Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmospheric oxidation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Doniesienia literatury światowej z lat 1991-1999 dowodzą, że w czasie atmosferycznego utlenienia różnych węgli wydziela się wodór. Jest to fakt, który stawia w nowym świetle problemy bezpieczeństwa w górnictwie węglowym. Celem badań jest uzyskanie informacji czy węgle, pochodzące z pokładów polskich kopalń również generują wodór w czasie atmosferycznego utlenienia. Niniejszy artykuł stanowi trzeci etap tych prac i obejmuje próby węgli z kopalń „Szczygłowice" i „Budryk". Przeprowadzono utlenienie węgli w temperaturach 50 i 70°C. Wyniki chromatograficznej analizy gazów poreakcyjnych dowodzą, że wszystkie utlenione węgle generują wodór. Obliczenia wskazują, iż l tona utlenionego węgla może w ciągu kilkudziesięciu godzin wygenerować kilkadziesiąt litrów wodoru. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo powstania wybuchowej mieszanki wodoru (4 % obj.) z powietrzem, nad zalegającą warstwą utlenionego węgla. Wodór generowany w utleniającym się węglu może mieć również istotny wpływ na zjawiska samozagrzcwu i samozapłonu węgla.
EN
Papers published in 1991-1999 in scientific international journals, informed that during atmospheric oxidation of coals, emission of hydrogen gas occurs. Safety problems in coal mining may be closely linked with that phenomenon. The aim of our work is to seek information which coal mines in Poland extract coals that can also generate hydrogen gas on their atmospheric oxidation. The present paper (the 3rd one of the scries) refers to the coal samples derived from Szczyglowice and Budryk coal mines. The samples were air oxidized at the temperatures 50°C and 70°C. The results of chromatographic analyses of the gas phase over the oxidized samples show, that all the studied samples generated hydrogen. Calculations indicate that about several dozens dm3 can be generated from one ton of weathered coal during one or two days. Therefore, an explosive air-hydrogen mixture (4 % vol. H2) can be easily formed close to the roof of coal mine galleries. Hydrogen generated in oxidizing layers of coal fines may also have a strong impact on coal self-heating and self-ignition.
PL
Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy atmosferycznemu utlenianiu węgli, pochodzących z polskich kopalń towarzyszy emisja wodoru. Zbadano sześć węgli z różnych kopalń. Węgle te zmielono i do dalszych badań użyto frakcji <0,2 mm. Próbkę umieszczano w szklanym reaktorze, który następnie przepłukiwano i napełniano mieszaniną tlenu i helu (20:80 % obj.) lub azotem. Tak przygotowane reaktory ogrzewano w stałej temperaturze (50 lub 90°C) w czasie 24,48 lub 72 h. Po zakończeniu ogrzewania próbkę gazu pobierano i analizowano. Wyniki analizy próbek gazów, pobranych z reaktorów napełnianych azotem (tabl. 1) ujawniły obecność śladowych ilości wodoru lub jego całkowity brak, a zatem wodór raczej nie jest składnikiem fazy gazowej, zaadsorbowanej w porach badanych węgli. Wyniki analizy gazów poreakcyjnych, pobranych po utlenieniu próbek (tabl. 2) wskazują, że wszystkie atlenione węgle generowały wodór, a także metan.
EN
The aim of our work was to seek an answer whether hydrogen emission may occur during atmospheric oxidation of Polish coals. Six coals samples from various coal mines were studied. The samples were ground and the fractions < 0,2 mm were selected for further experiments. The samples were loaded into glass reactors. The reactors were flushed and then, filled either by oxygen and helium mixture (20: 80 % vol) or by nitrogen. Next, the reactors were heated at a constant temperature (50 or 90°C) for different times (24,48 or 72 h). After the heating, gas atmospheres of the reactors were GC analyzed. Hewllet-Packard 4890 D, equipped with t.c. detector and 4 m column (Carbosieve 60/80 mesh) was used. Programmed heating and helium gas carrier were applied. The gas analyses after heating the samples in nitrogen atmosphere (Table 1) revealed the absence or traces of hydrogen. Thus, hydrogen is rather not a component of gas phase adsorbed in pore system of coals. The analyses after heating the samples in oxygen/helium atmosphere (Table 2) indicated that all oxidized coals generated molecular hydrogen. Some coals generated it already after oxidation at 50°C; others -after oxidation at 90°C. The generation of methane by the oxidized coals was also observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.