Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alabaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The object of the research is the alabaster portal of the parish church of Assumption of the Virgin Mary, Holy Cross and Bartholomew the Apostle in Drohobych. The portal consists of fourteen separate blocks cut out of alabaster, and only blocks No.1, 2, 13, and 14, which are the results of the previous restoration, cut out of sandstone. Conservation and longevity maintenance leads to the further discussion of the restoration problems. This article covers a range of issues, in particular the scale of the portal and the size of the blocks, which must be disassembled and transported, numerous secondary additions of different types of alabaster and cement mortars; deterioration of structure of the stone and portal forming of two types of stone – alabaster and sandstone. This paper gives a scheme of losses and suggestions for restoration: 1) disassembling of the unstable parts of the portal; 2) cleaning of contaminated surfaces; 3) strengthening of the stone; 4) portal waterproofi ng; 5) reconstruction of lost portal fragments; 6) application of protective coating. Sandstone blocks of the portal: 1) cleaning of contaminated surfaces; 2) stone desalination; 3) strengthening; 4) addition of lost fragments.
PL
Przedmiotem badania jest portal alabastrowy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP, św. Krzyża i św. Bartłomieja w Drohobyczu. Portal składa się z 14 oddzielnych bloków z alabastru, bloki nr 1–2 oraz 13–14 są wynikiem poprzednich renowacji i są zrobione z piaskowca. Potrzeba zachowania oraz zabezpieczenia długowieczności portalu powoduje aktualność kwestii restauracji. Ten artykuł obejmuje szereg problemów, w tym rozmiar portalu oraz waga bloków, które trzeba demontować i transportować, liczba wtórnych dodatków różnego rodzaju zapraw cementowych i gipsowych; zniszczenie struktury kamienia i to, że portal składa się z dwóch rodzajów kamienia – alabastru i piaskowca. Podany został również kartogram strat oraz zalecenia do restauracji: 1) demontaż niestabilnych elementów portalu; 2) usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych; 3) wzmocnienie kamienia; 4) hydroizolacja portalu; 5) rekonstrukcja utraconych fragmentów portalu; 6) nałożenie powłoki ochronnej. Bloki portalu z piaskowca: 1) usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych; 2) odsalanie powierzchni kamienia; 3) wzmocnienie; 4) uzupełnienie strat.
EN
Nowadays, in order to determine whether given rock properties make it useful for specifi c purposes, the material is examined using relevant test equipment. At the times of Jan Michałowicz, any knowledge in this respect was transmitted by the master to his apprentices, based on the master’s experience. The artist used domestic rock raw materials to sculpt monuments commemorating important persons who were his contemporaries. For the petrographic analysis, the authors selected the most distinguishable works of the artist, which he signed or which are most likely to have been sculpted by him. The authors analysed the materials used by the artist to carve specifi c elements of his works, as well as rock raw materials in terms of their historical and contemporary properties. Consequently, the petrographic study allowed to describe the rocks in greater detail, as well as their properties useful for sculpture purposes, and their durability. Artistic qualities helped determine the sources of stones used by Jan Michałowicz during his projects. These include the quarries near Pińczów (limestone), Kunów (sandstone), Bolechowice (marble), Żurawno (alabaster) and initially quarries in Hungary. The discussed works of Jan Michałowicz provide firm grounds for acknowledging the artist as the leading co-founder to Polish Renaissance art.
EN
Alabaster is rock raw material applied as decorative stone since the middle ages in monumental architecture of Cracow and Małopolska. The way of using it is diversified in the time, sources of the origin are unknown or not entirely explained. This architectural stone was quarried in Łopuszka Wielka and is mined in the Ukrainian part of the Carpathian Foredeep.
4
Content available remote O gipsie inaczej
PL
Gips, jeden z podstawowych materiałów wiążących, stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko specjalistów z różnych dziedzin nauk technicznych i przyrodniczych, ale również artystów. Opracowanie poświęcone jest historii gipsu i jego roli cywilizacyjnej. Omówiono szereg przykładów wykorzystania szlachetnych odmian gipsu - alabastru i selenitu. Praca zawiera również przykłady wykorzystania gipsu przez artystów jako tworzywa w sensie dosłownym oraz jako tematu ich dzieł. W pracy podkreślono, że gips ma nie tylko piękną historię, ale również duże perspektywy rozwojowe.
EN
Gypsum, one of the basic binders, is not only the subject of interest of the specialists from different branches of science and technology, but also attracts the artists. The presented paper is devoted to the history of gypsum and the role of gypsum as a matter stimulating the development of civilisation. The examples of the presence of noble varieties of gypsum - alabaster and selenite in art and decoration are shown. The use of gypsum as a materials and as an abstractive motive in literature is also highlighted. Not only an interesting history but also the promising prospects of gypsum have been underlined in this work.
EN
Seven facies (five primary and two diagenetic) and 12 subfacies are distinguished within the Nida Gypsum deposits which are a part of the widespread Middle Miocene (Badenian) evaporites of the Carpathian Foredeep cropping out in vicinity of Busko in southern Poland. Facies are defined as products of specific mechanisms of evaporitic deposition: syntaxial bottom growth of gypsum crystals, microbial gypsum deposition (mainly gypsification of organic mats), mechanical deposition and diagenetic and weathering processes. Primary facies and subfacies, and their uncommon sedimentary structures (such as: up to 3.5 m high bottom-grown gypsum crystals, several metres high selenitic domes, gypsum stromatolite domes, halite-solution collapse breccias) record a varied shallow water (0-5 m) evaporitic environment, controlled mainly by depth, salinity and climate.
PL
W badeńskich gipsach Ponidzia wyróżniono 6 facji siarczanowych: gipsy szklicowe, rumosze kryształów gipsu, gipsy trawiaste, szablaste, mikrokrystaliczne, porfiroblastyczne i jedna fację węglanową. W obrębie 5 pierwszych facji wyróżniono 12 subfacji i scharakteryzowano środowiska ich sedymentacji, które w większości są typowe dla płytkiego, okresowo wynurzanego zbiornika ewaporacyjnego. Facje zdefiniowano jako produkty kilku podstawowych mechanizmów depozycyjnych (por. E.Mutti, F.Ricci Lucchi, 1975), m.in. takich jak: (I) syntaksjalny wzrost dużych kryształów gipsu wprost na dnie basenu (gipsy szklicowe, trawiaste i szablaste), (II) mikrobialną (sensu R.V.Burne, L.S.Moore, 1987) depozycję drobnokrystalicznego gipsu, głównie poprzez gipsyfikację mat organicznych (gipsy trawiaste), (III) depozycję mechaniczną (gipsy mikrokrystaliczne), obejmującą opadanie i osiadanie drobnych kryształów gipsu wytrąconych w tonu wodnej, oraz redepozycję osadu gipsowego. Zróżnicowanie facjalne gipsów Ponidzia wynika przede wszystkim z wahań zasolenia i głębokości basenu oraz wilgotności klimatu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.