Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Proces zużywania się technicznego każdego obiektu budowlanego ma swój początek już w momencie rozpoczęcia robót budowlanych i będzie miał charakter szybko postępujący, o ile nie zostanie spowolniony m.in. przez systematyczne diagnozowanie stanu technicznego, dopuszczanie tylko do uzasadnionych zmian w jego strukturze oraz reagowanie na wszelkie procesy zachodzące w czasie eksploatacji. To m.in. prawidłowo sporządzone oceny stanu technicznego będą miały bezpośredni wpływ na trwałość, zakres i koszt wykonywania jakichkolwiek prac naprawczo-wzmacniających. Opracowania te powinny precyzyjnie określać przyczyny występujących uszkodzeń, a często zdarza się, że są jedynie ich potwierdzeniem. Ponadto powinny wskazywać na sposoby usuwania wad i/lub zapobiegania ich propagacji. W artykule omówiono problemy związane ze sporządzaniem takich opracowań.
EN
The process of technical wear of each building starts at the moment of commencement of construction works and will be progressive unless it is slowed down by proper care of it, including by systematically diagnosing the technical condition, allowing only justified changes in its structure and reacting to all processes occurring during operation. This includes properly prepared technical condition assessments will have a direct impact on the durability and scope and cost of performing any repair and reinforcement works. From the definition, these studies should precisely determine the causes of shortcomings, and it often happens that they are only a confirmation of the occurrence of a defect or defects. In addition, they should indicate ways of removing defects and/or preventing their propagation in the realities of executive and financial capabilities of today's construction. The article discusses the problems associated with the preparation of such studies.
2
Content available Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego
PL
Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru rozwiązania remontowego jest zadaniem trudnym i złożonym, wymagającym od zarządcy uwzględnienia zarówno korzyści wynikających z wykonania określonych napraw, priorytetu określającego pilność naprawy jak również ograniczeń w dostępności nakładów finansowych. Wybór rozwiązania remontowego z uwzględnieniem powyższych warunków wymagał opracowania kompleksowego podejścia, które w pierwszej kolejności pozwala ocenić stan budynku i na tej podstawie wskazać potrzebny zakres remontu, z podaniem stopnia pilności napraw. W następnym etapie obliczeń autorzy proponują wykorzystanie rozmytego rozwinięcia metody AHP do określania istotności przyjętych w pracy kryteriów, których ocena stanowi podstawę uszeregowania i wyboru rozwiązań remontowych w zastosowanej metodzie TOPSIS. Podano przykład liczbowy zastosowania proponowanej metody wyboru rozwiązania remontowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
EN
The article addresses the problem of selecting renovation solution which is a difficult task. It requires the administrator to consider and compare benefits that result from the execution of particular repairs. The priority is to define both the urgency of repair and the financial constraints. Thus, the choice of renovation solution fulfilling these conditions requires a systematic approach. The proposed method allows the decision-maker to assess the state of building, on which basis it is possible to indicate a needed range of renovation – including the information about the level of urgent repairs. During the next stage of calculations, the significance of the selection criteria is defined by means of the fuzzy AHP method. The assessment of these criteria provides the basis for prioritizing and choosing the renovation solutions and is proposed to be conducted by means of TOPSIS method. To illustrate the method, the authors present a numerical example of the proposed approach to selecting renovation solution method applied to a residential building.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.