wielofazowe; przedyskutowano też sposoby opisu przebiegu reakcji chemicznych i precypitacji, oraz możliwości przewidywania jakości produktów symulowanych procesów. Omówiono uproszczenia stosowane w poszczególnych modelach i związane z tym ograniczenia stosowalności i dokładności modeli.
EN
The paper summarises the present abilities of the models of Computational Fluid Dynamics (CFD) to simulate the processes from the area of interest of chemical and process engineering. Laminar and turbulent flow processes carried out in the single- and multiphase systems are considered. Methods applied to model the course of chemical reactions and precipitation precresses are presented and discussed as well with particular emphasis on prediction of the product quality. Effects of simplifications applied in the CFD models on their accuracy and limitations in their applications are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.